Zengin Kafiye

Zengin Kafiye (Uyak) Nedir? Zengin Kafiye (Uyak) Örnekleri

Zengin Kafiye

Zengin Kafiye (Zengin Uyak): Dize sonlarında sözcük ya da eklerin son hecelerinde –redif harici –üç veya daha çok harfin benzeşmesiyle ortaya çıkan kafiye.

Bir gün dedim ki: “İstemem artık ne yer, ne yar
Çıktım sürekli gurbete, gezdim diyar diyar. (3 harf)
(Y.K. Beyatlı, Açık Deniz)

– “ â –û –î” gibi uzun bir ünlü ile, bir ya da daha fazla ünsüzden meydana gelen kafiyeler de zengin kafiye sayılır:

Dönsek mi bu aşkın şafağından?
Gitsek mi ekâlim-i leyâle?
Bizden daha evvel erişenler,
Ağlan bugün evvelki hayâle…

-Dönsek mi? Ne mümkün geri dönmek
Düştüyse gönüller bu melâle.
Bir eldir ufuklardan uzanmış
Zulmet bizi çekmekte visâle…
(Ahmet Haşim, Şafakta)

Zengin Kafiye Örnekleri:

Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk,
Soğuk bir mart sabahı … buz tutuyor her soluk.

Bir aydınlık denizin sonsuz derinliğinde
Yüzüyorum gözünün yeşil serinliğinde

Örnek Sorular:

1. Aşağıdakilerin hangisinde zengin kafiye kullanılmıştır?
A) Çatlak dudaklarını ıslatmıyor kan
Toprakta yangın var toprakta volkan
8) Taşımda toprağımda bereket
Köklerimden başlar hürriyet
C) Dünyada ne ikbal ne servet dileriz
Hatta ne de ukbada saadet dileriz
D) Günlerce uzak kalmış iken sözlerinizden
Akşam yine bahsettik ela gözlerinizden
E) Sırmalı kemeri takmış beline
Kendi benzer has bahçenin gülüne

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin kafiye vardır?
A) Dağlar seçilmez oldu
Beller geçilmez oldu
B) Varsın yansın ocağım
Kurtuldu al sancağım
C) Sonra yine tren sesi yine yolculuk
Her saniye karşımızda başka bir ufuk
D) Yaslı gittim, şen geldim
Aç koynunu ben geldim
E) Rüzgar bana at oldu
Şimşekler kanat oldu

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin kafiye kullanılmıştır?

A) Ağaçlar kökünden kopacak gibi
Bir türlü dinmiyor başlayan tipi
8) Çınla ey coşkun deniz, kayalıklarda çınla!
Sar bütün kumsalları o dolaşık saçınla
C) Kardır yağan üstümüze geceden
Yağmurlu, karanlık bir düşünceden
D) Dağlar, omuz omuza yaslanan dağlar
Sular kararınca paslanan dağlar
E) Kervan yürür peşi sıra düşemem
Yıldız akar uçsam da yetişemem

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu