Doğrudan ve Dolaylı Anlatım

Doğrudan Anlatım, Dolaylı Anlatım Nedir? Özellikleri, Örnekleri

DOĞRUDAN ANLATIM

Herhangi bir konuda bir kişinin görüş ve düşünceleri hiçbir değişikliğe uğratılmadan verilir. Bu cümle genellikle tırnak içinde gösterilir.

– Çiçero’nun “Bir yerde yaşam varsa orada umut da vardır.” sözü çok hoşuma gider.

– Kadın, arkadaşının kulağına eğilerek: “Birazdan kalkalım mı?” diye fısıldadı.

– Bu konuda atalarımız: “Cesurun bakışı, korkağın kılıcından keskindir.” der.

– Deskartes’in: “Düşünüyorum öyleyse varım.” sözü çok ünlüdür.

DOLAYLI ANLATIM

Bir kişinin sözünün söylendiği biçimde değil de,bazı değişiklikler yapılarak aktarıldığı cümlelerdir.

  • Onunla bir daha konuşmayacağını söyledi.
  • Bernard Shaw, düşünmenin ruhun kendisiyle konuşması olduğunu söylerdi.
  • Doktor, babama ilaçları mutlaka içmesi gerektiğini tembih etti.
  • Yazar, sanatçı olunabilmek için çok çalışılması gerektiğini vurguladı.