Test Sorularını Çözme Teknikleri, Yöntemleri, Öneriler

Test Sorularını Çözme Teknikleri, Yöntemleri, Öneriler

Test Sorularını Çözme Teknikleri

ÖSYM ve MEB’in yaptığı sınavların hemen hemen hepsi test tekniğine dayalı sınavlardır. Bu sınavlarda başarılı olmak test çözme becerisi kazanmayı gerektirir. Çünkü bu sınava müracaat eden aday sayısı her yıl artmakta kontenjanlarda sınırlı kalmaktadır. Yani kazanmak her yıl bir önceki yıla göre daha da zorlaşmaktadır. Bu güçlüğün üstesinden gelmek için adayın sınav süresince yaptığı netlerin yüksek olması gerekir.

Test tekniğine dayalı sınavlarda başarısızlığın nedeni genellikle bilgi eksikliğinden değil, sorulara yaklaşım tarzından veya soru sitiline aşina olmamaktan kaynaklanır. Test tecrübesi sınav sonucunu etkileyen en önemli etkenlerdendir. Test çözme tekniğini iyi bilmek istenen sonucun alınmasını büyük oranda sağlayacaktır.

Sınavdan önce çözülen yüzlerce hatta binlerce sorunun oluşturduğu bilgi birikimi adayın sınavda başarılı olmasını sağlar. Çünkü çözülen her soru gerçek sınav öncesi adaya tecrübe kazandıracaktır. Aday bu bilgi birikimiyle sorulara nasıl yaklaşacağını ve soruları nasıl çözeceğini, hangi yolları kullanacağını, ne kadar süre ayıracağını ve nelere dikkat edeceğini öğrenir.

YKS, LGS sorularının özellikle yoruma dayalı olması yani bilgiden ziyade öğrencinin bilgi birikimini kullanmayı ölçen nitelikte olması tecrübeli olmayı ön plana çıkarmaktadır. Tecrübe ise çözülen soru miktarıyla ölçülür. YKS ve LGS’de başarılı olmayı hedeflenen adayın test çözerken “Bir sorudan ne çıkar canım?” diyerek o soruyu yok sayması en büyük hatadır. Çözülen her bir soru tipi aday için bir avantajdır. Sınava hazırlanan adayın çözemediği her sorunun doğru cevabını öğrenmesi gerekir.

18 Adımda Test Çözme Becerisi

1) Bir konuyla ilgili soruları çözmeden önce o konuyu iyi öğrenmelisiniz. Soru çözerek de öğrenip öğrenmediğinizi kontrol etmiş olursunuz.
2) Amaç YKS’de başarılı olmak ise YKS niteliğine uygun sorular çözmelisiniz.
3) Soruları kendinize zaman tanıyarak çözün. Çünkü gerçek sınav sadece bilginizi değil bilgi kullanma hızınızı da ölçmektedir.
4) Her sorunun size sınavda sorulabileceğini düşünerek yanıtlamaya çalışın. Çözemediğiniz veya yanlış çözdüğünüz sorunun mutlaka doğru çözümünü öğrenin.
5) Soruyu çok fazla okuyarak zihninizi karıştırmayın.
6) Soruyu çözmenizi sağlayacak soru metninde yer alan önemli kelimelerin altını çizin.
7) Her gün belirli miktarda soru çözmeye çalışın. Soru çözmek sizde bir alışkanlık olsun.
8) Soru kökünü ve soru paragrafını anlamadan şıkları okumaya başlamayın. Önce size verilenleri ve sizden istenenleri iyi belirleyin. Bu sizin cevabı daha kısa sürede ve daha doğru bir şekilde bulmanızı sağlayacaktır.
9) Bütün şıkları okumadan doğru olduğuna inandığınız şıkkı işaretlemeyin. Çünkü bazı sorular sizden en doğru cevabı bulmanızı ister.
10) İki cevap da birbirine benziyorsa, cevap, büyük ihtimalle ikisi de değildir. İki şık birbirinin zıttaysa, bunlardan biri doğrudur.
11) Yanlış olduğuna kesin emin olmadıkça, ilk tahminde bulunduğunuz cevabınızı değiştirmeyin.
12) Doğru çözdüğünüzden emin olmadığınız soru ve sorular varsa o soruya hemen değil de birkaç tane soru çözdükten sonra bakın.
13) Yanlış çözdüğünüz sorulardan ötürü ümidinizi kaybedip karamsarlığa düşmeyin. Çünkü her yanlış çözdüğünüz soru şayet doğru çözümünü öğrenirseniz sizin için bir kazançtır.
14) Çözemediğiniz soruları düşünerek stres yapmayın. Her öğrencinin çözemeyeceği sorular mutlaka çıkar.
15) Uzun paragraftan oluşan soruları “uzun soru zordur” yargısında bulunarak o soruyu okumadan geçmeyin. Paragraf sorularının en önemli özelliği cevabının paragrafın içinde gizli olmasıdır.
16) Paragraf sorularında önce soru kökünü okursanız paragrafı daha kolay ve kısa sürede anlarsınız. Bu ise soruyu daha çabuk çözeceğiniz anlamına gelir.
17) Doğru cevaba daha kısa sürede ulaşmak istiyorsanız yanlış olduğuna inandığınız şıkları hemen eleyin. Kalan şıklar üzerine düşünün.
18) Sayısal sorularda işlemleri mutlaka kaleminizi kullanarak yapın.

Test Çözme Teknikleri

YKS çok zorlu bir sınav olmakla birlikte aslında sistemi bilindiğinde kolaylıkla üstesinden gelinebilecek bir sınavdır. Bu sınavda başarılı olmak için sadece çalışmak yeterli olmamakta, bunun için test çözme becerisi kazanmak gerekmektedir. Çünkü bu sınava müracaat eden aday sayısı her geçen yıl artmakta kontenjanlarda bir değişiklik olmamaktadır. Yani kazanmak her yıl bir önceki yıla göre daha da zorlaşmaktadır. Bu zorluğun üstesinden gelmek için adayın sınavda yaptığı netlerin yüksek olması gerekir.

YKS’de şans faktörü yoktur. Çünkü:

a) 4 yanlışın 1 doğruyu götürmesi
b) Yaklaşık 2-3 milyon rakibin olması
c) 9 dersten 100’ün üzerindeki konudan soru sorulması
d) Her soruda 4 çeldiricinin olması
e) TYT’de 120 ve AYT’de 160 soru sorulması
f) 180 dakika süre verilmesi (3 saat)
g) Tek sınav olması gibi etkenler şans faktörünü azaltabilir.

Test tekniğine dayalı sınavlarda başarısızlığın nedeni nedir?

Test tekniğine dayalı sınavlarda başarısızlığın nedeni genellikle bilgi eksikliğinden değil, sorulara yaklaşım tarzından veya soru sitiline aşina olmamaktan kaynaklanır. Test tecrübesi sınav sonucunu etkileyen en önemli etkenlerdendir. Test çözme tekniğini iyi bilmek istenen sonucun alınmasını büyük oranda sağlayacaktır.

Sınavlarda tecrübenin önemi var mıdır?

Sınavdan önce çözülen yüzlerce hatta binlerce sorunun oluşturduğu bilgi birikimi adayın sınavda başarılı olmasını sağlar. Çünkü çözülen her soru gerçek sınav öncesi adaya tecrübe kazandıracaktır. Aday bu bilgi birikimiyle sorulara nasıl yaklaşacağını ve soruları nasıl çözeceğini, hangi yolları kullanacağını, ne kadar süre ayıracağını ve nelere dikkat edeceğini öğrenir.

Tecrübe nasıl kazanılır?

ÖSYM YKS sorularının özellikle yoruma dayalı olması yani bilgiden ziyade öğrencinin bilgi birikimini kullanmayı ölçen nitelikte olması tecrübeli olmayı gerektirmektedir. Tecrübe ise çözülen soru miktarıyla ölçülür. Çözülen her bir soru tipi aday için bir avantajdır. Sınava hazırlanan adayın çözemediği her sorunun doğru cevabını öğrenmesi gerekir. Bu çok önemli bir detaydır. Aksi takdirde bu soru tekrar karşısına çıktığında aynı soruda yine takılacak ve bu durum onun için hem zaman hem de motivasyon kaybına neden olacaktır.

Test çözmede 3 unsur çok önemlidir: Bilgi, yorum ve hız.

Test tekniğini kazanmak için mutlaka bilgiye ihtiyaç vardır ama aynı zamanda yorum gücünü kazanmak, süreyi iyi kullanmak ve muhakeme gücünü devreye sokabilmek bilgi ile birlikte kullanılan en önemli yardımcılardır.

Test tekniğini kavramak, test çözme becerisi kazanmak için neler yapmalıyız?

Sınav hazırlık aşamasında yapmamız gerekenler;

 • Bir konuyla ilgili soruları çözmeden önce o konuyu iyi öğrenmemiz gerekir. Soru çözerek de öğrenip öğrenmediğimizi kontrol etmiş oluruz.
 • Yeni öğrendiğimiz konularla ilgili soru çözerken kolaydan zora doğru bir yol izlersek öğrenmemiz daha da kolaylaşacaktır.
 • Öğrendiğimiz her konuyla ilgili konuya hakim oluncaya dek yeterince soru çözmemiz gerekir ki konuyu iyice kavrayalım.
 • Her gün belirli miktarda soru çözmeye çalışarak, soru çözmeyi bir alışkanlık haline getirmeliyiz.
 • Sınav sadece bilgiyi değil bilgi kullanma hızını da ölçmektedir. Bu yüzden soruları resmi süre olan bir dakikaya bağlı kalarak soru çözmeliyiz. Çünkü zamana karşı yarışıyoruz.
 • Mümkün olduğunca farklı soru tarzları çözmeli, farklı soru kaynaklarından yararlanmalıyız.
 • Sınavda başarılı olabilmek için çözdüğünüz soruların YKS niteliğine uygun olmasına dikkat etmelisiniz.
 • Sınavlarda sürenin sonuna kadar kalmayı alışkanlık haline getirmelisiniz. Aksi takdirde gerçek sınavda da sıkılabilir erken çıkmak isteyebilirsiniz. Ancak yapmanız gereken sınavın sonuna kadar bekleyip son dakikaya kadar süreyi kullanmanızdır.
 • Zor soruları çözmeye çalışmakta ısrar etmeyin onları daha sonra sormak için not edin. Gerçek sınavda ise en sona bırakın. Unutmayın ki zor soruyu yapan değil çok soruyu yapan sınavı kazanır.
 • Her sınavda çözemeyeceğiniz sorular çıkabilir bu sizi yıldırmasın, moralinizi bozmasın.
 • Yanlış çözdüğünüz sorulardan dolayı karamsarlığa düşmeyin. Çünkü her yanlış çözdüğünüz soru eğer doğru çözümünü öğrenirseniz sizin için bir kazançtır.
 • Çözemediğiniz soruları düşünerek stres yapmayın. Herkesin çözemeyeceği sorular mutlaka çıkar.
 • Hayatta yapabileceğiniz en büyük hata, sürekli bir hata daha yapacağımız korkusudur. (Albert Hubbard)
 • Unutmayın; bizi en çok geliştirecek olan şey yaptığımız yanlışlar; test çözdükten sonra ya da deneme sınavından sonra yaptığınız yanlışlardan dolayı moralinizi bozup soru kitapçığını fırlatırsanız ya da sinirlenip yanlışlarınızı değerlendirmezseniz boşu boşuna soru çözüp zaman kaybetmiş olursunuz…
 • Evde test çözerken ya da deneme sınavlarından sonra yaptığınız yanlışların tek tek tespit edilip değerlendirilmelisiniz. Yaptığınız yanlışları tek tek değerlendirin ve hatalarınızı gruplayın. Örneğin “8. soruyu dikkat eksikliğinden kaçırmışım. 15.soruyu konuyu bilmediğim için; 20.soruyu yanlış yapmamın sebebi ise konuyu bildiğim halde yeterince soru çözmememden kaynaklanmış” şeklinde gruplayın… Bu gruplamadan sonra belirlediğiniz problemlere çözümler geliştirin. Örneğin dikkatsizlikten soru kaçırmışsanız kendinize “bundan sonra demek ki daha dikkatli olmalıyım” yönünde telkin verin. Eğer konuyu bilmenize rağmen yeteri kadar soru çözmediğiniz için yaptığınız yanlışlar varsa hemen aynı gün açın kitabı o konudan soru çözüp eksiğinizi kapatın…
 • Yanlış yaptığınızda moralinizi bozup sinirlenmek yerine sevinmelisiniz. Çünkü o yanlış yaptığınız soru gerçek sınavda karşınıza çıkabilirdi, Oysa siz o soru sınavda karşınıza çıkmadan önce o soruyu buldunuz, yanlış çözdünüz daha sonra da neden yanlış yaptığınızı belirleyip doğrusunu öğrendiniz; artık o soru ya da ona benzer sorularla karşılaşırsanız bunları doğru yapacaksınız. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Unutmayın bizi bir adım öne taşıyacak yanlışlarımız.

Sınav esnasında yapmanız gerekenler:

» Her testte bilgi seviyesinin altında ve üstünde sorularla karşılaşabiliriz. ÖSYM’nin belirli bir sistemi vardır ve sorular her yıl aynı sistemde kolaylık ve zorluk derecesindedir.

 • %10’u çok kolay
 • %20’si kolay
 • %40’u normal
 • %20’si zor
 • %10’u çok zor bilgi seviyesindedir. Yani bu sene sınav çok zor olacakmış veya çok kolay olacakmış şeklindeki söylentilere inanmak çok yanlış olur; çünkü her sene sınav aynı zorluk veya kolaylık derecesinde olmaktadır.

» Her sorunun kendine has bir mantığı vardır. Test çözerken kendi mantığınızla değil, sorunun mantığına göre hareket etmemiz gerekir.

» Soru çözerken soru köklerini çok iyi okumalı, soruda ne istediğini anlamalısınız. Ancak soruyu çok fazla okuyarak zihninizi de karıştırmayın.

» Soruyu çözmenizi sağlayacak soru metninde yer alan önemli kelimelerin altını çizin.

» Soru kökünü ve soru paragrafını anlamadan şıkları okumaya başlamayın. Önce size verilenleri ve sizden istenenleri iyi belirleyin. Bu sizin cevabı daha kısa sürede ve daha doğru bir şekilde bulmanızı sağlayacaktır. Soru köklerinin olumlu ve olumsuz olmasına dikkat edin.

» Sınavda en çok yapılan yanlışlardan biride sorulara önyargılı yaklaşmamızdır. Mesela, “Bu soru zor ben yapamam; bu soru kolay cevap A şıkkı!” gibi zaman kazanmak için yaptığımız aceleci davranışlar bize zaman kazandırmak yerine zaman kaybettirir.

» Bütün şıkları okumadan doğru olduğuna inandığınız şıkkı işaretlemeyin. Çünkü bazı sorular sizden en doğru cevabı bulmanızı ister.

» Bazen 4 yanlışı bulmak bir doğruyu bulmaktan daha kolaydır. Yanlış şıkları eleyerek doğru cevaba ulaşabilirsiniz.

» İki cevap da birbirine benziyorsa, cevap, büyük ihtimalle ikisi de değildir. İki şık birbirinin zıttaysa, bunlardan biri doğrudur.

» Yanlış olduğuna kesin emin olmadıkça, ilk tahminde bulunduğunuz cevabınızı değiştirmeyin. Eleme yapılan şıklar arasında ilk akla gelen şıkkın doğru olma olasılığı yüksektir.

» Doğru cevaba daha kısa sürede ulaşmak istiyorsanız yanlış olduğuna inandığınız şıkları hemen eleyin. Kalan şıklar üzerine düşünün. Test çözerken sorunun doğru cevabını bulmak kadar yanlış olan şıkkı bulmak da çok önemlidir. Bu bize alternatifleri daha netleştirir ve doğru şıkka ulaşma şansımız daha da arttırır.

» Dört yanlışın bir doğruyu götürdüğünü kesinlikle unutmayın.

» Hiçbir bilginizin olmadığı soruları boş bırakma alışkanlığını kazanmalısınız.

» Doğru çözdüğünüzden emin olmadığınız soru ve sorular varsa o soruyu hemen çözmek yerine birkaç tane soru çözdükten sonra bakın.

» Uzun paragraftan oluşan soruları “uzun soru zordur” yargısında bulunarak o soruyu okumadan geçmeyin. Paragraf sorularının en önemli özelliği cevabının paragrafın içinde gizli olmasıdır. Sınav esnasında bazı sorular hakkında olumsuz yargılara sahip olmamız o soruyu çözmemizi zorlaştırır. Özellikle Türkçe testinin paragraf sorularına yargıyla yaklaşılır. Soru kökünün veya metninin uzun oluşu bizim için daha fazla ipucu demektir. Bu nedenle uzun metinli sorular aslında daha kolay çözülebilen sorulardır. Yani bu konuda önyargılı olmamamız gereklidir.

» Paragraf sorularında önce soru kökünü okursanız paragrafı daha kolay ve kısa sürede anlarsınız. Bu ise soruyu daha çabuk çözeceğiniz anlamına gelir.

» Paragraf sorularında öncelikle soruyu daha sonra paragrafı okursanız bu size parçada ne arayacağınız konusunda bir avantaj sağlayacaktır.

» Sayısal sorularda işlemleri mutlaka kaleminizi kullanarak yapın.

» Alanınızla ilgili olan testlere daha fazla zaman ve dikkat harcayın. Asıl puanı bu bölümlerden alacağınızı unutmayın.

» ÖSYM sınavlarında yapılan en büyük hataların kaydırma, kodlama ve yanlış cevabı işaretleme gibi hatalar olduğu göz önünde bulundurulursa, çözdüğünüz her testte bu klasik hataları yapmamaya özen göstermelisiniz.
» Test çözümünde kodlama çok önemlidir. Soruyu kitapçık üzerinde çözmüş olmamız o soruyla işimizin bittiği anlamına gelmemelidir. Soruyu çözmek kadar optik formuna doğru bir şekilde kodlamak da önemlidir. Kodlamayı en sona bırakmak çok yanlış bir tutumdur. Kodlama her sorudan sonra yapılmalıdır. Kodlamayı sona bırakmak sınav sonrasında yorgunluk ve dikkat dağınıklığının en üst seviyede olması sebebiyle hatalı veya eksik kodlama riskini arttırır, kaydırma yapmanıza yol açar. Nitekim her yıl %0,5 aday kaydırma nedeniyle mağdur olmaktadır.

» Sınav esnasında yanınızdaki, önünüzdeki ve çevrenizdeki öğrencilerin hangi testte olduğu, kaç soru cevapladığıyla ilgilenmemelisiniz. Bu sizin dikkatinizi dağıtacağı gibi moralinizi de bozacaktır.

» Her test çözümünde süre tutun ve teste başladığınız andan itibaren dış dünya ile iletişiminizi kesin. Eğer bunu başarabiliyorsanız sınava da konsantre olabiliriniz demektir.

» Çok bilinen test çözme tekniklerini öğrenip sınavdan önce deneyerek sizin içi en etkili olan yöntemi sınavda kullanmalısınız.

» Çok bilinen test tekniklerinden biri de turlama tekniğidir. Bu yöntem sayesinde soruların hepsini görme ve gözden geçirme şansımız oluyor. Cevaplandırmadığımız soruların yanına bir işaret veya simge koyarsak o ikinci turda o soruları bulmak bizim için daha kolay olur.

» Turlama tekniği kullanıldığında, tekrar başa dönüldüğünde zaman kaybetmemek için kitap üzerindeki soruların yanına kendilerine ait semboller kullanabilirler. Bunlar;
a- Cevabından emin olunan soruya X (çarpı) işareti konulabilir. X 1.
b- İki şıkka indirip de işaretlenmeyen soruya !(ünlem) işareti konulabilir.
c- Zaman ayırırsam yaparım denilen soruya + (artı) işareti konulabilir.
d- Boş bırakıp döndüğümde tekrar bakarım denilen soruya daire konulabilir.
e- Hiç yapamam dediğiniz soruya elips işareti konulabilir.

» ÖSYS bütün soruları cevaplama mecburiyetimizin olduğu bir sınav değildir. Biliyorsak cevaplandırmamız elbette bir sorun oluşturmaz. Ancak cevabı konusunda tereddüt ettiğimiz soruları gelişigüzel cevaplandırmak fayda değil zarar verecektir. Unutmamamız gereken bir şey var ki her soru her net bizim için önemlidir. Bir net bizi 20.000 kişinin üstüne çıkarabilir veya altına düşürebilir.

» Soru içinde geçen ipuçlarından faydalanmamız gerekir. Bunlar altı çizili, koyu puntoyla yazılmış, tırnak içende, değildir, olmaz, her zaman, hiçbir zaman, bütün, zaman zaman, yoktur, vardır, birbirinden farklı, birbirine benzer, eşdeğer, birden fazla, ayrı ayrı, iç içe, yan yana, ikisi bir arada, ana düşünce, yan düşünce, benzer düşünce, asla, genellikle, çoğu, v.b. ipuçlarıdır.

Başarıyı hedef alın; mükemmel olmayı değil.

Yanlış yapma hakkından vazgeçmeyin; vazgeçerseniz yeni şeyler öğrenme ve gelişme olanağını kaybedersiniz.

Unutmayın; mükemmeliyetçiliğin arkasında korku yatar. İnsan olduğunuzu hatırlayarak korkularınızı göğüsleyin. Daha mutlu ve etkili bir insan olursunuz.

Hangi Derste Nasıl Test Çözmelisiniz?

TÜRKÇE DERSİNİN İÇERİĞİ

Türkçe dersi dil ve anlam bilgisi olmak üzere iki temel konudan oluşur. Öğrencinin dinleme, okuma ve yazma faaliyetleri ile Türk dilinin bütün özelliklerini öğrenme, kullanma ve bu yolla bilgi edinme, kavrama, analiz ve sentez yapabilme alışkanlığı kazanması bu dersi okumadaki en önemli gerekçelerden birkaç tanesidir. Türkçe dersi kişinin anlama ve yorumlama gücünü geliştirdiği için bu derste başarılı olmak, tüm derslerdeki, özellikle sözel derslerdeki başarıyı olumlu yönde etkilemektedir. Doğru cevabı bulmak soruyu doğru okumaya, doğru anlamaya ve doğru yorumlamaya bağlıdır.

TÜRKÇE DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ

Türkçede anlam bilgisi soruları yoruma, dilbilgisi soruları ise bilgiye dayanır. Yoruma dayalı sorularda öznellikten kaçınmalı, soru kökünde ifade edilenler doğru algılanmalı, paragraftaki giriş, sonuç ve ana düşünceyi ifade eden ayrıntılara dikkat edilmelidir. Mecazlı ifadeler ve simge sözcükler dikkate alınmalıdır. Bilgi sorularında ise konu eksikleri tamamlanmalı, dil bilgisinin temel kuralları bilinmeli, mana ve değerler iyi kavranmalı, zengin bir kelime hazinesine sahip olunmalı, terimlerin anlamları iyi bilinmelidir.

Sözcüklerle ilgili sorularda doğrudan ve dolaylı anlamları hatırlama, amaca uygun sözcüğü seçebilme, seçilen sözcüğün yerinde kullanıldığının farkına varma, hangi anlamlarda kullanıldığını belirleme ve sözcüklerin seçilme nedenlerini görme bu tip soruların doğru cevaplarını bulmak açısından önemlidir.

Cümlelerle ilgili sorularda, cümlenin yapı, anlam ve anlatım özelliklerini tanıma, dilin işleyiş düzenine uygun cümleler kurabilme, cümledeki ifade edilen yargıyı belirleme ve cümlenin seçiliş nedenini görme bu tip soruların doğru cevabını bulma açısından önemlidir.

Paragraflarla ilgili sorularda ana ve yan düşünceleri belirleme veya ayırma ve ana düşünce ile yan düşünce arasındaki bağlantıları görebilme, ayrıca düşünceyi geliştirme yol ve biçimlerini tanıma bu tip soruların doğru cevabını bulma açısından önemlidir.

Türkçe – Edebiyat testi nasıl çözülür?

 • Türkçe testi çözerken sözcüğü, cümleyi ya da paragrafı yorumla konusunda mecaz anlamlara dikkat edilmelisiniz,
 • Dilbilgisi terimlerini ezberlemek, gramer sorularını çözmek için iyi bir yol değildir, terimlerin sözcük ya da cümleyle ilgili mantığını kavrarsanız bu tür soruları rahatlıkla çözersiniz,
 • İmla ve noktalama belli kurallar dahilinde olduğu için söz konusu kurallar öğrenmelisiniz,
 • Soruları okurken iyi ve doğru okumaya özen göstermelisiniz; zira bir virgül dahi anlatımda değişiklikler yapar,
 • Paragraf halindeki sorularda soru kökünü okumadan paragrafa geçmemelisiniz,
 • Dilbilgisi soruları temel bilgiler bilinmeden çözülemez, bu yüzden önce konunun öğrenilmesi sonra konuyla ilgili testler çözerek konuyu pekiştirmelisiniz,
 • Yeni sınavda ek bilgiler isteyen Edebiyat bölümü için de önce temel bilgiler edinilmeli daha sonra soru çözerek pekiştirilmelisiniz.

MATEMATİK DERSİNİN İÇERİĞİ

Matematik şekil, sayı ve çoklukların yapılarını, özelliklerini ve aralarındaki bağıntıları, düşünce yoluyla inceleyen bir bilimdir. Matematik öğreniminde temel amaç insanlarda doğuştan var olan düşünebilme kabiliyetini geliştirmektir. Matematik, karşılaşacağımız olayları ve problemleri inceleyen, araştırma ve karşılaştırma yaparak her konuda mantıklı düşünmeyi ve doğruyu bulmamızı sağlayan bir bilim dalıdır.

MATEMATİK DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ

Matematik soruları sayılar yardımıyla problem çözebilme, matematiksel ilişkilerden yararlanabilme ve düşünme yeteneğini geliştirme niteliklerine sahiptir.

Öğrenci sorunun ne anlama geldiğini kavramak için dikkatli bir şekilde gerekirse altını çizerek soruyu okumalı, önce çok iyi anlamalı ve çözümü yaparken işlem hatası yapmamalıdır. İşlemin bitiminde mutlaka çözüm kontrol edilmelidir.

Matematiğe ait bazı sorular eleme veya şıkları kullanma yoluyla da çözülebilmektedir.
Matematik dersinde bir konuyla ilgili çok farklı soru sorulabilir. Aynı şekilde bir sorunun çok farklı çözüm yolları olabilir. YKS’de sorulardaki yanlış yapma ihtimalini en aza indirgemek için konularla ilgili mümkün olduğunca fazla ve farklı tarzda sorular çözmek gerekir.

Matematikte sorulardaki hiçbir veri gereksiz değildir. Her veri sorunun çözümünde bir ayrıntıdır. Sorularda her ayrıntıya dikkat etmek gerekir.

Matematik testi nasıl çözülür?

 • Matematikteki tanımları kavramanız gerekir.
 • Matematikte kuralların, formüllerin, işlem basamakların, pratik yöntemlerin bilinmesi gerekir.
 • Test çözerken mutlaka yanınızda konu anlatımlı defteriniz olsun. Testlerde takıldığınız konularda size takviye olacaktır.
 • Yeni öğrenilmiş konuyla ilgili test çözmeye başlarken en basit düzeyden başlamalısınız. Basit düzeyden başlamak motivenizi arttıracaktır.
 • Her hafta geçmiş konulardan bir tanesini belirleyin ve bu konuyla ilgili 2 tane test çözmeniz sizin için yararlı olacaktır,.
 • Mat-2 de alanlara dayalı bilgilerin yoklandığı daha derinliğine bilgilerin bilinmesini gerekli kılacak sorulardan oluşmaktadır. Bu bölümden test çözebilmek için lise bir ve lise iki konularının çok iyi kavranması gerekmektedir.
  v Mat-2’de yer alan konular atlanmadan çalışılmalıdır, çünkü Mat-2’de bir soru birden çok konuyu kapsayabilir. Örneğin fonksiyon sorusunun içinde trigonometri de yer alabilir.
 • Soruda verilen her bilgiyi kullanmak gerekir.

GEOMETRİ DERSİNİN İÇERİĞİ

Geometri iki ve üç boyutlu uzayda yüzeyler arasındaki hacim, alan, uzunluk ve açı ilişkilerini inceleyen bir derstir. Özellikle mühendislik alanında olmak üzere her türlü sayısal bilimin temelinde geometri vardır. Tamamen mantık yürütmeye, zeka gücünü arttırmaya ve pratik düşünme yeteneğini kazandırmaya yönelik bir derstir.
Ayrıca şekillerle düşünmeyi ve işlem yapabilmeyi, üç boyutlu bir düşünce yapısı kazandırmayı, geometrik kavramların anlamlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini keşfettirmeyi amaçlar.

GEOMETRİ DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ

Geometri dersi şekil ağırlıklı, görmeye dayalı sorulardan oluşur, salt bilgi soruları yoktur. Tartışmasız kesin sonuçları vardır. Sorular çözülürken verilerin yanında büyük ölçüde yorum gücü ve mantık kullanılır.

Geometride şekilli sorular ağırlıklı olduğundan verilere bakılmalı veriler şekle taşınmalı ve nasıl kullanılır diye düşünerek çözüme ulaşılmalıdır. Sorudaki hiçbir bilgi gereksiz değildir. Çözüme ulaşmak için bütün verilerin kullanılması gerekir.

Ayrıca öğrenci, sorunun çözümü için verilen şekil üzerinde ilave çizimler yapıp yardımcı doğrulardan yararlanmalıdır. Geometri soruları öğrencilerin şekiller arasında ilişki kurabilme yeteneğine bağlı olarak çözülen sorulardır. Soru ile karşılaşıldığında şekiller arasındaki ilişki ilk bakışta görülemeyebilir. Sorular üzerinde sonuca ulaşılamadığı zaman, sonradan o sorulara dönerek farklı bir bakış açısı yakalanmaya çalışılmalıdır.
Geometri testi nasıl çözülmelidir?

 • Geometri sorularını çözebilmek için her şeyden önce matematiğin köklü sayılar, rasyonel sayılar, 1. dereceden ve iki bilinmeyenli denklem çözümleri konularının çok iyi öğrenilmiş olması gerekmektedir,
 • Görülen her konu diğer konuların soruları içinde de karşınıza çıkar, dolayısıyla konulara çok iyi hakim olmak gerekir,
 • Geometri bir formüller zincirinden çok, kuralları bilinen bir oyunun oynanması gibidir. Kuralları iyi bilen ve uygulayan her zaman kazanır. Sadece kurallar öğrenilerek istenilen netlere asla ulaşılamaz. Kurallar kadar bu kuralların nasıl uygulanabileceği de önemlidir.
 • Her soruda kurallar ortaya çıkmayabilir, şekil üzerinde mevcut ipuçlarını değerlendirerek kuralları siz ortaya çıkartmalı ve uygulamalısınız,
 • Şekil geometri için her şeydir. Soruları çözebilmek için her şeyden önce iyi okumalı ve verilenleri eksiksiz olarak şeklin üzerine taşıyabilmelisiniz,
 • Eksik alınmış veya düzgün yerleştirilmemiş bir bilgi sorunun çözümünü olumsuz etkilemektedir.
 • Fazla bilgi ile şekli doldurmamalıyız. Şekil üzerine az, anlaşılır ve yeterli bilgi bulunmalıdır.

FİZİK DERSİNİN İÇERİĞİ

Fizik dersi, Fen grubu dersleri içerisinde yer alan, bireylerin sayısal kapasitelerini kullanmalarını gerektiren, yorum ağırlıklı bir derstir.

Vektör kavramını, sayısal bazı işlemleri hatta yorum yeteneğini de içerdiğinden bir çok dersten faydalanır ve bir çok derse ışık tutar.

Vektör, kuvvet, moment, ağırlık merkezi, basit makineler, kütle- öz kütle, sıvıların statiği, sıcaklık ve genleşme, hareket, enerji, elektrostatik, elektrik akımı ve optik ÖSS’de çıkan belli başlı fizik konularıdır. Yanlış bir önyargı sonucu öğrenciler tarafından branş dersleri içerisinde en zor olarak algılanan derslerden birisi fiziktir. Başarısızlığın temel nedeni de budur. Fizik dersini de diğer dersler gibi algılamak gerekir.

Bazı basit temel esaslar yerine getirildikten sonra öğrenilmesi kolay ve zevkli bir derstir.

FİZİK DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ

YKS’deki 45 soruluk fen grubu dersleri içerisinde 19 soru ile en fazla soru çıkan ders olup bir sayısal öğrencisinin mutlaka öğrenmesi gereken bir derstir. YKS’de çıkan fizik sorularının zorluk derecesini üç gruba ayırabiliriz. %25’i kolay, %50’si normal, %25’si ise çeldirici özellik taşıyan ve yoruma ihtiyaç duyulan zor nitelikteki sorulardır. Fizik dersine programlı çalışan bir öğrenci soruların %75’ini rahatlıkla çözebilir.

Fizik dersinde sıralama soruları, kıyaslama ve fark alma soruları, oran soruları, ilke soruları belli başlı soru tipleridir.
Fizik soruları genellikle şekilli ve soru metni ile şekilde birbirinin tamamlayıcısı olduğundan her ikisi birlikte dikkate alınarak verilen ve istenilen değerler belirlenmelidir.

İlkeli sorularda önce soru kökü okunmalı ve ilkeler bu amaca uygun olarak incelenmelidir. Sorulara ezberci mantıkla değil, düşünce ve yorumla yaklaşılmalıdır. Soru çözerken mümkünse şekil ve grafik çizerek olay somutlaştırılmalı ve zaman kaybı önlenmelidir. Özellikle altı çizili, en az, en çok, kesinlik ve benzeri ifade eden anahtar kelimelere dikkat edilmelidir.

Fizik testi nasıl çözülür?

 • Sorular çözülürken çözümler kağıt üzerinde yapılmalı,
 • Sorunun açıklama bölümü ve esas vurgulanan kısmı çok iyi okunmalı,
 • Çözülemeyen sorular için konu yeniden incelenmeli, hatta çözümlü sorulardan, benzer soruların çözüm yöntemi gözden geçirilmeli,
 • Geçmiş konular düzenli aralıklarla test çözülerek tekrar edilmelidir.
 • Fen-2 testindeki soruların ağırlıklı olarak Lise 2, Lise 3 fizik dersi müfredatındaki bilgileri kapsayacak biçimde; bilgileri kullanmayı ve analitik düşünmeyi gerektirecek bilgi ağırlıklı sorulardan oluşmaktadır. Testleri çözebilmek için bilgi bakımından iyi hazırlanmış, temel ilke ve kuralları iyi kavramış olmak gerekmektedir.

KİMYA DERSİNİN İÇERİĞİ

Kimya dersi, maddelerin yapısını, özelliklerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini inceler. Bu dersle, gözlemlerin formüle edilişi, analitik düşünme ve problem çözme yeteneği kazandırılmaya çalışılır. Kimya başlı başına bir bilim olmasına rağmen matematik, biyoloji ve fizik dersleri ile de bağlantılıdır. Bu sebeple YKS’de çıkan bazı kimya soruları biyoloji ve fizik konularını da kapsamaktadır. Eğer matematik dersinde başarılı iseniz kimya dersinde de başarılı olmanız kuvvetle muhtemeldir. Özellikle trigonometri, denklem kurma, grafikler ve türev gibi matematiğe ait konuların, bağıntı ve formüllerin iyi öğrenilmesi kimya dersine ait çalışmalarınızda işinizi kolaylaştırır.

KİMYA DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ

Kimya dersi konuları kendi içinde bağlantılı olmasının yanında, matematik, fizik ve biyoloji dersleri ile de ilişkilidir. Bu nedenle kimya sorularında zorlanabilirsiniz. Zorlanmamanız için kimya dersi ile bağlantılı terim, kavram, formül, ilke ve birimlerin anlam ve içeriklerini iyi bilmeniz gerekmektedir.

Lise 1 ve lise 2. sınıfta işlenen kimya konularından ayrıntı isteyen soru gelebilmektedir. Diğer tüm derslerde olduğu gibi kimya sorularının da doğru çözülebilmesi için, konuların iyi bilinmesi, birbirleri ile karıştırılmaması ve sorular okunurken vurgulamalara dikkat edilmesi gerekir. Bunun için; “iki katına çıkarılırsa” ,” aynı sıcaklıkta” , “eşit mollerde” , “sıcaklık iki katına çıkarılırsa”,.. gibi ayrıntılara dikkat edilmelidir.

Kimya testi nasıl çözülür?

 • Sorunun açıklama bölümü ve esas vurgulanan kısmı çok iyi okunmalı,
 • Çözülemeyen sorular için konu yeniden incelenmeli, hatta çözümlü sorulardan, benzer soruların çözüm yöntemi gözden geçirilmeli,
 • Kimya sorularına önyargılı yaklaşmamalısınız, günlük hayatla iç içe olduğu için zevkli hale getirebilirsiniz,
 • Sınavın ikinci grup testleri, bilgiye dayalı yorum ve işlem sorularını içmektedir. Bu bölümde bilgiye dayalı analiz ve sentez soruları ile karşılaşacaksınız,
 • Konuların unutulmaması için düzenli olarak geçmiş konulardan test çözülerek tekrar etmelisiniz.

COĞRAFYA DERSİNİN İÇERİĞİ

Coğrafyanın araştırma ve inceleme konusu yeryüzünde görülen olayların karşılıklı sebep sonuç ilişkileridir. Örneğin dünyanın şekli ve hareketleri, harita bilgisi, iklim ve doğal bitki örtüsü, yer şekillerinin oluşum ve etkileri, nüfus ve yerleşme, ekonomik coğrafya ve Türkiye coğrafyası, doğal ve beşeri olayların tanınması ve bunların insanlar üzerindeki etkilerini araştırır.

COĞRAFYA DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ

Coğrafya soruları; genel ve beşeri coğrafya bilgilerinin ölçülmesi ve yorumlanması, sebep sonuç ilişkilerinin kurulması, olayların Türkiye ve dünya üzerindeki dağılışı, ülke ve bölge ekonomisine etkilerinin ölçülmesi gibi konu ve kavramları içermektedir. Coğrafya soruları çözülürken; bazı soruların cevabı soru metinlerinin içerisinde gizlidir, bu husus dikkate alınmalı ve soru kökleri dikkate alınmalıdır. Her soru içerisinde coğrafyanın bir konusunda kullanılabilecek temel bir bilgi içeriği olabileceği düşünülerek bu bilgiler not alınmalıdır. Özellikle tablo ve grafikli sorularda öğrenciden şekli veya istatistiki bilgileri sadece yorumlaması istenir ve soru köklerindeki olumlu-olumsuz ifadelere dikkat edilmelidir.

Genel olarak coğrafya sorularında 5 soru her öğrencinin yapabileceği, 5 soru orta düzeyde öğrencinin yapabileceği, 3 soru iyi öğrencilerin yapabileceği, 3 soru ise çok iyi öğrencilerin yapabileceği sorulardan oluşmaktadır. Bundan dolayı 13 – 14 soru genel olarak yapılmalıdır. Tablo ve grafikli sorularda verilen bilgilere dikkat edilmeli ve seçeneklerle ilgisi kurulmalıdır. Örneğin tablo veya grafikte oran verilmişse seçeneklerde buna dikkat etmeliyiz. Çünkü oran ile miktar ayrı ayrı şeylerdir. Üretim ile verim de aynı şeyi ifade etmez. Bundan dolayı tablo ve grafiklerde verim, oran, miktar, nüfus artışı ve nüfus miktarı gibi kavramlara dikkat edilmelidir.

Coğrafya testi nasıl çözülür?

 • Sorunun ne istediği iyi anlaşılmalı, olumlu ya da olumsuz olduğu tespit edilmelisiniz,
 • Her seçeneğin doğru cevap olduğu düşünülerek bütün seçenekler iyi okunmalısınız,
 • Coğrafya dersi tarih, felsefe gibi bir sosyal ders değildir. Sadece bilgi ile hareket edildiğinde gerekli başarıya ulaşılamaz. Özellikle yorum, grafik okuma ve basit sayısal özellikler bilmelisiniz,
 • Tablo, grafik sorularında verilen bilgilere dikkat edilmeli ve seçenekler ile ilgisini kurmalısınız,
 • Soruyu okuduğunuz zaman soruyla ilgili hiçbir fikriniz yoksa bile mutlaka seçenekleri okuyunuz. Seçeneklerdeki bilgiler sizi bazen doğruya götürebilir. Örneğin seçeneklerde üç ya da dört seçenek aynı özelliği ifade edip, benzer şeyler olabilirler. O zaman hiçbirisi doğru cevap olamaz,
 • Doğru cevaba ulaşmak için seçeneklerin elenmesi yöntemi coğrafya dersi için oldukça geçerlidir, iki seçeneğe indirildiği zaman, ilk düşünülen seçeneğin işaretlenmesinde sakınca yoktur,
 • Sınavdan önce dünya ve Türkiye haritalarını incelemekte yarar vardır, önemli doğal ve beşeri olayların yerlerini bilinmeniz sizin için faydalı olacaktır,
 • Ed.-Sos.-2 testlerinde, soruların doğrudan bilgi ölçen sorular şeklinde olmayacağı, bilgi gerektiren ancak kavrama düzeyini ve analitik düşünceyi de ölçen sorular sorulmaktadır. Bu nedenle bu alanla ilgili bol soru çözülmelisiniz, bu sayede hem öğrenilen bilgiler pekişir hem de kavrama düzeyi ve analitik düşünmeyi sağlama gelişecektir

TARİH DERSİNİN İÇERİĞİ

Tarih geçmişte yaşanmış olayları, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyerek bugüne ışık tutan bir bilim dalıdır. Tarihin asıl amacı, bugünü düne bağlamak, günümüz olaylarını, geçmiş olayların ışığı altında yorumlamaktır. Geçmişteki önemli olayları o günün koşulları içerisinde değerlendirir ve güncel olayları inceleyen bilim dallarına yol gösterir. Bu dersin içeriğindeki konular deney ve gözlemden uzak, bulgu ve belgelere dayanılarak kronolojik olarak incelenir.

TARİH DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ

 • Paragraf soruları cevabı paragrafta bulunan sorulardır.
 • Sadece ön bilgi amacıyla verilip bizlerden yorum istenen sorulardır; bu sorularda paragrafla seçenekler arasında bağlantı kurulması gerekir böylece yorum gücümüz yoklanır.
 • Herhangi bir kavramla ilgili gelen sorulardır.
 • Öncüllü sorular birbirine çok yakın, çeldirici seçeneklerin yer aldığı ve kavramların iyi anlaşılabilmesine dönüktür. Bu tip sorular öğrencinin özellikle bilgiyi analiz gücüne, akıl yürütme, yorumlayabilme kabiliyetine ve dikkatli okuyarak soru kökünde istenilene varabilme gücünü ölçen sorulardır.
 • Bilgi soruları öğrencide var olan daha önce aldığı bilgilerin doğruluğunu ölçmeye yarayan sorulardır.
 • Dikkati ölçen sorular ise özellikle öğrencinin; sorunun konuyu ele alışı bakımından doğru cevabını seçmesine yönelik, dikkat ve bilgiyi kullanabilme gücüne sahip türden sorulardır.

Tarih testi nasıl çözülmeli?

 • Tarih dersi kolay öğrenildiği kadar kolay da unutulan bir ders olma özelliğini taşır. Ezber gücüne dayalı bir ders sanılması yanlış bir kanıdır. Bu nedenle geçmiş konuların belli aralıklarla tekrarıyla birlikte düzenli bir şekilde test çözmelisiniz,
 • Soruları çözerken sorunun açıklama bölümü ve esas vurgulanan kısmı çok iyi okunmalısınız,
 • Sorular dikkatli okunmalı, sorunun mantığı kavranılmadan çözüme geçilmemelisiniz,
 • Çözülemeyen sorular için konu yeniden gözden geçirilmeli, hatta çözümlü sorulara, benzer soruların çözüm yöntemlerine bakılmalısınız,
 • Soruların olumlu veya olumsuz olduğuna dikkat edilmelisiniz,
 • Soru okunurken, ipucu olabilecek notların altı çizilmelisiniz,
 • Test çözerken eleme yöntemi kullanılabilirsiniz,
 • Kesinlikle ilk seçeneğe bakıp da onun doğru olduğunu diğerlerini okumamazlık etmeyiniz.

FELSEFE DERSİNİN İÇERİĞİ

Felsefe dersi konu dağılımı bakımından ikiye ayrılır:
a) Felsefe Tarihi
b) Sistematik Felsefe

Felsefe dersini öğrenmenizin amacı; en genel anlamda size düşünme yeteneği kazandırıp yorum gücünüzü geliştirmektir. Ayrıca size önyargısız ve hoşgörülü olmayı öğretir. Felsefe dersi sorgulama, eleştirme, değerlendirme yapma ve kavrama yeteneğini de sizlere kazandırır.

FELSEFE DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ

Felsefe soruları genellikle paragraf tipli sorulardır. Bu nedenle okuma ve anlama ile ilgili problemlerinizi öncelikle halletmelisiniz. Soruyu anlamadan seçeneklere geçmemelisiniz. Değişik gelen, bilinmeyen kelimelerin altı çizilip mutlaka anlamlarını öğrenmelisiniz. Sorular çözülürken önce soru kökünü okumalı, ardından paragrafa geçmelisiniz. Sözel ifadeleri güçlendirmek, yorum gücünü arttırmak, mantıklı ve sistematik düşünmeleri sağlamak bakımından felsefe sorularının çözümü önemlidir.

Felsefe testi nasıl çözülür?

 • Felsefe testi Türkçedeki paragraf sorularına benzer nitelikler taşır. Soruları çözerken öncelikle soruyu, daha sonra paragrafı okuyarak soruyu cevaplamalısınız.
 • Paragrafta verilen önemli bilgilerin altını çizerek yanıtlamanız size zaman kazandıracaktır.
 • Soru kalıplarına, soruda vurgulanmak istenilene dikkat etmelisiniz.
 • Sos-2 testinde, her birinin yaklaşık payı % 17 olan sosyoloji ve mantıktan 5’er soru yer alacaktır. Psikoloji, sosyoloji ve mantıktan çıkacak olan soruların açıklandığı üzere bilgi gerektiren, kavramaya ve analitik düşünceye dayalı sorular olmaktadır.

BİYOLOJİ DERSİNİN İÇERİĞİ

Biyoloji, canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Canlılara ait olan olayları pozitif bilim metotlarıyla açıklamaya çalışır. Biyoloji, yaşamsal olaylar arasında ilişki kurup hayatı kolaylaştırır. Sebep-sonuç ilişkileri kurarak yaşamı kavrama ve edinilen bilgilerden faydalanarak problemleri çözmeye çalışır. İşte tüm bunlar biyoloji öğrenmenin temel amaçlarıdır.

Biyoloji öğretiminin sonucunda canlılar, sistemler, basit anlamda yaşam ve onu oluşturan unsurlar kavratılır ve bunlar pratik hayatta kullanılabilecek veriye dönüştürülür. Biyoloji dersi bilgi ağırlıklı olması sebebiyle anlatımın yanında grafik, şekil, tablo ve şema ile desteklenerek yorum yaptırılan, muhakeme ve karşılaştırma gerektiren, ezberle öğrenilemeyecek, çok önemli bir fen bilimleri dersidir. Bazı ünitelerin biyolojide temel olması nedeniyle ilerleyen ünitelere gelince temel konuların tekrar gözden geçirilmesi gerekir.

BİYOLOJİ DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ

Sorular genelde tablo, grafik yorumlama, şekil okuma, bilgi ve muhakeme gerektiren sorulardır. Biyoloji soruları çözülürken öncelikle soru kökü okunmalı, tablo, grafik, şekil, açıklama ve soru verileri daha sonra incelenmelidir. Bazı sorular ince ayrıntı içermekte, bazıları ise birkaç konuyu kapsamaktadır. Bu nedenle biyoloji müfredatındaki tüm konuları bilmek gerekir.

Sorunun içeriğine göre yanıtımız seçeneklerde aranır, verilen bilgi doğrultusunda eleme yolu kullanılır. Soru çözümünde dikkat etmeniz gereken, soruda sizden ne istendiğini ve seçeneklerde ne verildiğini tam ve doğru olarak anlamaktır. Bu da Türkçe’yi kavrama gücü ve dikkatle doğru orantılıdır. Biyoloji dersine ait ÖSS sorularının anlaşılması çok sayıda ve farklı içeriklerde soru çözmekle mümkündür.

Biyoloji testi nasıl çözülür?

 • Soru içerisindeki şekillere dikkat etmelisiniz,
 • Çok uzun olan sorular sizi korkutmamalı, çünkü biyolojide en kolay olduğu söylenen sorular uzun olanlardır,
 • Sorunun esas vurgulanan kısmına dikkat etmelisiniz,
 • Soruda verilen bilgilerin hepsini kullanmalısınız,
 • Fen-2 testindeki soruların daha çok bilgiye dayalı olduğunu unutmamalısınız,
 • Konuların unutulmaması için düzenli olarak geçmiş konulardan test çözülerek tekrar etmelisiniz,

SINAVDA VE ÖNCESİNDE HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ

Sınavda hızlı okumak öğrenciye hem zaman hem de daha az yorularak daha fazla soru yapma fırsatı verir. Okuma hızımızı artırmak için şu tekniklere dikkat etmemiz gerekir:

 • Okunacak materyalle göz arası en az 30 cm olmalıdır.
 • Dudaklar kıpırdatılmamalıdır.
 • Soruları okurken başka şey düşünmemeliyiz. O tür düşünceler için kendimize başka zaman ayırmalı ve o zamanda düşüneceğimiz yönünde kendimize telkinde bulunmalıyız.
 • Çok parlak ve yetersiz ışıkta okuma yapılmamalıyız. Işığın geliş yönü sol arkadan olmalıdır.
 • Kafamızı hep aynı seviyede tutulmalıyız. .İleri geri sallamamalıyız. Dik oturulmalı, sağa, sola veya öne fazla eğilmemeliyiz. Bu durumlar gözümüzün çok çabuk yorulmasına ve satırlar arasında kaymalara sebep olabilir.
 • Okurken mutlaka kılavuz olarak kalem kullanmalı ama okunan her kelimenin altını çizmemeliyiz. Çok önemli kelimelerin ve ip uçlarının altını çizmemiz yeterlidir.
 • Okuma yaparken gözlerimizi zaman zaman dinlendirmeliyiz. Okuma yaparken gözlerimizi ara sıra kapatıp kaldırıp uzak cisimlere bakmalıyız.
 • Gözlerin ara sıra açılıp kapatılması göz kaslarının dinlenmesini ve baş ağrısını önleyecektir. Okuma sırasında belli zamanlarda kısa süreli aralar vermemiz gerekir. Bu arada kan dolaşımını hızlandıracak teknikler (ayağa kalmak, elleri sallamak, boyunu hareket ettirmek vb.) kullanılmalıdır.
 • Okuma amacımızın olması okuma hızımızı artıracaktır. Ne okuduğumuzu, ne bulmak istediğimizi bilerek okumalıyız.
 • Okunacak malzeme hakkında daha önce bildiklerimizi aklımızdan geçirmemiz faydalı olacaktır.
 • Okuma mekânındaki ısı sıcaklığı ne çok soğuk ne çok sıcak olmalıdır.
 • Kelimeleri tek tek okuma yerine gruplandırarak okumalıyız. Hızlı okuma anlamı kolaylaştırır, daha az yorulmamıza sebep olur, dikkatimizi daha çok toplamamıza yarar.

“Bana bir problem ve 1 saat süre verilse bu sürenin 45 dakikasını problemi anlamaya, 10 dakikasını çözüm yolları üretmeye, 5 dakikasını çözmeye ayırırım”. (Einstein )

Etkin okuma

Daha etkili ders çalışabilmek ve test çözebilmek için izlenecek yöntemlerden biri de etkili okumadır.

Etkili okuma beş basamaktan oluşur:

İzle: Çalışılan bölümün hızlı bir şekilde gözden geçirilmesi. Konu ile ilgili ön hazırlık yapılması. (Bu göz gezdirmenin amacı, konu hakkında genel bir fikir edinmektir).

Sor: Göz gezdirilen konu ile ilgili sorular çıkarılmalı ve sorular bir kağıda yazılmalıdır.( Ne , nerede, ne zaman, nasıl, neden ve kim sorularıyla bilgileri desteklemek.)

Oku: Bu aşamada, çıkartılan sorulara cevap bulmak amacıyla okunmalı ve cevaplar yazılmalıdır.( Konuyu sorular oluşturacak şekilde okumak)

Anlat: Bu aşamada ise kitap ve defterler kapatılmalı, sadece soru ve cevapların bulunduğu kağıda göz atılarak soruların cevapları yüksek sesle anlatılmalıdır.( Oluşturduğunuz soruları kendi kendinize sorup cevaplandırmak.)

Tekrarla: Çıkarılmış olan soru ve cevaplar hızlı bir biçimde tekrar edilmelidir.
Etkili öğrenmenin gerçekleşmesi için etkili ve hızlı okuma, tekrar yapma, etkili dinleme, bilinçli not alma ve hafızaya yerleştirme çok önemlidir. (Öğrendiğiniz bilgileri tekrar etmek)

TURLAMA TEKNİĞİ

Üniversite sınavı için sistemli ve sabırlı bir çalışma çok önemli; ancak uzmanlar, özel taktiklerin de yararına dikkat çekiyor. Bu yöntemle hataları en aza indirip kendinize avantaj sağlayabilirsiniz.

YKS’de kullanılacak küçük tekniklerle başarı oranını artırmak mümkün oluyor. En verimli sınav tekniğini araştıran uzmanlar turlama tekniğiyle zaman tasarrufu sağlanabileceğini anlatıyorlar.

Sınavda Zaman Neden Yetmez?

Sınavda zamanı iyi kullanmak başarıyı arttıran temel faktörlerdendir. Fakat çoğu öğrenci, bunu bilmesine rağmen sınavlarda zamanı doğru kullanamamak en çok karşılaşılan problemlerin başında gelmektedir.

Sınavda zamanı doğru ve etkin kullanamama nedenleri:

1. Sınavdaki kolay ve zor test sorularının puansal değerinin aynı olmasına rağmen pek çok öğrenci zor soruları çözmenin, daha fazla puan getireceği düşüncesiyle, zor sorulara takılıp, kalarak daha fazla zaman harcar. Bunun sonucu olarak sınavda başarısızlığa uğrar.
2. Sınava hangi testten başlanacağının bilinmemesi de zaman harcamanıza neden olan diğer bir faktördür. Genel kural olarak, sınava en başarılı olabileceğiniz testten başlamanız gerekir.
3. Sınavdaki uzun veya karmaşık gibi görünen sorular için çok fazla zaman harcamak, tekrar tekrar okumak yapılan diğer yanlışlıklardandır.
4. Sorulardaki “uyarıcılara” dikkat etmemek, soruyu kavramanızı zorlaştırır. Bu da soruyu çözmeniz için gereken sürenin uzamasına neden olur.
5. Sınavda ” Turlama tekniği ” kullanmamak, sıralı çözüm yolunu benimsemek gibi faktörler sınavda zamanı etkili kullanmanızı olumsuz yönde etkiler.

TURLAMA TEKNİĞİ NEDİR VE SİZE NE KAZANDIRIYOR?

Sınavda yanıtlanacak tüm testlerde, birinci turda, yanıtı kolayca bulunabilecek soruların öncelikle çözülerek zaman alıcı ve zor soruların ikinci tura bırakılmasına TURLAMA TEKNİĞİ denir.

Öğrenci birinci turda yanıtladığı normal, kolay ve çok kolay sorularla ortalama bir puan elde etmeyi sağlarken, ikinci turda çözeceği zor sorularla, puanı daha da yükseltme şansına sahip olmaktadır. Bir Testteki Çok Kolay, Kolay Ve Normal Soruları 1.Turda Çözerek Diğerlerini 2.Tura Bırakmak Başarı Oranınızı Önemli Derecede Yükseltir.

ZOR SORUYA TAKILMAYIN

Sınavda zamanın yetmemesinin en önemli nedeni, sıralı çözüm yapma alışkanlığıdır. Sıralı çözüm alışkanlığı, öğrencinin yeterince güçlü olmasa dahi, sorularda zor – kolay ayırımı yapmadan ve bir soru başına düşen puan değerinin aynı olduğuna dikkat etmeden soruları sırayla çözmesidir.

Turlama Tekniğinin tam tersi olan bu çözüm yolunda, öğrenci, zor ve uğraştırıcı sorulara takılıp gereğinden fazla zaman yitirmektedir.

Öğrenci puanını yükseltmek için, her testin çok zor bir sorusuna ayrılan sürede, aynı testin 5 kolay sorusunu yanıtlamayı tercih etmelidir.

Ancak belirli bir süre geçtiğinde soru çözülemiyorsa bırakılmalı, sınav bitiminde, süre artarsa tekrar o soruyla uğraşılmalıdır.

Uzmanlar öncelikle kolay soruların çözümünün yapılması gerektiği üzerinde duruyor. Rehber öğretmenler, başarısı defalarca test edilen turlama tekniğinin sınav sırasında mutlaka kullanılmasını öneriyor.

ÇÖZÜME HANGİ TESTTEN BAŞLAMAK DAHA DOĞRUDUR?…

Testlerin çözüm sırası öğrenciden öğrenciye farklılık gösterir. Önemli olan, öğrenci için zamanlama ve verim açısından en uygun çözüm sırasını, yıl içerisinde yaptığı test çözümü çalışmaları ile bulmasıdır. Sınavda testleri hangi sıra ile çözeceğinizi ve her birine ne kadar süre ayıracağınızı deneyerek belirleyin. Böylece sınavda sizin için ideal zamanlamayı uygulamaya alışırsınız.

 • Evde süre tutarak soru çözün, zaman sınırlamasına alışın ve hızlanın.
 • !Sınava girmeden önce zamanınızı nasıl kullanacağınız konusunda plan yapın.
 • En başarılı olunan testten başlamak, sınavın başında, her öğrencide belirli bir düzeyde bulanan sınav kaygısının da kontrol altına alınmasına yardımcı olacaktır. Öğrencinin başarılı olacağı testte hata yapma olasılığı azalacağından, panik ve heyecan ortadan kalkacak ve öğrenci dikkatini yoğunlaştırabilecek moral bulacaktır. Bu kendinize olan güveninizi sağlar, sınav kaygısını gidermenize yardımcı olur. Zor soruları ikinci tura bırakın.
 • Turlama tekniği ile hata oranını düşürürken zaman kazanırsınız”. Kolay sorulardan başlamaktan kasıt öğrencinin en iyi olduğu alandan soru çözmeye başlamasıdır.

Test İçerisindeki Soruların Zorluk Düzeyleri Birbirinden Farklıdır. Ancak Kazandırdıkları Puan Aynıdır. Zor Sorulara Fazla Puan Verilmez. Bir Testin %70’ini Oluşturan Kolay ve Normal Zorluktaki Soruları Çözebilirsiniz.

1 soruya 1 dakika süre ayırmanız gerektiğini unutmayın. Sorularla inatlaşırsanız sonlarda yer alan yapabileceğiniz sorulara zamanınız yetmez.

Turlama Yöntemi; Yaptığını Yap, Yapamadığını Geç Mantığına Dayanır.

 • Bir soruyu okudunuz hakkında hiçbir fikriniz yok ilk turda bu soruyla hiç uğraşmadan geçin.
 • Soruyu okudunuz çözümünü biliyorsunuz fakat çözüm yolu uzun ve sizi uğraştıracak vaktiniz alacaktır böyle soruları da ilk turda geçmeniz gerekir.
 • İki şıkka indirdiğiniz soruları da ilk turda geçin ikinci turda bu şıkları daha sağlıklı değerlendirme imkanınız olacaktır.
 • Okuduğunuzda daha çok zaman alacağını ve zor olduğunu düşündüğünüz soruların yanına işaret koyun.
  Bir sonraki soruya geçtiğinizde hala önceki çözemediğiniz soruyu düşünmeyin.Sorularda oyalanmadığınız için zamanınız kalacaktır, bunu düşünerek kendinizi rahatlatın.
 • Öte yandan hakkında hiçbir bilginiz olmayan soruları yanıtlamayın. Rastgele işaretleme yapmak size zarar verir.
  Beyninize sorular bir kere okuma hakkı verin ve bunu alışkanlık haline getirin.soruları bir kere okuma alışkanlığı sizin daha dikkatli olmanızı sağlayacaktır.Bunu bir örnekle açılayalım ,Diyelim elinizde on halka var ve bizden demir çubuğa geçirmemiz istense ,beynimiz şöyle düşünecektir, “senin elinde on halka var yani on hakkın var istediğin gibi kullanabilirsin nasıl olsa birini demir çubuğa geçirirsin.” Ama elimizde bir halka olsa ve bize bir hak verilse biz bu halkayı atarken beynimiz şöyle diyecektir.” Senin tek hakkın var başka hakkın yok bu hakkı iyi kullan ve dikkatli ol..”
 • Soruların zorluk derecesini belirleyen uzunlukları, şekilli oluşları ya da karmaşık görünmeleri değil, sadece içerikleridir. Bir soru belirli bir süre içinde çözülemiyorsa bırakılmalı sınav bitiminde süre artarsa tekrar o soruya dönülmelidir ve soruları sırayla çözme alışkanlığından vazgeçilmelidir.

İndir ⇒ Test-Cozme-Teknikleri-Sunusu.pptx (77 indirme )

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu
Kapalı

Lütfen Sitemizde Reklamlara İzin Verin!

Reklam engelleyici kullandığınız anlaşılıyor. Sitemizi finanse etmek için reklamlardan faydalanıyoruz.