Drama Çalışmaları

Drama Çalışmaları

Drama

Drama, tanım olarak, kendi içerisinde sosyalleşmeyi barındırmaktadır. Çeşitli etkinliklerin özelliğine göre tartışan, konuşan, olayları yaşayan, gözleyen ve yaratan çocuk sosyal iletişimin temellerini sağlamlaştırır. Bu nedenle sosyal gelişime etkisi olmayan drama etkinliği yoktur, denilebilir.

Drama etkinlikleri, belli bir grup içinde yapılmaktadır. Grubun birbirini tanıması, rahat bir çalışma ortamı ve özgür bir atmosfer sağlar. Yapılan etkinlikler çocukların içlerinden geldiği gibi bağırıp, rahatlamalarını sağlamaktadır.

Drama etkinlikleri;
* Çocuğun çevreyle ilişkisini sağlar.
* Çocuğun bilinci ve duygusal tecrübesi arasında bir köprü vazifesi görür.
* Çocuğun duygularını dışa vurmasını sağlar.
* Çocuğa dinlenme ve eğlenme olanağı sağlar.

Eğitim amaçlı yaratıcı drama da iletişim sanatlarından biridir.Çocuk, drama çalışmaları içinde gözlendiğinde, dil becerilerinde oldukça etkin olduğu görülür. Çocuk bu etkinlikler içerisinde yer alırken düşünme, konuşma, dinlenme, anlatma ve birbiriyle iletişim kurma becerilerini de kazanır. Bütün bu beceriler( plan hazırlama, problem çözme ) kendi içinden ve diğerlerinden gelen uyarılara doğal tepkiler verirken elde edilir.

Drama etkinlikleri sırasında çocuk, sözel iletişimi başlatması ile çeşitli durumlarda hayali karakterlerle karşılıklı diyaloglar kurar. Doğal, içinden geldiği gibi ve hayal gücüne dayanarak konuşur. yine organize edilmiş etkinlikler sayesinde çocuk sesinin tonunu, yüksekliğini yada alçaklığını, hızını ayarlayabilir.

Çocukların kelime hazneleri,
* Yaratıcı drama sanatıyla,
* Yaratıcı drama veya doğaçlamanın konularıyla gelişebilir.
Yaratıcı drama sadece bir öğrenme yolu veya eğitim modeli olmakla kalmamakta, dilin kazanılması, geliştirilmesi, zenginleştirilmesi için de önemli bir araç görevi görmektedir.

Drama, özde öğretim programının eşsiz ve bütünleyici bir unsurudur. Eğitimde sistemli ve devamlı drama eğitimi vermek, öğrencilere değerlendirme, yaratma, keşfetme, çözümlemeye yönelik soru sorabilme becerilerine sahip olma şansı sağlar. Dramada bütün öğrenciler katılma hakkına sahiptir. Bu sayede deneyim ve cesaretleri gelişir.

Drama, yüksek düzeyde yaratıcılık gücüne dayanan, insan tecrübesini araştıran bir yoldur.Dramatik etkinlikler, insancıl düşünme, hissetme ve davranmayla birlikte insanın kendisini ve diğerlerini tanımasına yardımcı olur. Öğrencileri beceri sahibi, tutarlı, anlayışlı, sahip oldukları imkanlarla dünyalarını genişletmeye çalışan, yaşama kendi düşünceleri ile katılan, cesaretli bireyler olma yolunda destekler.

Dramatik anlatım, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirip, çözüme ulaşmalarını sağlar. En belirgin olan yeteneği belirleme, seviyeli sorular sorabilme, hipotez kurma, formül geliştirme ve sonuca ulaştırma, hoşgörü, empatik olma gibi kazandırılan beceriler diğerlerinin arasında yer alır.

Dramatik etkinliklerin kapsadığı diğer alanlar; dramatik oyun, doğaçlamalar, drama esaslı öykü, konu kaynaklı drama, sosyal rolleri içeren oyun, fan çalışması, deneyler ve bilimsel labaratuvarlardır.

– DRAMATİK OYUN –

* Yörüngesiz hayali oyundur.
* Dramatik oyunda fikirler çocukların ilgi ve tecrübesinden doğar…

– ISINMA ÇALIŞMALARI –

Belirgin bir beceri üzerinde kısa süreli olarak uygulanan sözlü uygulamalardır. Burada amaç konsantrasyon, hayal etme (çağrışım, imaj oluşturma), gözlem (duyumsama), hareket (gevşeme, rahatlama, esneklik, koordinasyon,duyarlılık), pandomim (objelerin ve karakter yürüyüşlerinin, biçim değiştirmelerin, davranış şemalarının taklidi hareketleri) dir…

– OYUNLAR – DOĞAÇLAMALAR –

Burada amaç, içinden geldiği gibi hareket etme, grup çalışması yapma (paylaşma, etkin katılım, almak ve vermek), sorumluluk alma ( alıdğı görevi yerine getirme ), esneklik ve problem çözücülük gibi fonksiyonları yerine getirmektedir.

– DRAMAYA DAYALI BİR ÖYKÜ –

Amaç: Dramatik unsurlar için öykü analizi yapabilme, orjinal öyküye uygun eklemeler (karakter ve olaylara ) yapabilme, öyküyü değiştirme, diyalogta ve pandomimde yeralan karakterleri canlandırabilme, dramatik fonun anlaşılırlığını sağlayabilmektir.
Eğitimde drama insanın;
* Özgüven duygusunun gelişmesini,
* Bilişsel dil, motor ve sosyal açıdan gelişmesini,
* Kendisini başkasının yerine koyarak, çok yönlü düşünebilmesini,
* İşbirliği, dayanışma ve paylaşma duygusunun gelişmesini,
* Kendisini ifade edebilmesini,
* Öğrendiği şeylerin kalıcılığını,
* Değişik yaşantıları tanımasını,
* Eğitim ve öğretimde aktif rol oynamasını,
* Oyun ve değişik ihtiyaçlarını gidermesini,
* Sorumluluk duygusunun gelişmesini,
* Kendi vücudunu tanımasını, nerede ve nasıl kullanabileceğini,
* Yaratıcı olmasını,
* Yaşamı çok yönlü algılamasını,
* Araştırma, istek ve duygusunun gelişmesini,
* Farklı görüş açılarına sahip olmasını, eleştirmeyi, tartışmayı öğrenmesini sağlar….

Drama, oyun yoluyla çocuğun doğasında zaten vardır. Burada önemli olan, çocuğa öğretilmek istenen şeyin önceden belirlenip, planlanmasıdır. Çocuk aktif olarak konunun içine girdiğinde, kendi yöntemleri ile ayrıntıları araştıracak ve sonuca ulaşacaktır. Böylece çocuk, yaşadığı dünyayı gözlemleme, araştırma ve keşfetme şansına sahip olacaktır. Çocuğun, birşeyi öğrenmesi, öğrendiği şeyi unutmayıp, günlük yaşama uyarlayabilmesi için bir nedene, yeni bir gerekliliğe ihtiyaç vardır. İşte bu gerekliliği eğitimde drama aracılığı ile yaratabilir….

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu