Etiket: Sunuda görsel ve işitsel öğelerin kullanımı

Nedir?

Sunu Hazırlama

Sunu Hazırlama Yapılan bir araştırmadan elde edilen bilgilerin, anlatılacak bir konunun, iletilecek bir mesajın sözlü ve görsel olarak dinleyicilere aktarılmasına “sunu” denir. Konuşmayı destekleyen bir araç olan ve konuşmacı …