Destan ve Halk Hikâyesinin Karşılaştırılması

Destan ve Halk Hikâyesinin Karşılaştırılması

Destan ve Halk Hikâyesinin Karşılaştırılması

BENZERLİKLER

• Her ikisinde de olağanüstü olaylar vardır.
• Her ikisi de anonim ve sözlü ürünlerdir.
• Destanlar ilk başlarda manzum söylenmişlerse de daha sonra manzum (şiir) mensur (düz yazı) karışık söylenmiştir.
• Her ikisi de saz eşliğinde söylenmiştir.

FARKLILIKLAR

Destanlar daha çok kahramanlık konusunda yazılmıştır. Tüm milleti ilgilendiren olaylar konu edilir.
Halk hikâyelerinde kahramanlık konusu çok az işlenmiştir. Genellikle aşk konusu işlenmiştir.
• Destanlardaki manzum kısımlar halk hikayelerine göre daha fazladır.
• Halk hikâyelerinde anlatımlar nesirle (düzyazıyla), konuşmalar nazımla (şiirle) ifade edilmiştir. Destanlarda böyle bir durum yoktur.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu