Etiket: İstek cümlesi örnekleri

Nedir?

İstek Cümlesi

İstek Cümlesi (İstek Kipi) Gerçekleşmesi mümkün olan veya olmayan bir dileği, isteği bildiren cümlelere istek cümlesi denir. İstek cümlesi istek ve dilek-şart kipleriyle yapılır; bu kiplerle birlikte “bari, tek, …