Milleti Oluşturan Değerler, Milli kimlik

Milleti Oluşturan Değerler, Milli kimlik

Milleti Oluşturan Değerler

» Vatan birliği
» Dil birliği
» Kültür birliği
» Tarih birliği
» Örf-âdet birliği
» Din birliği
» Ahlak anlayışında birlik

Milli Kimlik

Kimlik, bir ferdin veya ulusun tanınmasını sağlayan özelliklerini ifade eder. Bu özellikler, onu diğerlerinden ayırır; diğerleri arasında fark edilmesini, bilinmesini sağlar. Millî kimlik dediğimiz zaman da, bir milletin tanınmasını sağlayan kültürel özellikler anlaşılır. Millî kimlik, bir millî kültüre ait olmanın ifadesidir. Türk kültürüne sahip olan insanlar Türk kimliğini taşırlar; yani onlar Türk’türler. Bu aidiyetin yarattığı sahiplenme bilinci milliyetçilik duygusunu meydana getirir.

Millî Kültür

Millet hayatının bütününü ifade eder. Bir kültürü oluşturan sayısız maddî ve manevî özellik vardır. Bunların, farklı tarihî maceralar içinde, farklı şekillere kavuşması zorunlu olmaktadır. Yani, yaşamış her kültür zaruri olarak özgündür; kendine has bir kimliğe sahiptir. Ortak inançlar, ortak coğrafya veya iktisadî gelişme aşamaları gibi sebeplerle millî kültürler arasında birçok benzeşme olsa da, hiçbir zaman ayniyet olmaz, kimlik farklılıkları kaybolmaz. Ayni dine sahip farklı toplulukların ibadet ve sair toplumsal ilişkilerinde birçok benzerlikler olur; çiftçilik veya avcılık yapan toplumların hayatları birbirine benzer; ama bu benzeşmeler hiçbir zaman kimliklerin yok olmasına kadar gitmez.

Atatürk ilke ve inkılapları, Cumhuriyet dönemi edebiyatı eserlerinde sıkça işlenmiştir. Bazı eserlerde konu olarak ele alınmış bazı eserlerde ise ilke ve inkılâplar halka tanıtılmaya çalışılmıştır.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu