Hazırlıklı Konuşma

Hazırlıklı Konuşma

Bir topluluk karşısında yapılan ve belirli bir ön hazırlık gerektiren konuşmalar hazırlıklı konuşmalar olarak adlandırılır.

Hazırlıklı Konuşma türleri şunlardır:
1.Tek Kişilik Konuşmalar

Konferans
Söylev (Nutuk)
Demeç
• Duyuru
• Açış Konuşması
• Bir Kişiyi Tanıtma
Kitap Tanıtma

2.Küme Konuşmaları (Toplantılar)

Açık Oturum
Panel
Kitle Tartışması (Forum)
Eytişme (münazara)
Sempozyum
• Kurultay (Kongre)

Hazırlıklı bir konuşma aşağıda belirtilen aşamalarla gerçekleştirilir:

1. Hazırlık

• Konuyu, amacı ve hedef kitleyi belirleme
• Konuşma konusuyla ilgili gözlem, inceleme veya araştırma yapma

2. Planlama

• Konuşmanın temel bölümlerini belirleme
• Her bölümde vurgulanacak hususları belirleme
• Konuşma içeriğini süreye göre düzenleme
• Konuşma metnini veya notlarını hazırlama
• Konuşmada kullanılacak görsel ve işitsel araçları hazırlama
• Konuşma provası yapma: Prova aşamasında, konuşma yapılacak yer, kullanılacak araçlar, konuşma içeriği ve süresi kontrol edilir.

3. Sunum

• Mekânı, hedef kitleyi, konuyu ve amacı dikkate alarak konuşma
• Etkili bir başlangıç yapma: Konuya etkili bir başlangıç yapmak için içeriğe uygun soru sorma, şiir okuma, bir fıkra, hikâye, anı anlatma gibi tekniklere başvurulur.
• Önemli noktaları vurgulama
• Konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanma: Önemli noktaları vurgulamak ve dinleyicilerin ilgisini canlı tutmak için çeşitli geçiş ifadeleri (bundan dolayı, özellikle, kısacası vb.) kullanılabilir.
• Konuşmada gerektiğinde özetlemelere başvurma
• Konuşmayı uygun ifadelerle tamamlama
• Konuşmayı planlanan sürede tamamlama

b.Sözlü İletişim Uygulamaları

İstediğiniz bir konuyu seçerek hazırlıklı bir konuşma yapınız. Konuşma sırasında “hım, eee, m” gibi sesleri veya “işte, hani, yani, şey, mesela, atıyorum” vb. kelimeleri gereksiz yere ve dinleyiciyi rahatsız edecek düzeyde kullanmaktan kaçınınız. Konuşmanızın içeriğini zenginleştirmek için deyim, atasözü, vecize, kısa hikâye, anı şiir gibi unsurlardan yararlanabilirsiniz. Ayrıca konuşmanızda beden dilini doğru ve etkili bir biçimde kullanmaya, konuşmanızı etkili bir biçimde sonlandırmaya özen gösteriniz.

Ayrıca bakınız->Konuşma (Sözlü Anlatım) Çeşitleri ve Özellikleri

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu