Nida (Seslenme) Söz Sanatı

Nida (Seslenme) Söz Sanatı

Nida

Nida, seslenme sanatıdır.

Şiirde “ey” gibi ünlemlerle ifade edilir. Ancak ünlem bildiren sözcük olmadan da nida sanatı yapılabilir.

Şiddetli duyguları,heyecanları coşkun bir seslenişle anlatmadır. Daha çok ay, ey, hay, ah ünlemleriyle yapılır.

Nida Örnekleri:

* Ey bu toprakları için toprağa düşmüş asker

* Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü!

* Ey benim sarı tamburam!
Sen ne için inilersin?

*Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal! dizelerindeki altı çizili sözlerde nida sanatı yapılmıştır.