Dillerin Sınıflandırılması Konu Testi

Dillerin Sınıflandırılması Konu Testi

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bıkakılan yerleri doldurunuz.
Ses düzeni, şekil, yapı, söz dizimi, kelime hazinesi yönünden aralarında ilişki bulunan dillere ……………………….denir.
Hintçe, Farsça, İtalyanca……………………….dil ailesindendir.

2. Aşağıda verilen cümleleri doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz.
Türkçe, Ural-Altay Dil Ailesi’nin Altay koluna mensuptur. Doğru ( ) Yanlış ( )
Arapça ve İbranice yapılarına göre tek heceli dillerdir. Doğru ( ) Yanlış ( )
Türkçeye köken bakımından en yakın olan dil Tibetçedir. Doğru ( ) Yanlış ( )
Afrika dilleri köken bakımından Hami-Sami Dil Ailesi’ne mensuptur. Doğru ( ) Yanlış ( )

3. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Türkçe : Sondan eklemeli bir dildir.
B) Arapça : Çekimli bir dildir.
C) İngilizce : Gövde çekimli bir dildir.
D) Farsça : Çekimli bir dildir.
E) Japonca : Tek heceli bir dildir.

4. Türkçe, aşağıdaki dil ailelerinden hangisine mensuptur?
A) Hint-Avrupa Dil Ailesi B) Hami-Sami Dil Ailesi C) Ural-Altay Dil Ailesi
D) Çin-Tibet Dil Ailesi E) Bantu Dil Ailesi

5. Aşağıdaki dillerden hangisi Ural-Altay Dil Ailesi’nin Altay kolundan değildir?
A) Moğolca B) Macarca C) Japonca D) Korece E) Türkçe

6. Aşağıdaki dillerden hangisi Hint-Avrupa Dil Ailesi’ne mensuptur?
A) Habeşçe B) Çince C) Macarca D) Korece E) Rusça

7. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde Ural-Altay Dil Ailesi’nin yapı özelliği görülür?
A) Gözcülük B) Market C) Tefekkür D) Bivefa E) İskele

Ayrıca bakınız-> Dillerin Sınıflandırılması

Benzer İçerikler:

İlginizi Çekebilir:
Kapalı
Başa dön tuşu