Forum Nedir? Forumun Özellikleri

Forum Nedir? Forumun Özellikleri

Forum Nedir?
Forum Nedir?

Bir başkanın yönetiminde, toplumu ilgilendiren bir konuda, farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak konuşma kuralları içerisinde yaptıkları tartışmalara forum denir.

Forum, panelin devamında yapılacaksa başkan, panelin süresini bir saat, forumun süresini de yarım saat olarak sınırlayabilir. Bu durumda panelden sonra forum yapılacağı konuşmalara başlanmadan duyurulmalıdır.

Forum başkanı, dinleyicilere forumun nasıl yapılacağı hakkında bilgi verir. Sorulacak soruların çerçevesini açıklar. Tartışmanın konu dışına çıkmasını önler. Açıklamaya ihtiyaç duyulan konuları ve soruları açar. Tartışmanın belli kurallar içerisinde sürdürülmesini sağlar. Başkan, forumun sonunda ortaya çıkan görüş ve düşünceleri özetler.

Forum, toplu tartışmaların başlı başına bir çeşidi sayılmamakla birlikte, dinleyicilerin konu üzerinde daha aktif ve farklı bakış açılarıyla düşünmelerini sağlar.

Foruma davet edilen uzmanların görüşlerine de müracaat edilerek ortaya çıkabilecek yanlış anlayışların önüne geçilir.

Forumda amaç, belli kararlara varmak değil, konuyu değişik anlayışlarla, farklı boyutlarıyla ortaya koymaktır.

Forumda söz alan dinleyiciler, konuyla ilgisi olmayan özel sorunlarına değinmemelidir. Sorular kısa, açık ve net olmalı. Tartışma saygı ve nezaket kuralları içerisinde, kırıcılıktan uzak, samimî bir hava içerisinde yapılmalı, tartışmadan beklenen amaca yardımcı olunmalıdır.

[!] Forumun en belirgin özelliğinin, sosyal bir problemin geniş kitle önünde ayrıntılarıyla tartışılması ve dinleyicilerinin tartışmada daha aktif bir şekilde rol almalarıdır.

[!] Forumda başkanın tartışma konusunu çok iyi bilmesi, foruma katılacak konuşmacıları ve dinleyicileri çeşitli yönleri ve eğilimleriyle iyi tanıması; olay ve konuşmaları kısa sürede iyi algılaması, farklı düşünceler arasında ilişkiler kurabilecek kültür, anlayış ve yeteneğe sahip olması, konuşmanın akışını yönlendirecek hoşgörü ile donatılmış bir otoriteyi ustalıkla kullanması gerekir.

[!] Başkanın yönlendirici konuşmasıyla başlayan forumda hem konuşmacılara hem de soru sormak, açıklamalarda bulunmak üzere dinleyicilere söz hakkı verilmelidir. Konuşmaların, açıklamaların ve soruların mutlaka forumun konusu çevresinde birleşmesi gerekir.

[!] Kamu oyunu aydınlatmak düşüncesiyle belli bir konuda uzmanlaşmış kişilerin bir konuyu tartışmaları ve tartışmaların ses ve görüntülerinin teknik imkânlarla tespit edilmesinin daha sonra da bunların basın organları aracılığıyla yayımlanmasının dinleyicisiz forumun ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Dikkat!

  • Forum, açık oturum, sempozyum gibi tartışmalar basın ve halk önünde gerçekleştirilirken münazara daha çok eğitim amacıyla sınıflarda okullarda düzenlenir.
  • Forum, açık oturum ve panel bir başkan ve uzman konuşmacılardan oluşması yönüyle birbirine benzer. Forum dinleyicilerin de tartışmaya katılıp düşüncelerini açıklamaları yönüyle açık oturum ve panelden ayrılır.
  • Sempozyum (bilgi şöleni) ise dinleyicilere kapalı olması nedeniyle açık oturum, panel ve forumdan ayrılır.

Ayrıca bakınız ⇒

YAZILI ANLATIM

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu
Kapalı

Lütfen Sitemizde Reklamlara İzin Verin!

Reklam engelleyici kullandığınız anlaşılıyor. Sitemizi finanse etmek için reklamlardan faydalanıyoruz.