12. Sınıf (Lise 4) Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Konuları

12. Sınıf (Lise 4) Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Konuları

12. Sınıf (Lise 4) Türk Dili ve Edebiyatı

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Üniteleri ve Ünite Süreleri:

1. ÜNİTE: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ (Ünite Süresi: 2 Hafta, 2×5=10 ders saati)
2. ÜNİTE: HİKÂYE (Ünite  Süresi: 6 Hafta, 6×5=30 ders saati)
3. ÜNİTE: ŞİİR (Ünite  Süresi: 8 Hafta, 8×5=40 ders saati)
4. ÜNİTE: ROMAN (Ünite  Süresi: 8 Hafta, 8×5=40 ders saati)
5. ÜNİTE: TİYATRO (Ünite  Süresi: 4 Hafta, 4×5=20 ders saati)
6. ÜNİTE: DENEME (Ünite  Süresi: 2 Hafta, 2×5=10 ders saati)
7. ÜNİTE: SÖYLEV (NUTUK) (Ünite  Süresi: 2 Hafta, 2×5=10 ders saati)

12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÜNİTELERİ-KONULARI
(ÜNİTE, SÜRE VE İÇERİK TABLOLARI)

1. ÜNİTE: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 

(Ünite  Süresi: 2 Hafta, 2×5=10 ders saati)

OKUMA (2×3=6 ders saati)

1. Edebiyat ile düşünce akımları / felsefe arasındaki ilişki
2. Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki
3. Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler
4. İlk örneklerden günümüze Türkçenin önemli sözlükleri

* Edebî eserlerin bir düşünce akımını / felsefi anlayışı yansıtabileceği, aynı şekilde felsefenin de edebiyattan yararlanabileceği üzerinde durulur.

* Siyasi ve toplumsal değişim, teknoloji, çeviri, yazarların dil tercihleri gibi hususların yazı dili ve konuşma dilini etkilediği belirtilir.

YAZMA (2×1=2 ders saati)

* Öğrencilerden toplumsal değişim, teknoloji ve sosyal medyanın dili nasıl etkilediği hakkında bir yazı yazmaları istenir.

SÖZLÜ İLETİŞİM (2×1=2 ders saati)

* Öğrencilerden hayatımıza yeni girmiş teknolojik terimler üzerine bir sunum yapmaları istenir. Bu sunumda terimlerin yazılış ve telaffuzları ile ilgili hususlara da değinilir.

Dil Bilgisi Konuları:
* Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
* Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır.

2. ÜNİTE: HİKÂYE 

(Ünite  Süresi: 6 Hafta, 6×5=30 ders saati)

OKUMA (6×3=18)

1. 1960 sonrası dönemden dört hikâye örneği
2. Küçürek (minimal) hikâye örnekleri

YAZMA (6×1=6)

* Öğrencilerden inceledikleri hikâyelerde bulunan tekniklerden en az ikisini kullanarak bir hikâye yazmaları istenir.
* Öğrencilerden küçürek hikâye yazmaları istenir.
* Öğrencilerin yazdığı metinler çeşitli araç ve yöntemlerle (sınıf panosu, okul panosu, dergi, gazete, sosyal medya vb.) sergilenir.

SÖZLÜ İLETİŞİM (6×1=6)

* Öğrencilerden inceledikleri ya da kendi seçtikleri bir hikâyeyi dramatize etmeleri istenir.
* Öğrencilerden bir hikâyecinin hayatını ve eserlerini tanıtan bir sunum hazırlamaları istenir.

Dil Bilgisi Konuları:
* Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
* Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır.

3. ÜNİTE: ŞİİR 

(Ünite  Süresi: 8 Hafta, 8×5=40 ders saati)

OKUMA (8×3=24)

1. Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışından üç şiir örneği
2. Cumhuriyet Dönemi’nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan iki şiir örneği
3. Millî Edebiyat anlayışını yansıtan iki şiir örneği
4. Garip akımından iki şiir örneği
5. İkinci Yeni‘den iki şiir örneği
6. Dinî değerleri, geleneğe duyarlığı ve metafizik anlayışı öne çıkaran modern şairlerden iki şiir örneği
7. 1960 sonrası toplumcu eğilimleri yansıtan bir şiir örneği
8. 1980 sonrası Türk şiirinden iki örnek
9. Cumhuriyet sonrası halk şiirinden iki şiir örneği

* Saf şiir örnekleri Necip Fazıl KısakürekZiya Osman SabaAhmet Hamdi TanpınarAhmet Muhip DıranasCahit Sıtkı TarancıAsaf Halet ÇelebiBehçet NecatigilFazıl Hüsnü DağlarcaSedat Umran gibi şairlerden seçilir.
* Cumhuriyet sonrası (1923-1960) toplumcu şiir örneği Nazım Hikmet, Attilâ İlhan gibi şairlerden seçilir.
* Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiirler Arif Nihat AsyaOrhan Şaik Gökyay, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, Bekir Sıtkı Erdoğan gibi şairlerden seçilir.
* Dinî değerleri, geleneğe duyarlığı ve metafizik anlayışı öne çıkaran şiirler Sezai KarakoçCahit ZarifoğluErdem Bayazıt gibi şairlerden seçilir.
* 1960 sonrası toplumcu eğilimleri yansıtan şiirler İsmet ÖzelSüreyya Berfe gibi şairlerden seçilir.
Halk şiiri örnekleri (Âşık Veysel, Ali İzzet Özkan, Davut SulariAbdurrahim KarakoçÂşık Daimi, Sefil Selimi, Şeref TaşlıovaMurat ÇobanoğluFeymani gibi) 20. yüzyılın önde gelen halk şairlerinden seçilir.
* Şiirler incelenirken gerekirse dünya edebiyatından ilgili şiir örneklerine yer verilir.

YAZMA (8×1=8)

* Öğrencilerden inceledikleri şiirlerden birinin tarzını örnek alarak şiir yazmaları istenir.
* Öğrencilerin yazdığı şiirler sınıfta değerlendirilir.
* Öğrencilerin yazdığı şiirler çeşitli araç ve yöntemlerle (sınıf panosu, okul panosu, dergi, gazete, sosyal medya.) sergilenir.

SÖZLÜ İLETİŞİM (8×1=8)

* Öğrencilerden Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinden ve Türk dünyasına ait şiirlerden oluşan bir şiir dinletisi hazırlamaları ve sunmaları istenir.

Dil Bilgisi Konuları:
* Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
* Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır.

4. ÜNİTE: ROMAN 

(Ünite  Süresi: 8 Hafta, 8×5=40 ders saati)

OKUMA (8×3=24)

1. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında Roman (1923-1950 arası bir roman örneği)
2. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında Roman (1950-1980 arası iki roman örneği)
3. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında Roman (1980 sonrası bir roman örneği)
4. Türk dünyası edebiyatından bir roman örneği
5. Dünya edebiyatından bir roman örneği

* Romanlar farklı anlayış ve akımlardan seçilmelidir.
* Dünya edebiyatına ait roman örneği 20. yüzyıldan seçilmelidir.

YAZMA (8×1=8)

* Öğrencilerden inceledikleri romanlardan biri üzerine tanıtma-değerlendirme yazısı yazmaları istenir.

* Öğrencilerin yazdığı yazılar çeşitli araç ve yöntemlerle (sınıf panosu, okul panosu, dergi, gazete, sosyal medya.) sergilenir.

SÖZLÜ İLETİŞİM (8×1=8)

* Öğrencilerin okuyup beğendikleri bir roman hakkındaki düşüncelerini sınıf ortamında hazırlıksız konuşma şeklinde sunmaları sağlanır.

Dil Bilgisi Konuları:
* Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır.

5. ÜNİTE: TİYATRO 

(Ünite  Süresi: 4 Hafta, 4×5=20 ders saati)

OKUMA (4×3=12 ders saati)

1. 1950 sonrası Türk tiyatrosundan üç metin

Seçilen metinler farklı anlayış ve akımlardan olmalıdır.

YAZMA (4×1=4 ders saati)

* Öğrencilerden bir tiyatro metninin bir bölümünü veya tamamını özelliklerine dikkat ederek radyo tiyatrosuna dönüştürmeleri istenir.

SÖZLÜ İLETİŞİM (4×1=4 ders saati)

* Öğrencilere bir radyo tiyatrosu dinletilir.

* Öğrencilerden yazdıkları radyo tiyatrosunu bilişim teknolojilerini kullanarak seslendirmeleri ve bu seslendirmeyi sınıfta sunmaları istenir.

Dil Bilgisi Konuları:
* Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır.

6. ÜNİTE: DENEME 

(Ünite  Süresi: 2 Hafta, 2×5=10 ders saati)

OKUMA (2×3=6 ders saati)

1. Dünya edebiyatından bir deneme örneği
2. Cumhuriyet Dönemi’nden (1923-1960 arası) bir deneme örneği
3. Cumhuriyet Dönemi’nden (1960 sonrası) iki deneme örneği

* Dünya edebiyatından alınan denemenin, türün ilk örneklerinden olmasına özen gösterilir.

YAZMA (2×1=2 ders saati)

* Öğrencilerden istedikleri bir konuda deneme yazmaları istenir.

* Öğrencilerin yazdığı yazılar çeşitli araç ve yöntemlerle (sınıf panosu, okul panosu, dergi, gazete, sosyal medya.) sergilenir.

SÖZLÜ İLETİŞİM (2×1=2 ders saati)

* Öğrencilerden, yazdıkları denemeleri sınıf ortamında sunmaları istenir.

Dil Bilgisi Konuları:
* Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
* Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır.

7. ÜNİTE: SÖYLEV (NUTUK) 

(Ünite  Süresi: 2 Hafta, 2×5=10 ders saati)

OKUMA (2×3=6 ders saati)

1. Cumhuriyet Dönemi’nden iki söylev (nutuk) örneği
2. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatından bir söylev örneği
3. İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatından bir söylev örneği

* İslamiyet’in kabulünden önceki söylev örneği Kök Türk Kitabeleri’nden seçilir.
* Söylev türünün dünya edebiyatındaki ilk ve önemli örneklerine değinilir.

YAZMA (2×1=2 ders saati)

* Öğrencilerden güncel bir konudan yola çıkarak bir söylev (nutuk) metni yazmaları istenir.

SÖZLÜ İLETİŞİM (2×1=2 ders saati)

* Öğrencilerden yazma çalışmalarında hazırladıkları söylevi sınıfta sunmaları istenir.

Dil Bilgisi Konuları:
Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır.
* Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

9. 10. 11. ve 12. Sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı Ders Konuları

Benzer İçerikler:

İlginizi Çekebilir:
Kapalı
Başa dön tuşu