Paragraf nedir?

PARAGRAF NEDİR?

Bir yazıda, savunulan düşünceyle ilgili cümleler topluluğuna paragraf denir. Düşünce yazılarında konunun belirli bir yönü, belirli bir düşünceye bağlanarak geliştirilir. Şöyle de denebilir: Bir düşünce yazısında kaç paragraf varsa o kadar da düşünce vardır. Paragraf bir düşünceyle ilgili cümleler topluluğudur ama bir cümleler yığını değildir, iyi düzenlenmiş her paragrafta her cümle bir öncekinin ya da sonrakinin uzantısı gibidir. Bu da cümleler arasında dilsel ve düşünsel bağlar kurularak sağlanır.

kompozisyonParagraf, bir düşünce birimidir. Yargı birimi olan cümleler sözcüklerden, paragraf ise cümlelerden oluşur. Her paragraf bir düşünceyi ifade etmek için kurulur. Bu nedenle de bir konusu, ana düşüncesi, üslubu ve anlatım biçimi vardır. Yani paragraf, bir yazının küçültülmüş örneğidir.

İyi kurulmuş paragraflarda şu ortak özellikler bulunur:

  • Paragrafı oluşturan cümleler dil, düşünce ve anlatım özelliği bakımından birbirine bağlıdır.
  • Paragrafı oluşturan bütün cümleler belli bir ana düşüncenin destekleyicisi durumundadır.
  • Yan düşüncelerin tümü ana düşünceyi destekleyici, kanıtlayıcı bir nitelik taşır.
  • Paragraf belirli bir konu bütünlüğü taşır. Cümleler aynı üslubu yansıtırlar.