Masal ve Destan’ın Karşılaştırılması

Masal ve Destan’ın Karşılaştırılması

Masal ve Destan’ın Karşılaştırılması
BENZERLİKLER

 

• Her ikisinin de özel anlatıcıları vardır.
• Her iki türde de olağanüstü kahramanlar ve olaylar vardır.
• Her ikisi de anonimdir.
• Kahramanlar ön plandadır.
• Kahraman; gücü, kuvveti temsil eder, her zaman doğruyu yapar.
• Her iki türde de benzer motifler vardır. Rüya, aksakatlı ihtiyar, kırklar (3- 7 – 40) motifleri gibi.

FARKLILIKLAR

 

• Masalın konulan çeşitli, destanın konuları sınırlıdır.
• Masal kahramanları hayalidir. Destan kahramanları tarihte var olan kişilerdir.
• Masallarda amaç bir ders vermektir. Destan, ulusun geçmişini anlatır.
• Destanlar uzun eserlerdir.
• Destanlar manzum olurlar(zamanla nesir hâline gelmişlerdir), masallar nesir şeklindedir.
• Masalların benzerlerine başka milletlerde de rastlanabilir. Ancak destanlar millidir.
• Masal hayâl mahsulüdür. Destanlarda ise olağanüstü olaylarla gerçek olaylar birleştirilmiştir.
• Destanlarda zaman ve mekân kavramı belirlidir. Masallarda ise belli değildir.
• Destanlar saz eşliğinde söylenirler. Masallar saz eşliğinde söylenmezler.

Ayrıca bakınız ⇒

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu