Sözcükte Anlam Test Soruları

Sözcükte (Kelimede) Anlam Test Soruları Soru Bankası

Toplam 100 sorudan oluşan Sözcükte Anlam dosyasını aşağıda yer alan bağlantıdan indirebilirsiniz.

1.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ayrıntılı olarak” anlamı vardır?
A)      Tayfalar ikide bir gökyüzüne bakıp konuşuyorlardı.
B)      Bene verilen her işi titizlikle yaparım.
C)      Çocuk, bilgisayar oyunlarından çok hoşlanıyordu.
D)      Bu yöreyi her yönüyle tanısam iyi olur.
E)      Ansiklopediyi ara sıra karıştırıp bir şeyler öğreniyorum.

2.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, terim değildir?
A)      Rakibini on saniyede tuşladı.
B)      Ömer Seyfettin, şekerden öldü.
C)      Öğretmen bize ilginç sorular yöneltti.
D)      İlk rauntta maçı kazandı.
E)      Bu oyun iki perdeden oluşuyor.

3.    Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili söz, anlamca ötekilerden farklıdır?
A)      Çok çalışıyor; ancak istediği sonuca ulaşamıyordu.
B)      Sizi bekleyeceğiz; yalnız çok gecikmeyin.
C)      Günler geçiyor; lakin ondan bir haber gelmiyordu.
D)      Çocukları sevelim; çünkü onlar geleceğimizdir.
E)      İzne ayrıldım; ne var ki tatile gideceğim yeri belirlemedim.

4.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “şimdi” sözcüğü, “Annen şimdi gelir, ağlama.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A)      Olayın bu boyutta olduğunu şimdi duyuyorum.
B)      Çoban, şimdi ağıla doğru gitti.
C)      Şimdi anlarız olayın iç yüzünü.
D)      Doktor Cemal şimdi çıktı, koşarsanız yetişirsiniz.
E)      O parçayı, radyoda şimdi dinledim.

5.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikinci cümle, birinci cümlede kullanılan deyimin anlamını içermez?
A)      Gün boyu çenesini bıçak açmadı.
İsteği sonucu alamayışına kendisi de çok şaşırmıştı.
B)      Az çene yormadığımı sen de biliyorsun.
Boşuna konuşup durma, seni dinlemiyor bile.
C)      Bütün gün oturup çene çalmıştı.
İşi gücü, sabahtan akşama kadar gevezelik etmekti.
D)      Siz merak etmeyin, ben onun çenesini kapatırım.
Onu susturursak sorun kalmaz sanıyorum.
E)      Herkes çenesini tutsa kimsenin kalbi kırılmaz.
Akla gelen her şeyi söylemesek çok iyi olur.

6.    Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili ikilemeler, anlamsal kuruluşları bakımından ikişerli gruplandırılırsa hangisi dışarıda kalır?
A)      Stadyumun çevresinde tek tük seyirci göze çarpıyordu.
B)      O, hiçbir insan hakkında ileri geri konuşmaz.
C)      Olanları ezile büzüle anlatıyordu.
D)      Sen hiç hatır gönül bilmezsin.
E)      Çamurlu yolda bata çıka ilerliyorduk.

7.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim kullanılmamıştır?
A)      Dava için bilirkişi raporu gerekiyor.
B)      Bu oyun tahminime göre üç perdelikti.
C)      Yapım eki almış sözcüğe gövde denir.
D)      Olayı bir de bu açıdan değerlendirin.
E)      Bu cümle, giriş cümlesi olmaya uygun değildir.

8.    “Orta” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Kışın ortasında tayinimiz Erzurum’a çıkıvermişti.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A)      Yolun ortasında kocaman bir kütük duruyordu.
B)      Doktor Ali Bey orta katta oturuyordu.
C)      Adanın ortasına gelince fırtına başlamıştı.
D)      Konuklarımız hafta ortasında gelebilirler.
E)      Bu sehpayı odanın ortasına koyalım.

9.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “büyük” sözcüğü, nicelik bildirmemektedir?
A)      Yaşça büyük olanı, şu siyah ceketliymiş.
B)      Otelin havuzunun büyük oluşuna sevindim.
C)      Büyük yolların yapılması kentin trafiğini rahatlatmıştı.
D)      İnsan, büyük amaçlar edinmelidir kendine.
E)      Şu büyük bina, bizim manzarayı öldürdü.

10.  Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, genel anlamlıdır?
A)      Köpek, en sadık hayvandır.
B)      Çocuğu ısıran köpek hala bulunamadı.
C)      Köpeğime “Karabaş” adını koydum.
D)      Zavallı köpek sabaha kadar inledi.
E)      Ne kadar da güzel bir köpekmiş bu.

11.
1.      Arabayı yolun ortasına park etmiş.
2.       Elmayı ortasından bölüp yarısını kardeşime verdi.
3.       Evin sahibi kiracıları kışın ortasında sokağa attı.
4.       Tam tarlanın ortasına geldiklerinde ağanın adamlarını gördüler.
5.       Herkesin ortasında beni küçük düşürmeni istemiyorum.

“orta” sözcüğü, hangilerinde aynı anlamda kullanılmıştır?
A) 1-4          B) 2-4            C) 1-3            D) 3-5            E) 3-4

12.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır?
A)      Amma da kursağına düşkün adammış ha!
B)      Bu toplantıda da sağlıklı çözüm önerene rastlamadım.
C)      Son olaylar, bizi Irak’la savaşın eşiğine getirdi.
D)      Artık hiçbir şey için olumlu düşünemiyorum.
E)      Olayın düğümünü esrarengiz tanık çözecek gibi.

13.  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?
A)      Bu kısır anlayışı terk etmedikçe onunla anlaşamayız.
B)      Onu yakından tanıyınca ne denli dar düşünceli olduğunu anladım.
C)      Ancak iki adım atabildi, yığıldı kaldı.
D)      Çocukta en derin etkiyi bırakan öğretmenleridir.
E)      İnsan içini inceltmedikçe, dışını inceltemez.

14.  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?
A)      Artık keskin soğuklar da başlamıştı, romatizmadan her yanı ağrıyordu.
B)      Türk şiirinde en kapsamlı yeniliği Orhan Veli kuşağı gerçekleştirdi.
C)      Onun ne dolaplar çevirdiğini hiç kimse anlayamaz.
D)      Sen de tam burun yapacak zamanı buldun ha!
E)      Hazirandı, buğday başakları sararmaya başlamıştı.

15.  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?
A)      Onun için kara gün dostudur, derler.
B)      Okul yıllarında ateşli edebiyat söyleşileri yapardık.
C)      Karanlığın yavaş yavaş kaybolduğu saatlerdi; yapayalnızdım.
D)      Önümüzde uzanan yeşillik denizini yara yara ilerliyoruz.
E)      Hayallerinin gerçekleşmesi için hiçbir umut ışığı kalmamıştı.

16.  “Sende kalp denen şeyden eser yok.” cümlesinde “kalp” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır.
Aşağıdakilerin hangisinde buna benzer bir kullanım yoktur?
A)      Duyguları ağır basmış; onu affedememişti.
B)      Sonunda sen de benim gibi harcanıp gideceksin.
C)      Verdiği ince karşılık beni de şaşırttı.
D)      Gezi programımızda bu yöreler yoktu.
E)      Aktör dediğin kalıptan kalıba girebilmeli.

17.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tartmak” sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır?
A)      Atalarımız, iki tart bir söyle, demişler.
B)      Bu olay, onu tartmama yardımcı oldu.
C)      Rakibini iyice tarttıktan sonra yere bırakıverdi.
D)      Domatesi tartmadan, göz kararıyla verdi.
E)      Bence o, seni tartacak adam değil.

18.  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır?
A)      Takımımız rakibinden gömlek gömlek üstündü.
B)      Irak krizi nedeniyle borsada durgun bir gün yaşandı.
C)      Kendimi yatağa bırakır bırakmaz uyurum.
D)      Bize yaptığı babalığı asla unutmamayız.
E)      Onun geleceği, geçmişi gibi karanlık olacak.

19.  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A)      Çocukluğu türlü acılar içinde geçmişti.
B)      Yüzyılların eskitemediği eşsiz dizelerdi bunlar.
C)      Her eser ister istemez çağının damgasını taşır.
D)      Belli ki bu çocuk babasının damarına çekecek.
E)      İnançlarından ödün vermeyen bir kişiliğe sahipti.

20.  “Çözülmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmamıştır?
A)      Çıkara dayalı arkadaşlıklar çabucak çözülür.
B)      Kaza yapmış denince elim ayağım çözüldü.
C)      Ekonomik zorluklar karşısında aileler çözülüyor.
D)      Ellerimizi bağlayan ipler zor da olsa, çözüldü.
E)      Birkaç gönül alıcı sözden sonra aranızdaki duvar çözüldü.

21.  “Yüzmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A)      Masalar, sandalyeler toz içinde yüzüyordu.
B)      İnsanlar burada sebze artıklarıyla birlikte yüzüyordu.
C)      Sınavı kazanmış mutluluk içinde yüzüyordu.
D)      Eseri yayınlandığında bir rüya aleminde yüzüyordu.
E)      O günlerde amansız bir yoksullukta yüzüyorduk.

22.  “Tutmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmamıştır?
A)      Bu moda tutmadığı için eskiye dönüldü.
B)      Böyle havada beni deniz tutar.
C)      İki erik yedim; midem tuttu yine.
D)      Küçüğü havalara fırlatır, fırlatır, tutardı.
E)      O arkadaşını gözüm tutmadı.

23.  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır?
A)      Çocuk ailenin aynasıdır, derler.
B)      Korkağın tekidir, onda yürek ne gezer!
C)      Ülkemiz pek çok uygarlığın beşiği sayılır.
D)      Tatlı dilli, sevecen biriydi, Ali usta.
E)      Kırılan camın keskin kenarı elini parçaladı.

24.  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?
A)      Ne istersen yap; ama ailemizin adına leke sürme.
B)      Altın saçları dalgalanıyordu rüzgarda.
C)      Keskin bir yemek kokusu salona kadar uzanmıştı.
D)      Sen de mi iftiraya kurban gittin.
E)      Senin kuyruklu yalanlarına inanmam artık.

25.  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır?
A)      Görünürde birkaç kel tepeden başka bir şey yoktu.
B)      Sazlar şarkıcının sesini boğuyordu.
C)      Elinde ince bir kızılcık sopası vardı.
D)      Günlerdir eve kapanmış; hiç dışarı çıkmıyordu.
E)      Türk lirası dalgalanmaya bırakıldı.

26.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dokunmak” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır?
A)      Akşamki yemek mideme dokundu herhalde, midem ağrıyor.
B)      Konunun özüne dokunmadan kısa bir konuşma yaptı.
C)      Ucuna şöyle bir dokundum, elim kesildi.
D)      Sözlerim size dokundu ki böyle tavır koydunuz.
E)      Güneş bana da dokunuyor, hemen kızarıyorum.

27.  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?
A)      Nereden buldun bu gevşek adamı.
B)      Büyükanne yumuşak kalpli bir kadındı.
C)      Bütün anlattıkları masal, inandın mı?
D)      Ona sakın güvenme batakçının biridir.
E)      Hemen adamın çevresinde bir çember oluşturduk.

28.  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?
A)      Böyle bir çerçeveden bakarsak sorunu çözemeyiz.
B)      Bu iş uzadıkça dallanacağa benzer.
C)      O kalemiyle geçinen ender yazarlarımızdan biridir.
D)      Masanın üzerinde damarlı mermerden yapılmış bir çakmak vardı.
E)      Tanzimat Fermanı Batı’ya açılan ilk penceredir.

28.  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A)      Uzun bir uğraştan sonra sobayı yakabildik.
B)      Bu uğurda ne ocaklar söndü.
C)      Polis ani bir baskınla hırsız yuvasını dağıttı.
D)      Bu küçücük dükkan onun ekmek teknesiydi.
E)      Doktorun verdiği ilaçtan burnuna üç damla koydu.

29.  Aşağıdaki altı çizili söz öbeklerinden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A)      O maymun iştahlıyla işe mi girişilir.
B)      Bunlar evlat değil, ömür törpüsü.
C)      Sınıfımız fen derslerinde yaprak dökümüne uğradı.
D)      Bu durumdan kurtulmak için zayıf bir umut ışığı bile yoktu.
E)      Bu koşuşturma insanı sinir hastası yapar.

30.  “ileri” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde, “Köşkün biraz gerisinde duruyorduk.” cümlesindeki “geri” sözcüğünün anlamca karşıtıdır?
A)      Babası, ileri düşünceli bir adamdı.
B)      Onu istasyonun ilerisinde gördüm.
C)      İleride, oğluna bir araba alacakmış.
D)      İleri ülkelerde her şey farklı.
E)      Sen biraz daha ileri çık.

31.  “bağlı” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde gerçek anlamda kullanılmıştır?
A)      Evine, çocuklarına, dostlarına bağlı bir adamdı.
B)      Hastamızın iyileşmesi ona göstereceğimiz özene bağlıymış.
C)      “Korkmayın köpekler bağlı!” Diye bağırdı.
D)      Bence demokrasiye bağlı bir yöneticidir o.
E)      Her şeyiyle ona yürekten bağlıydı.

32.  Deyim aktarması, kavrayışın aralarında karşılaştırma olanağı sağladığı varlıklardan birine ilişkin özelliğin, diğerlerine uygulanmasıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde deyim aktarması yoktur?
A)      Futbol oynaya oynaya ayakkabılarını burnu aşınmıştı.
B)      Parlak sözlerle süslü konuşmasını biliyordu.
C)      Görüşlerinden bir yılanın deri değiştirmesi gibi kolayca vazgeçebiliyor.
D)      Yontulmamış kişilerden oluşuyordu bu toplum.
E)      Sizi kırmak istemememe karşın önerilerinizi gündeme getirmekten kaçınıyorum.

33.  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?
A)      Arabayı bu kadar yükleyince, hayvan çekemedi tabi.
B)      Kardeşim, bu anlattıklarını kimseye yutturamazsın.
C)      O kendini bizden pek yükseklerde görürdü.
D)      Tokadı yiyince gözünde şimşekler çaktı.
E)      Konuyu şişirme doğru anlat lütfen.

(Not: Soruların devamı ve cevapları dosya içerisindedir.)

İndir-> Sözcükte Anlam Test Soruları (Toplam 100 Soru-PDF)

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu