Dil-Kültür İlişkisi Konu Testi

Dil-Kültür İlişkisi Konu Testi

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
Geçmişin kültürel değerleri bugüne, bugünün kültürel değerleri geleceğe ………………. aracılığı ile
taşınır.
Konuşma dili günlük hayatta farklılık gösterirken…………………..farklılık göstermez.
. Aşağıda verilen cümleleri doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz.
Kültür, bir milleti diğer milletlerden ayırır. Doğru ( ) Yanlış ( )
Düşüncede ve yazıda meydana gelen değişiklikler dile yansımaz. Doğru ( ) Yanlış ( )
Konuşma dili-yazı dili, ağız-lehçe farklılıkları, yalnızca Türk diline özgüdür. Doğru ( ) Yanlış ( )

3. Aşağıdaki yargılardan hangisi dilin toplum hayatındaki yeri ve önemini göstermez?
A) Dil birliğinin, toplumu oluşturan temel özelliklerden biri olması
B) Bir toplumun dilinin; onun tarihi, dini ve kültürüyle iç içe geçmesi
C) Dilin, toplumun bireyleri arasında ortak duygu ve düşünceler meydana getirmesi
D) Dilin, toplum hayatında değişmeyen kurallar bütünü olması
E) Dilin, toplumun manevi ve kültürel değerlerini muhafaza etmesi

4. I. Dil, kültürün en büyük aktarıcısıdır.
II. Dil, geçmişle günümüz, günümüzle gelecek kuşaklar arasında köprüdür.
III. Dil, kültürü; kültür de dili şekillendirir.
IV. Kültür ve dil, kimliğin en önemli belirleyicisidir.
V. Dil ve kültür, değişik milletleri birbirine bağlayan değerler bütünüdür.
Yukarıdaki cümlelerden hangisi dil ve kültürün özelliklerinden değildir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

5. Kültür kendi başına bir nesne, elle tutulabilir bir şey değildir. Daha çok etkileşim içindeki insanlar tarafından yaratılır ve aynı zamanda gelecekteki etkileşimleri belirler. Kültür, insanların iletişim kurma, bunu sürdürme ve hayata ilişkin tutumları konusundaki bilgilerini yorumlamada ve eylemlerine karar vermede rehber aldıkları anlamlar dokusudur.
Yukarıdaki paragrafta kültür ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine değinilmemiştir?
A) Kültürün insanların birbirleriyle iletişiminden doğduğuna
B) Kültürün insanların hayat ile ilgili bilgilerini geliştirmede bir vasıta olduğuna
C) Kültürün insanların düşünerek ürettikleri değerler bütünü olduğuna
D) Kültürün bugünü belirlediği gibi gelecekteki kuşakların birbirleri arasındaki uyumunu da sağladığına
E) Kültürün insanların davranışlarını anlamlandırdığı değerler bütünü olduğuna

6. Günümüzde farklı toplumlara ait insanlar birbirleriyle oldukça çabuk ve kolay iletişim kurabilmektedir. Televizyondaki dizilere bakıp kendi yaşamımızı Batı yaşama biçimiyle özdeş görebilir, bir sokak kahvesinde bir Avrupalı ve Amerikalıyla yüzeysel bir dostluğu kolayca başlatabiliriz. Bunu onlarla aramızda “aynılık” zannederiz. Oysa birlikte yaşamaya başlayınca kültürel farkların köklerinin sinir sistemimize ve onun belirlediği dünyayı algılayış biçimine kazınmış olduğunu görürüz.
Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi aşağıdaki yargılardan hangisidir?
A) Günümüzde televizyonlar toplumları birbirine yakınlaştırmıştır.
B) Televizyonlardaki diziler kendi yaşantımızı Batı yaşam biçimiyle özdeş hâle getirmiştir.
C) Bizimle Batılılar arasında kültürel farklılıklar kalmamıştır.
D) Kültürler ait olduğu toplumun genlerinde kendini hissettirir.
E) Günümüz insanları birbirleriyle çabuk iletişim kurarlar.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu
Kapalı

Lütfen Sitemizde Reklamlara İzin Verin!

Reklam engelleyici kullandığınız anlaşılıyor. Sitemizi finanse etmek için reklamlardan faydalanıyoruz.