İrsal-i Mesel Nedir?

İrsali Mesel Nedir? Özellikleri, Örnekleri

İrsali Mesel Nedir?

İrsal-i mesel: Anlatıma güç kazandırmak amacıyla sözde, yazıda ya da şiirde atasözü, özdeyiş ya da çok bilinen, yaygın bir sözü kullanma.

Divan şiirinde çokça başvurulan bir yoldur. Özellikle hakîmane şiirlerde rastlanır.

İrsal-i Mesel Örnekleri:

Balık baştan kokar bunu bilmemek
Seyrânî gâfilin ahmaklığından

Çağır Karac’oğlan çağır / Taş düştüğü yerde ağır
Gönül sevdiğinden soğur / Görülmeyi görülmeyi.

Tok olanlar bilemez çektiğini aç kalanın
Sırtı pek kimseye ahvâl-i şitâ ( kış ortamı ) yaz görünür.”

Cihân-ârâ cihân içredir ârayı bilmezler
O mâhiler ki deryâ içredir deryayı bilmezler (Bağdatlı Ruhî)

Ehl-i dillerde bu mesel anılır
Kim ki çok söyler ise çok yanılır (Taşlıcalı Yahya)

N’ola ol kafir-i hüsne havale etsem ağyarı
Meseldir dinsizin elbet gelir hakkından imansız (Neyli)

Cihanda ihtiyar etsem n’ola uryan olup bir dost
Felek kimine atlas giydirir ömrüm kimine post (Cemali)

Bal tutan kimse meseldir ki yalar parmağını
Bu sözün ma’nisini etmede iz’an iyidir (Ruhi)

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu