Dünya Edebiyatı

Dünya Edebiyatı

Dünya Edebiyatı

* YUNAN EDEBİYATI
* FRANSIZ EDEBİYATI
* ALMAN EDEBİYATI
* İNGİLİZ EDEBİYATI
* RUS EDEBİYATI
* AMERİKAN EDEBİYATI
* İTALYAN EDEBİYATI
* İSPANYOL EDEBİYATI
* İSKANDİNAV EDEBİYATI

YUNAN EDEBİYATI

HOMEROS

HESİODOS

 • Didaktik eserler yazmıştır.
 • Eserleri: İşler ve günler, Kosmosk

SAPPHO

 • Lirik aşk şiirleri yazmıştır.
 • Eserleri: Düğün, Şarkı, İç Savaşlar.

AİSSPOS (Ezop)

 • Fabl türünün kurucusudur.

AİSKHYLOS (Eshilos)

 • Yunan geleneklerini ve ahlakını savunur.
 • Eserleri: Yalvaran Kızlar, Persler, Zincire Vurulmuş, Prometheyus

SOPHOKLES (Sofokles)

 • İnsanlar arası çatışmaları işlemiştir.

EURUPİDES (Evripides)

 • Eserleri: Kylops(dram), Fenikeli Kadınlar, Heleno, Elektra.

ARİSTOPHANES

 • Eserlerinde siyasetçileri aşırı bir biçimde eleştirmiştir.
 • İlk büyük komedya şairidir
 • Eserleri: Kuşlar, Eşek Arıları.

Heredotos’un tarih alanında, Sokrates, Eflatun (Platon) ve Aristo’nun felsefe alanında çeşitli eserleri vardır.

Bakınız ⇒ Eski Yunan Edebiyatı

FRANSIZ EDEBİYATI

MONTAIGNE

 • Deneme türünün babası sayılır.
 • Özgür düşüncenin savunucusu olmuştur.
 • Rönesans edebiyatının en önemli temsilcisidir.
 • En önemli eseri: Denemeler’dir.

CORNEILLE

 • Fransız tragedyasının babası sayılır.
 • Le Cid, Horace, Cinna, Polyeucte en önemli eserleridir.

RACINE

 • Klasisizm akımının öncülerindendir.
 • Andromague, İphigenle, Phedre en önemli eserleri sayılır.
 • Tragedyaları ünlüdür.(Andromague, İphigenle, Phedre)

MOLİERE

 • Dünyanın en önemli komedi yazarlarındandır.
 • İnsanın gülünç yönlerini ortaya koymaya çalışmışlardır.
 • En önemli eserleri: Gülünç Kibarlar, Kadınlar Okulu, Kocalar Okulu, Zorla Evlenme, Cimri, Hastalık Hastası, Kibarlık Budalası.

LA FONTAİNE

 • Fabl türünün en önemli temsilcisidir.
 • En önemli eseri: Fabl’lardır.

VİCTOR HUGO

 • Dünyanın en büyük romancılarındandır.
 • Şiir, dram, roman türlerinde eser vermiştir.
 • En önemli eserleri: Sefiller, Notre Dame Kamburu, Kral Eğleniyor, Hernani, Sonbahar Yaprakları

BALZAC

 • Dünyanın en büyük romancılarındandır.
 • Realizmin kurucularındandır.
 • Toplumun her katmanından kişileri eserlerinde işlemiştir.
 • İnsanlık Komedyası adlı bir eserde bütün romanlarını toplamıştır. Bazılarını sonradan ayırmıştır.
 • En önemli romanları: Eugenie Grandet, Goriot Baba, Vadideki Zambak‘tır.

STENDAL

 • Süssüz bir dil kullanmıştır.
 • Realist bir yazardır.
 • En önemli eserleri: Kırmızı ve Siyah, Parma Manastırı

FLAUBERT

 • Realizmin en önemli temsilcilerindendir.
 • Kuvvetli bir üslubu vardır.
 • En önemli eserleri: Madam Bovary, Salambo, Duygusal Eğitim

MAUPASSANT

 • Hikâye dalında kendine ait bir tarz oluşturmuştur.
 • En önemli eserleri: Tombalak, Ayışığı, Bir Hayat, Güzel Dost, Ölüm Gibi Kuvvetli, Kalbimiz

BAUDELAİRE

 • Şiirlerinde kusursuz bir biçim sunmuştur.
 • En önemli eseri: Kötülük Çiçekleri adlı eserdir.

ALMAN EDEBİYATI

GOETHE

 • Şiir, tiyatro, roman dallarında eser vermiştir.
 • Dünya edebiyatının en önemli yazarlarındandır.
 • Romantizmin kurucularındandır.
 • Lirik şiirler yazmıştır.
 • En önemli eseri: Faust‘tur. Ayrıca Genç Warter’in Istırapları, Roma Elejileri

SCHİLLER

 • Romantizmin temsilcilerindendir.
 • En önemli eserleri: Wilhem Tell, Don Carlos, Haydutlar, Maria Stuart‘tır.

İNGİLİZ EDEBİYATI

SHAKESPEARE

 • Dünyanın en büyük tiyatro yazarlarındandır.
 • Komedi ve dram türlerinde eser vermiştir.
 • Eserlerinde nazım ve nesir karışık kullanılmıştır.
 • Romeo ve Jüliet, Hamlet, Macbeth, Othello, Kral Lear dramlarından bazılarıdır;
  Venedik Taciri, Yanlışlıklar Komedyası, Vindsor’lu Şen Kadınlar komedilerinden bazılarıdır.

MİLTON

 • Tasvir ve ruh çözümlemelerini oldukça ustaca kullanmıştır.
 • En önemli eseri: Kaybolmuş Cennet‘tir.

DANİEL DEFOE

 • Maceracı bir kimliğe sahiptir.
 • En önemli eseri: Robinson Crusoe‘dir.

SWİFT

 • Toplum içindeki aksaklıkları işlemiştir.
 • En önemli eseri: Güliver’in Gezileri‘dir.

RUS EDEBİYATI

PUŞKİN

 • Romantizmin temsilcilerindendir.
 • Çeşitli dallarda eser vermiştir.
 • En önemli eserleri: Kafkas Esiri, Yüzbaşının Kızı, Çingeneler, Maça Kızı, Bahçesaray Çeşmesi‘dir.

TURGENYEV

 • Realist bir yazardır.
 • Bir Avcının Notları, Babalar ve Oğullar, Rudin, Taşralı Kadın eserlerinden bazılarıdır.

DOSTOYEVSKİ

 • Dünyanın en büyük romancılarındandır.
 • Derin bir insan sevgisi vardır.
 • Yoksul insanların hayat koşullarını işlemiştir.
 • Suç ve Ceza, Ölü Bir Evden Hatıralar, Budala, Karamazov Kardeşler en tanınan eserleridir.

TOLSTOY

 • Edebiyat dünyasının en usta kalemlerindendir.
 • Kuvvetli ve bilge bir üslubu vardır.
 • Savaş ve Barış, Hacı Murat, Anna Karanina, Yaşayan Ölü, İvan İliç’in Ölümü, Ölümden Sonra Diriliş, Karanlığın Kudreti en önemli eserleridir.

AMERİKAN EDEBİYATI

MARK TWAİN

 • Çeşitli dallarda eser vermiştir.
 • Mizahçıdır.
 • Eserlerindeki karakterler oldukça canlıdır.
 • Tom Savyer’in Maceraları, Mississipi’de Yaşam Huclerbery’in Maceraları en önemli eserleridir.

EDGAR ALLAN POE

 • Şiirleri ünlü olmakla beraber hikâye de yazmıştır.
 • Kuzgun, Annabel Lee ve Çanlar şiir kitaplarıdır.
 • Acayip ve Çapraşık Hikâyeler de hikâye kitabıdır.

ERNEST HEMİNGVAY

 • Modern Amerikan edebiyatının en önemli yazarlarındandır.
 • Nobel ödülü almıştır.
 • Çanlar Kimin İçin Çalıyor? Silahlara Veda, İhtiyar Adam ve Deniz eserlerinden bazılarıdır.

JOHN STEİNBECK

 • İşçi haklarını savunmuştur.
 • Realist bir yazardır.
 • Nobel ödülü almıştır.
 • Eserleri: Bitmeyen Kavga, Gazap Üzümleri, Yukarı Mahalle, Fareler ve İnsanlar

İTALYAN EDEBİYATI

DANTE

 • Rönesans‘ın fikir babalarındandır, ancak onu göremedi.
 • Bilge biridir.
 • En önemli eseri: İlahi Komedya‘dır.

BOCCACIO

 • Dünyada küçük hikâye türünün ilk örneklerini yazmıştır.
 • Hikâyelerinde insanoğlunun tüm yaşam koşullarını işlemiştir.
 • En önemli eseri: Decameron‘dur. (Dünya edebiyatında ilk hikaye)

ARİOSTO

 • Rönesans’ın önemli yazarlarındandır.
 • En önemli eseri: Çılgın Orlando‘dur.

TASSO

 • En önemli eseri: Kurtarılmış Kudüs‘tür.

İSPANYOL EDEBİYATI

CERVANTES

 • Osmanlı Devleti ile yapılan İnebahtı deniz savaşında esir olarak alınmıştır. Sonradan serbest bırakılmıştır.
 • Döndükten sonra “Don Kişot” romanını yazmıştır. (İlk modern roman)
 • Bu eserle modern romanın kuruluşu başlamış oldu.
 • Bu kitapta Don Kişot adlı bir şahıs kendini şövalye zannedip uşağı Pança ile dünyadaki haksızlığı kaldırmak için yel değirmenlerine saldırır.

İSKANDİNAV EDEBİYATI

KNUT HAMSUN

 • Genellikle kendi çevresini işlemiştir.
 • Tasvir gücü oldukça gelişmiştir.
 • Açlık, Pan, Victoria, Dünya Nimeti en önemli eserleridir.

Ayrıca bkz. ⇒

Dünya Edebiyatı

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu