Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Karakteristik Özellikler

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Karakteristik Özellikler

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Karakteristik Özellikler

Cumhuriyetin İlanından Günümüze Kadar Edebiyatımızı Etkileyen Sosyal, Siyasi, Kültürel, Ekonomik ve Coğrafi Olaylar:

 • Çağdaş devletin kurulması
 • Kadın erkek eşitliği, kadınlara yeni hakların tanınması
 • Çok partili hayata geçilmesi
 • Milletler cemiyetine üye olunması
 • Ankara’nın başkent olması
 • Atatürk ilke ve inkılâplarının benimsenmesi

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumunda Etkili Olan ve Eserlere Yansıyan Karakteristik Özellikler:

 • Genel olarak Anadolu’ya yönelme vardır.
 • Aydınların Anadolu’yu tanımadıklarından yola çıkılarak memleket anlayışı oluşmuştur.
 • Memleket edebiyatı zevkiyle Batı’dan gelen anlatma biçimleri başarılı bir şekilde kullanılmıştır.
 • Halka yönelme ile birlikte kurtuluşun sadece İstanbul’dan olamayacağı anlaşılmıştır.
 • Anadolu’nun Cumhuriyet dönemine kadar ihmal edildiği vurgulanmıştır.
 • Toplum temel alındığı için edebiyatımız bu dönemde toplumcu bir karaktere bürünmüştür
 • Bireyin önem kazanmasıyla birlikte psikoloji ve psikiyatri bilimlerinden yararlanılmıştır.
 • Eserlerin dili halkın anlayacağı şekilde açık, sade ve anlaşılırdır.
 • Batı’daki tüm gelişmeler takip edilmiştir.
 • Edebiyatın hemen hemen her türünde olgun örnekler verilmiştir.
 • Bu dönemde Atatürk ilke ve inkılâpları da edebiyatımızda sıkça işlenmiştir.
 • Anadolu’ya yönelme ile birlikte aydınlar milleti oluşturan değerleri eserlerinde işlemişlerdir.
 • Sezgicilik, varoluşçuluk, gerçeküstücülük gibi batılı akımların etkisi görülür.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu