Sunu Hazırlama

Sunu Hazırlama

Yapılan bir araştırmadan elde edilen bilgilerin, anlatılacak bir konunun, iletilecek bir mesajın sözlü ve görsel olarak dinleyicilere aktarılmasına “sunu” denir.

Konuşmayı destekleyen bir araç olan ve konuşmacı tarafından yürütülen sunu, belli bir düzen içinde hazırlanmalı ve sunulmalıdır. Sununun dinleyicilerin dikkatini çekmesi, konunun önemli ayrıntılarını ortaya koyması gerekir. Bunun için de sunu öncesinde belli bir hazırlık yapılmalıdır. İyi bir sununun unsurları ve sunu hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

1. Sunu kapak sayfası hazırlama:

Sununun konusunu ve başlığını içeren kapak sayfasında konuşmacının adı yer alır. Kapak sayfasında yazıyı bastırmayacak bir zemin kullanılmalıdır. Sununun başlığı ve konuşmacının adı sayfaya ortalanarak yazılmalıdır. Konuşma süreci başlamadan önce sununun ilk sayfasının perdeye yansıtılması uygun bir tercih olacaktır.

2. Sunu akışı sayfası hazırlama:

Sununun ana ve alt başlıklarını içeren “sunu akışı sayfası” dinleyicilerin konuşmayı ana hatlarıyla görmelerine yardımcı olur. Sunu akış sayfasında o sununun temel aşamaları yer alır ve burada ayrıntılı bilgilere yer verilmez.

3. Sunuda yazı kullanımı:

Bir sunu metni hazırlanmış olsa da konuşmayı gerçekleştirecek olan ve dikkatin üzerinde toplandığı kişi konuşmacıdır. Bu nedenle sunu, konuşmayı destekleyen yardımcı bir unsurdur. Dolayısıyla sunuda yalnızca üzerinde konuşulacak konunun anahtar kavramları ve önemli bilgileri yer almalıdır. Sunularda dikkati dağıtmayacak nitelikte, sade ve okunaklı yazı karakterleri tercih edilir. Sunu metninde genellikle 18 puntoluk yazı kullanılır. Sunu akışında kullanılacak sayfalarda satır sayısının sekizi geçmemesine de özen gösterilmelidir.

4. Sunuda görsel ve işitsel öğelerin kullanımı:

Sunuyu görsel ve işitsel öğelerle desteklemek hem konuşmanın hem de sununun niteliğini artıracak ve dinleyicinin dikkatini çekecektir. Bu amaçla sunuda verilecek bilgiler, iletilecek mesajlar görsel (grafik, resim, şema, fotoğraf vb.) ve işitsel (ses, müzik vb.) öğelerle desteklenir. Bu yapılırken hedef kitleye uygun tasarımların seçilmesine özen gösterilir. Seçilecek işitsel unsurların konuşmacının sesini bastırmamasına da ayrıca dikkat edilmelidir.

5. Yazı, görsel ve zemin ilişkisi:

Sunu akışında kullanılacak sayfalarda zemin rengi çok parlak ve koyu renklerden seçilmemelidir. Yazının rengi ve metinde kullanılan görseller, zemin rengiyle uyumlu olmalıdır. Zeminin rengi yazının okunmasına engel olmamalıdır.

Ayrıca bakınız -> Sunum Nedir? Etkili Sunum Teknikleri

Benzer İçerikler:

İlginizi Çekebilir:
Kapalı
Başa dön tuşu