Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Karakteristik Özellikler

Cumhuriyetin İlanından Günümüze Kadar Edebiyatımızı Etkileyen Sosyal, Siyasi, Kültürel, Ekonomik ve Coğrafi Olaylar:

 • Çağdaş devletin kurulması
 • Kadın erkek eşitliği, kadınlara yeni hakların tanınması
 • Çok partili hayata geçilmesi
 • Milletler cemiyetine üye olunması
 • Ankara’nın başkent olması
 • Atatürk ilke ve inkılâplarının benimsenmesi

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumunda Etkili Olan ve Eserlere Yansıyan Karakteristik Özellikler:

 • Genel olarak Anadolu’ya yönelme vardır.
 • Aydınların Anadolu’yu tanımadıklarından yola çıkılarak memleket anlayışı oluşmuştur.
 • Memleket edebiyatı zevkiyle Batı’dan gelen anlatma biçimleri başarılı bir şekilde kullanılmıştır.
 • Halka yönelme ile birlikte kurtuluşun sadece İstanbul’dan olamayacağı anlaşılmıştır.
 • Anadolu’nun Cumhuriyet dönemine kadar ihmal edildiği vurgulanmıştır.
 • Toplum temel alındığı için edebiyatımız bu dönemde toplumcu bir karaktere bürünmüştür
 • Bireyin önem kazanmasıyla birlikte psikoloji ve psikiyatri bilimlerinden yararlanılmıştır.
 • Eserlerin dili halkın anlayacağı şekilde açık, sade ve anlaşılırdır.
 • Batı’daki tüm gelişmeler takip edilmiştir.
 • Edebiyatın hemen hemen her türünde olgun örnekler verilmiştir.
 • Bu dönemde Atatürk ilke ve inkılâpları da edebiyatımızda sıkça işlenmiştir.
 • Anadolu’ya yönelme ile birlikte aydınlar milleti oluşturan değerleri eserlerinde işlemişlerdir.
 • Sezgicilik, varoluşçuluk, gerçeküstücülük gibi batılı akımların etkisi görülür.
Başa dön tuşu