İstek Cümlesi

İstek Cümlesi

Gerçekleşmesi mümkün olan veya olmayan dileği, arzuyu, isteği bildiren cümlelere istek cümlesi denir.

İstek cümlesi istek ve dilek-şart kipleriyle yapılır; bu kiplerle birlikte “bari, tek, n’olaydı, keşke” kelimeleri de kullanılabilir.

  • Çıkıp biraz dolaşalım.
  • Dirilip kalksa da yapılanları bir görse.
  • Bari doğru cevap verseydi.
  • Her yere gitmeye razıyım, tek onu bulayım.
  • N’olaydı bugünleri görmeyeydim.
  • Keşke deprem olmasaydı.
  • Bari insanlarımız dürüst olsaydı.

Ayrıca bakınız ⇒ Dilek-İstek Cümleleri, Haber Cümleleri, Haber ve Dilek Kiplerinde Soru, Haber ve Dilek Kiplerinde Olumluluk-Olumsuzluk