Doğrudan ve Dolaylı Anlatım

Doğrudan Anlatım, Dolaylı Anlatım Nedir? Özellikleri, Örnekleri

Doğrudan ve Dolaylı Anlatım
DOĞRUDAN ANLATIM

Doğrudan (dolaysız) anlatım: Bir sözün, herhangi bir değişikliğe uğratılmadan, söylendiği gibi verilmesi.

Herhangi bir konuda bir kişinin görüş ve düşünceleri hiçbir değişikliğe uğratılmadan verilir. Bu cümle genellikle tırnak içinde gösterilir.

Örnekler:

» Çiçero’nun “Bir yerde yaşam varsa orada umut da vardır.” sözü çok hoşuma gider.

» Kadın, arkadaşının kulağına eğilerek: “Birazdan kalkalım mı?” diye fısıldadı.

» Bu konuda atalarımız: “Cesurun bakışı, korkağın kılıcından keskindir.” der.

» Deskartes’in: “Düşünüyorum öyleyse varım.” sözü çok ünlüdür.

» “Biliyor musun?” dedi, “Karşı tarafta bir daire boşalmış, bu sabah kiralık levhası gördüm, eğer hala evden çıkmayı arzu ediyorsan gidip bakabiliriz.”

» “Eğer yazarlığa devam edeceksen, evde işlerini yapan bir kadın olması lazımdır.” dedi.

» Bir Amerikalı kadın gazetecinin sözünü okumuştum, diyordu ki: “Her başarılı iş kadınının arkasında ev işlerini yapan bir başka kadın vardır.”

» Bize şunları hatırlattı: “Vereceğiniz kararlarda çok etraflı düşünmelisiniz.”

DOLAYLI ANLATIM

Dolaylı anlatım: Bir kişinin sözünün söylendiği biçimde değil de, bazı değişiklikler yapılarak aktarıldığı cümlelerdir.

Bir sözün olduğu gibi kelimesi kelimesine değil de konuşan veya yazan tarafından kip ve şahıs değişikliğine uğratılarak dolaylı şekilde ve bir rapor tekniği içinde aktarılmasıdır.

Örnekler:

  • “Bu akşamki davete katılamıyorum.” dedi. sözünün “Bu akşamki davete katılamayacağını bildirdi.” şekline sokulması.
  • Gelecek yıl kongre yapılıp yapılmayacağını sordu.
  • Bize, vereceğimiz kararlarda çok etraflı düşünmemiz gerektiğini hatırlattı.
  • Onunla bir daha konuşmayacağını söyledi.
  • Bernard Shaw, düşünmenin ruhun kendisiyle konuşması olduğunu söylerdi.
  • Doktor, babama ilaçları mutlaka içmesi gerektiğini tembih etti.
  • Yazar, sanatçı olunabilmek için çok çalışılması gerektiğini vurguladı.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu