İlgi (Tamlayan) Eki Nedir? Özellikleri, Örnekleri

Türkçede İlgi (Tamlayan) Eki Nedir? Özellikleri, Örnekleri

İlgi (Tamlayan) Ekleri: -ın, -in, -un, -ün, -im

Ad tamlamalarında tamlayan olan sözcüklere gelerek belirtili ad tamlaması oluşturduğundan, tamlayan eki olarak adlandırılır.

Kaynaştırma ünsüzüyle birlikte “-nın, -nin, -nun, -nün” şeklinde de kullanılır.

 • Kitabın kapağını çok beğendim.İlgi (Tamlayan) Eki Nedir? Özellikleri, Örnekleri
 • Fabrikanın müdürü işçilerce çok seviliyor.
 • Buranın yönetimini daha yeni devraldık.
 • Öğretmen, benim şiirimi çok beğendi.

İlgi (Tamlayan) Eklerinin Görevleri

Zamirlere gelerek edat grubu oluşturur:

 • Bu iş sizin için çok uygun.
 • Senin kadar yaramazını görmedim.
 • Ben de onun gibi bir yazar olmak istiyorum.

Zamirleri ve İsimleri fiillere bağlar:

 • Bütün güzellikler senin olsun.
 • Kupa Türkiye’nin oldu.
 • Bu araba yakında benim olacak.

Dikkat!

Tamlayan eki, “ben ve biz” şahıs (kişi) zamirlerine geldiğinde “-im” şeklinde yazılır.

 • Ben – im kitabım
 • Biz – im köyümüz

Bu iki örnekte görüldüğü üzere “ben” ve “biz” zamirleri, tamlayan ekini “-im” şeklinde almıştır. Tamlayan eki olan “-im”, iyelik eki olan “-ım, -im, -um, -üm” ekiyle karıştırılmamalıdır.

İyelik eki olan “-ın, -in, -un, -ün” eki ile tamlayan eki olan “-ın, -in, -un, -ün” eki birbirine karıştırılmamalıdır.

 • Ceket-in düğmesi kopmuş.
 • Ceket-in bizde kalmış.

Birinci cümlede “ceket” sözcüğü, “-in” eki alarak tamlayan olmuştur. Bu yüzden bu cümlede “-in” eki tamlayan ekidir. İkinci cümlede ise “ceket” sözcüğü, “-in” ekini alarak ikinci kişiye (senin ceketin) ait olmuştur. Bu yüzden bu cümlede “-in” eki iyelik ekidir.

Benzer İçerikler:

İlginizi Çekebilir:
Kapalı
Başa dön tuşu