Ses ve Kelime Tekrarına Dayalı Söz Sanatları Konu Testi

Ses ve Kelime Tekrarına Dayalı Söz Sanatları Konu Testi

1. Bir cinası oluşturan kelimelerden en az biri iki kelimeden oluşuyorsa bu cinasa ne ad verilir?
a. basit cinas
b. birleşik cinas
c. nakıs cinas
d. tam cinas
e. tam olmayan cinas

2. Aynı kökten türemiş iki ya da daha fazla sözcüğün bir ibare içinde yer almasına ne ad verilir?
a. kalb-i kül
b. iştikak
c. tam cinas
d. tam olmayan cinas
e. şibh-i iştikak

3. Murassa seci şiirde hangi adı alır?
a. i’âde
b. müvâzene
c. tarsî’
d. akis
e. irsâd

4. Aşağıdakilerden hangisi “bir beytin son sözcüğünü sonraki beytin ilk sözcüğü olarak kullanmak” şeklinde tanımlanan edebî sanattır?
a. iştikak
b. i’âde
c. tebdîl
d. akis
e. iltizâm

5. “Semen” ile “çemen” sözcükleri aynı beyit içinde kullanıldığında ne tür bir söz sanatı oluşur?
a. cinas
b. seci
c. iâde
d. irsâd
e. iştikak

6. Şiirde ilk mısraın son sözcüğüne ne ad verilir?
a. acüz
b. ibtidâ
c. arûz
d. haşv
e. sadr

7. Secide revî sesi yanında revîden önceki ses ya da seslerin de aynı olmasına ne ad verilir?
a. müvâzene
b. tarsî’
c. reddü’l-acüz ale’s-sadr
d. iltizâm
e. irsad

8. “Secili ya da kafiyeli bir sözde seci ya da kafiyenin nasıl devam edeceğine söz içinde bir kelimeyle işaret etmek” şeklinde tanımlanan edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?
a. akis
b. irsâd
c. iltizâm
d. kalb
e. iştikak

9. Aşağıdakilerden hangisi cinasın türlerindendir?
a. kalb
b. müvazene
c. iltizam
d. murassa
e. haşv

10. Aşk, âşık, maşuk sözcüklerini bir arada kullanmaya ne denir?
a. cinas
b. seci
c. iltizam
d. kalb
e. iştikak

Benzer İçerikler:

İlginizi Çekebilir:
Kapalı
Başa dön tuşu