Yeryüzünde Konuşulan Diller, Sayıları, Dil Akrabalığı

YERYÜZÜNDEKİ DİLLER
Yeryüzünde Konuşulan Diller, Sayıları, Dil Akrabalığı

Köken Bakımından Dil Aileleri

Bugün yeryüzünde kaç dil konuşulduğunu, kesin bir sayı vererek söylemek güçtür. Bu güçlük, kimi lehçelerin bir dil durumuna gelmeleri dolayısıyla, ayrı birer dil sayılıp sayılamayacakları konusundaki kararsızlıktan, yeryüzünde iyi tanınmayan bölgelerde daha işlenmemiş, incelenmemiş, yazı dili durumuna gelmemiş dillerin varlığından ve bir dile ya da dil ailesine bağlılığı kesinleşmemiş dillerin bulunmasından doğuyor. Bununla birlikte biz; yeryüzünde konuşulan dil sayısını, ortalama bir hesapla 3.000-3.500 olarak gösterebiliriz. Burada önce dil akrabalığı (parente linguistique, Spracherwandtshaft) ve dil ailesi (famille des langues, langues family, Sprachfamilie), dil grubu terimleri üzerinde durmak gerekiyor.

Dil akrabalığı, dillerin ses dizgesi, biçim, yapı, sözdizimi bakımından kesinliği ortaya çıkan ilişkileri, yakınlıkları sonucunda beliren bağlılıklardır. Dil akrabalığını ortaya koyan ilişkiler arasında, özellikle biçim ve yapı yakınlıkları önemlidir. Ayrıca, söz hazinesi arasındaki benzerlikler de değerlidir; etimolojileri, tarihsel gelişmeleri aydınlık olan ögeler, akrabalık için sağlam dayanaklar, tanıklar durumundadır.

Dil akrabalığı, akraba dilleri konuşan ulusların aynı soydan geldikleri anlamında değildir. Aynı soydan gelen ve dilleri akraba olan uluslar bulunmakla birlikte, ırk bakımından birbiriyle hiç ilişkisi olmayan, ancak aralarında kültür ilişkisi, kültür bağları görülen uluslar da vardır (örneğin Hint-Avrupa dil ailesinden dillerin birçok uluslarda konuşulduğu gibi).

Doğan AKSAN

Ayrıca bakınız->> Dillerin Sınıflandırılması, Dil Aileleri

Köken Bakımından Dil Aileleri

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu