Basiret Nedir?

Basiret Nedir? Basiret sözcüğünün anlamları

  • basiret

isim (basi:ret) Arapça

Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, uzağı görüş, seziş, anlayış, kavrayış, sağgörü, vizyon.

“Kanal’ı müdafaa edenler, yüz millik cephe üzerinde çok basiretle vazife görmeye mecbur idiler.” – F. R.

  • basireti bağlanmak: iyi düşünemez, gerçeği göremez bir duruma düşmek.

“Bazen en mahir canilerin bile böyle mühim nisyanlarda bulunacak kadar basiretleri bağlanır.” – H. R. Gürpınar

Başa dön tuşu