Cümlede Anlam Konu Testi 1

Cümlede Anlam Konu Testi-1

1. (I) Cevdet Kudret, denemelerini topladığı kitabına “Kalemin Ucu” adını vermiştir. (II) Kapak resmini çizen Ferruh Doğan, Cevdet Hoca’nın elindeki kalemi “ok” olarak yorumlamış. (III) Gerçekten Cevdet Kudret, kalemini, hedefi tam on ikiden vuran bir ok olarak kullanmıştır. (IV) O, bu eserinde sözü edilen okları, son otuz yılın edebiyat ve eğitim sorunlarına yöneltmiştir. (V) Bu oklar, yara açan oklar değil, aydınlanmayı sağlayan düşünce oklarıdır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde “öznelik” söz konusudur?

A) I. ve III. B) II. ve IV. C) III. ve IV. D) III. ve V. E) II. ve V.

2. (I) Ünlü yazar, son eserinde tarihsel bir olayı ele almış. (II) Eserde olayın geçtiği yer ve zaman belirtilmemiş. (III) Kahramanlar yönetimde etkili olan insanlar arasından seçilmiş. (IV) Konu ile kahramanlar arasında başarılı bir bağ kurulmuş. (V) Eserde dönemin dil özellikleri de yansıtılmış.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

3. (I) Anadolu’nun değişik yerlerini gezen Faruk Nafiz, gözlemlerini çok başarılı bir biçimde dile getirir. (II) Şiirlerini okurken sanki kendinizi bir filmi izliyormuş gibi hissedersiniz. (III) Zaman zaman kağnıların tekerlek seslerini, kimi zaman da rüzgarın uğultusunu dinletir size. (IV) Halk onu belki de şiirde çok başarılı olduğu için sadece şiirleriyle tanır. (V) Ancak onun şiirlerinin yanı sıra tiyatro dalında yapıtları da vardır.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde “nesnel” bir yargı söz konusudur?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

4. (I) Tek pencereli bir odada masanın üzerine yayılmış kağıtlar ve bunların üzerine dikkatle eğilmiş bir çift gözde sanki bir çalışma havası hakimdi. (II) Genç adam kağıtlara elini uzattı. (III) Masanın kenarında duran lambayı yaktı. (IV) Öğle vakti neden lamba yakma ihtiyacı hissetiğini düşündü. (V) Ve gökyüzünün bulutlarla kaplı olduğunu fark etti.
Yukarıdaki parçada geçen numarlanmış cümlelerin hangisi yazarın yorumunu içermektedir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

5. (I) Yaban, esas itibariyle çok ciddi bir yaramıza dokunan bir romandır. (II) Fakat bu yaraya dokunuş, o kadar sert olmuştur ki romanı okuyan, yazarın Türk köylüsüne karşı bir hayli zalim davrandığını hisseder. (III) Bu eserde, vahşi denilecek kadar ilkel, bütün insani şart ve zevklerden uzak bir köylünün hayatı vardır. (IV) Bu köylünün güzel denilebilecek hiçbir hareketi yoktur. (V) Düğünleri ilkel, zurnaları çatlak, davulları gümbürtülüdür.

Bu parçada kaçıncı cümleden başlanarak eser hakkında olumsuz bir eleştiriye yer verilmiştir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

6. (I) Edebi cereyanları düzenli takip edemiyorduık. (II) Ara sıra gözümüze yeni imzalar çarpıyordu. (III) “Halide Nusret” isminin üstünde birkaç şiir, bir iki manzume okuduk. (IV) Nesir türünde de bir kitabı çıkmıştı. (V) Sanırım henüz kişiliğini arıyor.

Numaralanmış cümlelerden hangisinde bir “değerlendirme” söz konusudur?

A) V. B) IV. C) III. D) II. E) I.

7. Aşağıdakilerden hangisinde bir yazarın üslubundan söz edilmektedir?

A) Ozansoy’un en takdir ettiğim yanı, sanat olan saygısı ve sevgisiydi.
B) Geçmiş değerlere bağlı olmakla birlikte yeniliğe de daima açık, usta bir şairdi o.
C) Şiirde de nesirde de kelimeleri israf etmekten kaçınır, sözü gereksiz yere uzatmazdı.
D) “Düşündüğüm Gibi” adlı düz yazıları; “Yakarış”, “Zaman Saati” ve öteki şiir kitalarıyla bugün bile okunabilecek bir yazarımızdır.
E) Ozansoy ileride anılacak, ama sanatseverler tarafından ve yalnız sanatı için.

8. “….. olabilme, ancak birbirini izleyen kuşaklara yeni yeni tatlar, yeni yeni güzellikler verebilen, insanları düşündüren eserlerin nasibidir.”
Parçaya göre, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirelemez?

A) Klasik B) Nesnel C) Kalıcı D) Özgün E) Etkileyici

9. (I) Odadan, gündüz ışığıyla beraber bana ait her şey çekiliyor. (II) Evime ait hatıralar, kalabalıklar, sevdiklerimin sesleri, hayatın gürültüleri, her şey uzaklaşıyor. (III) İçimde bir boşluk…. (IV) Garip ve büyük bir his, derinliklerime doğru kaçıyor. (V) Ruhum, eşya arkasına saklanan hayaletler gibi kendilerini göstermeden korkutan gizemli varlıklarla doldu.
Bu parçadaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, sözü söyleyenin kişisel düşüncesini içermemektedir?

A) Yazarın son romanı herkesçe ilgiyle okunacak bir nitelik taşıyor.
B) Dergi son sayısında Türk edebiyatının sorunlarına yer vermiş.
C) Sanat insanın içindeki güzelliklerin dışa yansıtılmasıdır.
D) Özgün bir eserde hem bireysel hem de toplumsal konular anlatılır.
E) Bir şeyin şiir değeri kazanabilmesi için gerçeklerden uzaklaşması şart değildir.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “ön yargı” söz konusudur?

A) Bu kadar yıllık yaşamımda, çevremde bu kadar hızlı değişim yaşayacağımı hiç tahmin etmemiştim.
B) Geçmişi yansıtan, yıllar ötesine aktaracağımız eserler sanıldığı kadar çok değil.
C) Bu, göçmen kuşların gruplar halinde adaya son gelişleri olabilir.
D) Biliyorum, birkaç sene sonra ne bu yeşillikten ne de kıyadaki yalılardan eser kalmayacak.
E) Zannederim insanlar, artık birbirlerini o umut dolu, o hasret kokan mektuplardan yazmayacaklar.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” yapılmıştır?

A) Onu, eserinin değersizliğine inandırmak çok zordu.
B) Geçen gün onunla yine şiir üzerine konuşmuştuk.
C) O, aslında bu ödülü benden daha çok hak etmişti.
D) Bir bardak suda fırtına kaparmanın anlamı yoktu.
E) Anlatılan konuya pek ilgi duyulmadığı, dinleyicinin azlığından belliydi.
www.turkedebiyati.org
13. (I) Şairin içinde bir gurbet vardır ve biz, şiir gözetiminde sürekli o gurbete gider geliriz. (II) Şiir bir nevi ağarmaya benzer; yani gece karanlıksa bari geceliğimiz beyaz olsun isteriz. (III) Ben şiire böyle bir teselli gözüyle bakarım. (IV) Şiir; bir sözcük yatırımı, bir anılar toplamı, dili mümkün olduğu kadar enine boyuna değerlendirme çabasıdır. (V) Şiir devamlı verimlilik istediği için biz, şiirin bütün boyutlarını ve sınırlarını denemek zorundayız.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde şiirin tanımı yapılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

14. (I) Öykü, boyutu ne olursa olsun, doğaya ve insana özgün bir bakış, bir eleştiridir. (II) Yaşamımıza yeni anlamlar, yöntemler, yorumlar getiren bir yazın sanatıdır. (III) Bir insanın birkaç dakikası, koskaca bir olayın küçücük bir parçası, bir olaylar panoraması anlatılır öyküde. (IV) Bu arada yazar, öyküsünde kendi dünya görüşüne de yer verir. (V) Hepsinden önemlisi konuyu aktarırken kısa, çarpıcı ve inandırıcı bir söyleyişi yeğler.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde “üslup” la ilgili bir yargı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisi “özgünlük” ile ilgili bir yargı içermektedir?

A) Sanat, kişisel olanı değil, evrensel olanı işlemelidir.
B) Her sanatçı eserini kendi kültürüyle yoğurmalıdır.
C) Sanatçı, insanların hiç fark etmediğimiz yönlerini, kişisel bir anlayış ve üslupla anlatıyor.
D) Sanat eseri, tüm insanlığa seslendiği ölçüde zamana dayanabilir.
E) Onun eserleri, insanın duygularından çok, aklına seslenir.

16. Aşağıdakilerden hangisinde birinci cümle, ikincinin gerekçesi durumundadır?

A) Hava güzel oldu mu hep birlikte pikniğe gideriz.
B) Derslerine iyi çalışıyor; ama yine de notları iyi değil.
C) Dün akşam çok geç yatmış; şimdi derste uyukluyor.
D) İş çıkışında bize uğrar, sıkıntıları anlatırdı.
E) İyice ders çalışmalı ki sınavı kazabilsin.

CEVAP ANAHTARI

1D 2D 3E 4A 5B 6A 7C 8A 9E 10B 11E 12C 13D 14E 15C 16C

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu