Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı İlkleri

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı İlkleri

İLK;

 • Resmi Türkçe gazete: Takvim-i Vakayi
 • Yarı resmi gazete: Ceride-i Havadis
 • Özel gazete: Tercüman-ı Ahval / Şinasi ile Agah Efendi
 • Matbaada basılan kitap: Vankulu Lügati
 • Edebiyat kelimesini kullanan: Şinasi
 • Çeviri roman: Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak/1859
 • Yerli roman: Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat
 • Tarihi roman: Namık Kemal / Cezmi, A. Mithat / Yeniçeri
 • Edebi Roman: Namık Kemal / İntibah
 • Hikaye kitabı: Ahmet Mithat /Letaif-i Rivayet
 • Tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi
 • Sahnelenen tiyatro: Namık Kemal / Vatan yahut Silistre
 • Uyarlama tiyatro yazarı: Ahmet Vefik Paşa
 • Şiir çevirisi: Şinasi / Müntehabat-ı Eş’ar
 • Şiir antolojisi: Ziya Paşa /Harabat
 • Makale: Şinasi /Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
 • Noktalama işaretlerini kullanan: Şinasi / Şair Evlenmesi
 • Atasözleri kitabı: Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye
 • Mizah dergisi: Diyojen /Teodor Kasap
 • Dil bilgisi kitabı: Süleyman paşa / Sarf-ı Türkî
 • Çağdaş Türkçe Sözlük: Şemsettin Sami: Kamus-ı Türki
 • Özdeyiş örneklerini veren: D. Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık
 • Batılı Anlamda Fabl: Eşek İle Tilki- Şinasi
 • Batılı anlamda eleştiri: Tahrib-i Harabat, Takip /Namık Kemal
 • Dergi örneği: Mecmua-ı Fünun / Münif Paşa
 • Batılı anlamda günlük: Seyehat Jurnali / Direktör Ali Bey
 • Edebi tartışma: Ziya Pasa ile Namık Kemal arasında
 • Köy romanı: Nabizade Nazım / Karabibik
 • Realist roman: Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası
 • Naturatist roman: Nabizade Nazım / Zehra
 • Tezli roman: Nabizade Nazım / Zehra
 • Kadın romancımız: Fatma Aliye Hanım
 • Batılı anlamda başarılı ilk hikaye: Küçük Şeyler / S. Paşazade Sezai
 • Heceyle yazılan manzum tiyatro eseri: Abdülhak Hamit / Nesteren
 • Aruzla manzum tiyatro eseri: Abdülhak Hamit / Eşber veya Sardanapal
 • Pastoral şiir: Abdülhak Hamit / Sahra
 • Köy şiiri: Muallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı
 • Kafiyesiz şiir: Abdülhak Hamit / Validem
 • Edebiyat tarihçisi: Abdulhalim Memduh Efendi
 • Okullar için hazırlanan ilk edebiyat kitabı: Recaizade Mahmut Ekrem /Talim-i Edebiyat
 • Objektif eleştirinin nasıl olacağını açıklayan: Recaizade Mahmut Ekrem