2017-2018 Sene başı (1. Dönem) Türk Dili ve Edebiyatı Zümre Tutanağı

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Sene başı (1. Dönem) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Zümre Toplantı Tutanağı

GÜNDEM

1. Açılış, zümre başkan yardımcısı ve yazmanın belirlenmesi.

2. Bir önceki zümre tutanağının incelenmesi.

3. 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılıyla ilgili planlamanın mevzuatlara ve okulun kuruluş amacına göre yapılması.

4. 25.08.2017 tarihli MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesinin incelenmesi, Zümre toplantılarının yapılış şekli, gündem maddelerinin belirlenmesi.

5. Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım derslerinin “Öğretim Programlarının” ve bu konuda yapılan değişiklikler.

6. 14/02/2018 MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nden ilgili maddelerin okunması, incelenmesi, tartışılması.

7. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 2017-2018 Eğitim – Öğretim Yılı Çalışma Takvimi’nin incelenmesi.

8. 1739 No’lu Milli Eğitim Temel Kanunu’dan Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarının okunması bu kanunu ışığında güncel olayların değerlendirilmesi ve kararlar.

9. Ders konularının özelliğine göre Atatürk İlke ve İnkılaplarının işlenme esaslarının belirlenmesi.

10. Türk Dil ve Edebiyatı, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım Dersleri Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi.

11. Yıllık planların hazırlanmasında dikkat edilecek hususların belirlenmesi.

12. Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve konuların belirlenmesi.

13. Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması.

14. Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması.

15. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap araç gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi.

16. Proje ve performans konularının belirlenmesi, planlanması ve ölçeklerin hazırlanması.

17. Aylık toplantıların planlanması, e-zümreye işlenmesi.

18. Belirli gün ve haftalarla ilgili yapılacak çalışmaların planlanması.

19. Okuma saatlerinin planlanması ve okul kütüphanesi ile ilgili değerlendirmeler.

20. İl ve ülke genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalara öğrencilerin katılımını sağlama konusunda çalışmalar.

21. Öğrencilerimizin Türkçeyi doğru kullanabilmeleri için alınacak tedbirler.

21. Dilek ve Temenniler

İndir-> 2017-2018 Sene başı (1. Dönem) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Zümre Tutanağı

Benzer İçerikler:

İlginizi Çekebilir:
Kapalı
Başa dön tuşu