Tunç Kafiye

Tunç Kafiye: Ses benzeşmesinin üçten fazla olması durumunda kelimelerin biri genellikle diğerini içine alır. Bu, durumda zengin kafiyenin adı “tunç kafiye” olur.

Fikrim bir hulyaya bazı dalar da
Düşünür, derim ki: “Bu odalarda
Kim bilir kaç kişi oturmuş yatmış.” (7 harf)
(Yusuf Ziya Ortaç, Evim)

Ay asar kandilini,
Suya sarkan dilini… (Onbir harf)

Kimi solgun, sarışın; kimi ak, kimi kara;
Kiminin arkasından görünüyor Ankara. (4 harf)

Hey Emre’m Yunus biçâre
Bulunmaz derdine çâre (4 harf)
(Yunus Emre)

Kaynak: Açıklamalı Edebiyat Terimleri Sözlüğü/ Murat AKINCI

Ayrıca bakınız-> Tunç Kafiye Üzerine

Başa dön tuşu