Dillerin Sınıflandırılması Konusu soruları

  • Dillerin Sınıflandırılması Konu Testi 1. Aşağıdaki cümlelerde boş bıkakılan yerleri doldurunuz. Ses düzeni, şekil, yapı, söz dizimi, kelime hazinesi yönünden aralarında ilişki bulunan dillere ……………………….denir. Hintçe, Farsça, İtalyanca……………………….dil ailesindendir. 2. Aşağıda verilen cümleleri doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz. Türkçe, Ural-Altay Dil Ailesi’nin Altay koluna mensuptur. Doğru ( ) Yanlış ( )…

Başa dön tuşu