Türkçede “Dünya” kelimesi

Türkçede “Dünya” Kelimesi

dünya (I) isim (dünya:) Arapça
1. isim Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü
2. Dış, çevre, ortam “Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş.” – H. C. Yalçın
3. İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu “Batı dünyası. Doğu dünyası.
4. Meslek veya iş birliği içinde bulunan kimseler, camia “Ressamlar dünyasında onun yeri ayrıdır.
5. zamir Herkes
6. Duygu, düşünce ve hayal âlemi “Köprüye kadar kendi dünyaları içinde ne tatlı, ne özlü konuşurlardı.” – Y. Z. Ortaç
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
dünya ahret kardeşim (veya bacım) (olsun)dünya başına dar olmak (veya gelmek)dünya başına yıkılmak
dünya bir araya gelsedünya bir, işi bindünya (veya dünyalar) birinin olmak
dünya durdukça durasın!dünya gözü ile görmekdünya gözüne zindan olmak (veya görünmek veya kesilmek)
dünya kadardünya kelamı etmekdünya malı dünyada kalır
dünya ölümlü, gün akşamlıdünya Süleyman’a bile kalmamışdünya tükenir, yalan tükenmez
dünya varmışdünya yıkılsa umurunda değildünya yüzü görmemek
dünyada tasasız baş bostan korkuluğunda bulunurdünyadan el etek (veya elini eteğini) çekmekdünyadan geçmek (veya el çekmek)
dünyadan haberi olmamakdünyanın dört bucağıdünyanın … sı
dünyanın kaç bucak (veya köşe) olduğunu göstermek (veya anlamak)dünyanın öbür ucudünyanın sonu değil
dünyanın sonudünyanın ucu uzundurdünyanın tadını çıkarmak
dünyasından geçmekdünyaya gelmekdünyaya getirmek
dünyaya gözlerini kapamak (veya yummak)dünyaya kazık çakmak (veya kakmak)dünyaya yuf borusu öttürmek
dünyalara değişmemekdünyayı anlamakdünyayı ben yarattım demek (veya havasında olmak)
dünyayı görmemekdünyayı haram etmekdünyayı sel bassa ördeğe vız gelir
dünyayı tozpembe görmekdünyayı tutmakdünyayı zindan (veya zehir) etmek (veya dünyayı başına dar etmek)
Birleşik Sözler
dünya âlemdünyaevidünya görmüşdünya görüşlü
dünya görüşüdünya güzelidünya kelamıdünya malı
dünya nimetidünya penceresidarıdünyadış dünya
Eski Dünyafâni dünyaiç dünyaöbür dünya
ölümlü dünyaöteki dünyaüçüncü dünya ülkeleriyalancı dünya
yalan dünyayenidünyaYeni Dünyabasın dünyası
geçim dünyasımagazin dünyasısanat dünyasıumut dünyası
ümit dünyasıyeraltı dünyası
Dünya (II) özel, isim, gök bilimi (dünya:) Arapça
1. özel, isim, gök bilimi Güneş’e yakınlık bakımından üçüncü gezegen, acun