Konu Testi: Yapılarına Göre Cümle Türleri

Konu Testi: Yapılarına Göre Cümle Türleri

1. Aşağıdakilerden hangisi yapısı yönüyle basit bir cümledir?
A) İstasyona geldiğimde tren çoktan gitmişti.
B) Okula giderken yolda teyzemle karşılaştık.
C) Çok beğendiğim bu romanı yine okuyacağım.
D) Bazı anıların, yaşamımızda önemli yeri vardır.
E) İnsanın bilgisi değişik türde kitap okudukça artar.

2. Aşağıdakilerden hangisi yapısı yönüyle bileşik bir cümledir?
A) Ev için bir şeyler gerekince karşıdaki bakkala gidiyorum.
B) Kardeşim, çocuk gelişimi ile ilgili bir seminere katılacakmış.
C) Kaygan yolda, birkaç araba yol kenarındaki bari-yerlere çarptı.
D) Elektrik kesintileri nedeniyle şehirde yaşam iyice zorlaştı.
E) O sanatçının gençlik dönemi ile ilgili pek bir şey bilmiyoruz.

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı yönüyle ötekilerden farklıdır?
A) Yazılarımı daha çok, akşamları kaleme alırım.
B) Bence gerçek sanatçı için konunun bir önemi yoktur.
C) Yazarlıkta özgünlüğü yakalamak kolay bir iş değildir.
D) Her sanat yapıtında, sanatçının yaşamından izler bulabilirsiniz.
E) Birçok şair, şiire başkalarını taklitle başlamıştır.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğe dizilişi yönüyle ötekilerden farklıdır?
A) Bu kitap birbirinden güzel hikâyelerle dolu.
B) Onun niçin okula gitmek istemediğini anlıyorum.
C) Belediye başkanı, parkın düzenleneceğini söyledi.
D) Eskiden birçok balık türü vardı burada.
E) Onun doğum gününü kutlamak için hepimiz evdeyiz.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik, belirtili nesne görevinde kullanılmıştır?
A) Yazar, kitaplarının eleştirmenlerce incelenmesini bekliyor.
B) Sınav sonucunu görünce dünyalar onun oldu.
C) Ünlü yazar, yapıtlarında hep yaşadıklarından söz ediyor.
D) Eleştirmen, bu eserinde, şiire adım atanlara sesleniyor.
E) Şair, şiirlerini oluştururken yoğun duygulanmalar yaşar.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik, özne görevinde kullanılmıştır?
A) Doktora gittiği için bugün işe gelemedi.
B) Okula giderken en yakın arkadaşını gördü.
C) Yağmurlu havalarda gezmeyi seviyorum.
D) Arkadaşından mektup almayalı beş yıl oldu.
E) Durakta bekleyen çocuklar bize el salladı.

7. Yıllardır görmediği babası şimdi karşısında duruyordu.
Aşağıdakilerden hangisi yapıca bu cümleyle özdeş değildir?
A) Okulda öğrendiklerini eve geldiğinde ailesiyle paylaşırdı.
B) Yemek bitene kadar ikisi de birbiriyle konuşmadı.
C) Mutlu, yaşamla barışık insanlar bize hayatın güzelliklerini öğretir.
D) Sokağa çıkmadan önce pencereleri sıkıca örttü.
E) Kimseyi rahatsız etmemek için ayaklarının ucuna basarak yürüyordu.

8. Şehirde doğmuş ve büyümüş biri olarak ilk defa köyümüze gidecektim. Annemin ve babamın sık sık anlattığı köyü çok merak ediyordum. Bu yüzden Temmuz akşamı yola çıktık otobüsle. Kimi zaman dümdüz ovalardan, kimi zaman dağ yollarından geçtik. O küçük ve şirin köye gelebildik sonunda.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Olumlu cümle B) Bileşik cümle
C) Devrik cümle D) Bağlı cümle   E) Eylem cümlesi

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik temel cümleciğin öznesi durumundadır?
A) Okuldan ayrılmasının nedenini kimse öğrenemedi.
B) Her gece yıldızları seyretmek için dışarıya çıkardı.
C) Yeni yazdığım hikâyeyi size okuyacağım.
D) Size anlatacağım konular, sadece bunlar değildir.
E) Geceleri kitap okumaktan çok hoşlanırdı.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısına göre ötekilerden farklıdır?
A) Şiirlerim, bir dergide yayımlandığında mutlu olurum.
B) Yapıtlarımda okurun düşüncesini yansıtmaya özen gösteririm.
C) Öykülerimi bir kitap haline getirip yayımlayacağım.
D) Eserlerimde genellikle günlük yaşamdan kesitler sunarım.
E) Yapıtlarımı okuyan herkes onlardan farklı tatlar alır.

11. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde özne ortaklığı söz konusudur?
A) Sakla samanı, gelir zamanı.
B) Bir elin nesi var, iki elin nesi var.
C) Gönül bir sırça saraydır, kırılırsa yapılmaz.
D) Her deliğe elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan.
E) Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.

12.
I. Sanatçının, ilk kitabından son kitabına kadar hep aynı konuyu görüyoruz.
II. Bir romanın ya da öykünün nasıl anlatıldığından çok, ne anlattığı önemlidir benim için.
III. Okur, sanatçının, yapıtını oluştururken ne gibi zorluklar yaşadığını bilemez.
IV. Yapıtlarında kendi yaşamına az ya da çok, yer verir her sanatçı.
V. Okuru hiç düşünmeden yapıt veren sanatçı pek yoktur bizim edebiyatımızda.
Yukarıdaki cümlelerden hangileri yüklemine, öğe dizilişine ve yapısına göre özdeştir?
A) I. ve II.   B) I. ve III.   C) II. ve V.
D) III. ve IV.  E)IV ve V

13. (I) Dilin insan hayatındaki başlıca rolü, bilgiyi başkalarıyla paylaştırmaktır. (II) insanlar bu sayede bir anlaşmaya varırlar. (III) Çocuk, öğrendiği dil sayesinde toplumun bir parçası olur. (IV) Ailede, okulda, sokakta konuştuğu dil, yaşamın ortak alanlarını güzelleştirir, öğrendiği bilgiye güvenerek toplumun içine girer. (V) Bu güzelliğe ulaşmanın yolu, dilin iletişim gücünden yararlanmaktadır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde birden çok yan cümlecik vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V

14. Her kitap, suya atılmış bir taşın suda bıraktığı halkalar gibi etki alanı gittikçe genişleyen bir güce sahiptir.
Bu cümlenin özellikleri, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Devrik, basit, eylem cümlesi
B) Kurallı, bileşik, ad cümlesi
C) Kurallı, basit, eylem cümlesi
D) Kurallı, bileşik, eylem cümlesi
E) Devrik, basit, ad cümlesi

15. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sıfat-fiille kurulmuş yan cümlecik farklı görevdedir?
A) Gülü seven dikenine katlanır.
B) Akla gelmeyen başa gelir.
C) Derdini söylemeyen derman bulamaz.
D) Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.
E) Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.

16. Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizeler sıralı cümle oluşturmaktadır?
A) Giriveririm yalnızlığına gecenin, Bilirim beklemez beni sokaklarım
B) Uzattığınız bu taşı dolduracak mı, Tekrar bol sularla akarak o çeşmeler
C) Akdeniz ne güzel konuşuyor, Aslan yeleli dalgalarıyla
D) Gökyüzünün maviliğine akarak, Savruldu sonsuza ışık hızım
E) Dün bir şal gibi dolandı boynuma, Bozkır ortasında renkler kuşağı

Ayrıca bakınız-> Yapısına Göre Cümle Türleri Konu Anlatımı

CEVAP ANAHTARI
1-D 2-A 3-C 4-D 5-A 6-E 7-C 8-D 9-D 10-D 11-C 12-C 13-D 14-B 13-E 14-A 15-E 16-A

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu