Höyük Nedir?

Höyük Nedir?

Höyük Nedir?

HÖYÜK: Tümülüs.
Eşdeğer: HÜYÜK, ÖYÜK, ÜYÜK

Yığma tepe şeklindeki mezar. Taşlardan sembolize edilmiş biçimine Moğollar Ovo (Öbö, Övö, Ovoğ), kazaklar ise Oba derler.

İçerisinde genellikle Hakan (İmparator) Tigin (Prens) gibi kişilerin mezarları ve değerli eşyaları bulunur. Höyükler tahtalarla, bazen de taşlarla çevrili mezar odalarının üstüne bir metre ile yetmiş metre arasında toprak yığılmasıyla oluşturulur. Ayrıca bugün Çin sınırları içerisinde yer alan Uygur Özerk Devleti topraklarında Türk yapımı devasa üçgen yapılar (piramitler) keşfedilmiştir ve bunların Mısır ve aztek piramitleriyle büyüklük ve nitelik itibariyle yarışacak seviyede olduğu söylenmektedir.

Höyük İyesi, höyüğün koruyucu ruhu demektir. Höyükleri soyanların, açıp içine girenlerin başlarına felaketler geldiği anlatılır. Bu durum Ata ruhlarına saygı inancı ve Ata mağaraları anlayışıyla da bağlantılıdır.

Höyüklerin Kurgan olarak adlandırıldığı da olur. Piramidin içinde bir mumya, üzerinde kurt başları ve ayyıldız sembolleri ve ayrıca Oğuz Kağan’ın temsili sureti bulunmaktadır. Bunlar aslında antik höyüklerdir. Batıda Beyaz Piramit olarak da adlandırılmaktadır.

Farklı uygarlıklarda kral mezarlarının yığma toprak içerisinde oluşturulmasına sıklıkla rastlanmaktadır.

(Kaynak: Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt)

Höyük: (Hüy/Üy). Tepe anlamı içerir.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu