İletişim, Dil ve Kültür Ünitesi Konu Testi

İletişim, Dil ve Kültür Ünitesi Konu Testi

TAHTA PERDEDEKİ ÇİVİ
Kavgacı bir genç varmış. Babası bir gün onu bir tahta perdenin önüne götürmüş. “Arkadaşlarınla kavga ettiğin zaman, bu tahta perdeye bir çivi çak.” demiş. Genç, birinci günde tahtaya otuz yedi tane çivi çakmış. Sonraki günlerde kendi kendini kontrol etmeye çalışmış ve her geçen gün daha az çivi çakmış. Nihayet bir gün hiç çivi çakmamış. Babasına gidip hiç çivi çakmadığını söylemiş. Babası onu yeniden tahta perdenin önüne götürmüş. Gence: “Bugünden başlayarak kavga etmediğin her gün için bir çivi sök.” demiş. Günler sonra çocuk babasına bütün çivileri söktüğünü söylemiş. Babası ona “Aferin! Ama tahta perdeye dikkatli bak.” demiş. “Artık birçok delik var ve bu tahta perde hiçbir zaman geçmişteki gibi sağlam olmayacak.”
“Arkadaşlarla kavga edildiği zaman kötü sözler söylenir. Her kötü kelime bir iz bırakır. Arkadaşların seni affedebilir ama bu iz daima kalır.”

1. Yukarıdaki metinde “gönderici, alıcı, ileti ve dönüt”ü tespit ederek aşağıya yazınız.
Gönderici :……………………….. Alıcı :………………………..
İleti :……………………….. Dönüt :………………………..

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
Yaşadığımız dünyada göstergelerin karşıladığı canlı ve cansız her şeye…………………………denir.
Göstergeleri inceleyen, araştıran bilim dalına ………………………………..denir.

3. Aşağıda verilen cümleleri doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz.
“Güneşin batması doğal bir gösterge değildir.” Doğru ( ) Yanlış ( )
“Okulların açılması doğal bir göstergedir.” Doğru ( ) Yanlış ( )
“Nesnelerin ve kavramların dillerde oluşan ses simgeleri vardır.” Doğru ( ) Yanlış ( )

4. Aşağıdakilerden hangisi insanın anlatma kabiliyetinin en gelişmiş araçlarındandır?
A) Dil B) Resim C) Jest ve mimik
D) Vücut dili E) Şekil ve işaret

5.
I. Ağaçların yapraklarının dökülmesi
II. İnsanların kot pantolon giymesi
III. Karın yağması
IV. Sitelerin etrafının duvarla çevrilmesi
V. Bir ailenin yemeklerini masada yemesi
Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisi doğal göstergedir?
A) I- II B) I – III C) II – IV D) I – IV E) IV – V

6. Aşağıdakilerden hangisi bir “simge” değildir?
A) Ağustos böceği
B) Bayrak
C) Karınca
D) Zeytin dalı
E) Kitap

7. “İnsanlar arasındaki ortak semboller sistemi ile gerçekleştirilen bilgi alışverişine …………. denir.”
cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?
A) Yazı dili
B) İletişim
C) Konuşma dili
D) İleti
E) Etkileşim

8.
Hoca davet edildiği düğün ziyafetine gündelik elbiseleri ile gidince kimse kendine aldırış etmemiş.
Ne buyur diyen var ne otur diyen. Canı sıkılmış Hoca’nın. Bir koşu evine dönüp bayramlık kürkünü geçirmiş sırtına. Düğün yerine gelmiş. Onu kürküyle görünce büyük bir saygı göstermişler. Baş köşeye oturtmuşlar. Önüne tabak tabak yemekler sıralamışlar.
Hoca, kürkünün ucundan tutup çorba tasına daldırmış birden:
— Ye kürküm ye, diye bağırmaya başlamış. Şaşırıp sormuşlar:
— Ne yapıyorsun Hoca Efendi, kürk yemek yer mi hiç? Hoca cevabını vermiş sorunun:
— Mademki bütün saygı ve ikram kürküme yapılmıştır. Öyleyse yemeği de o yesin!

Yukarıdaki fıkrada hangi göstergenin önemi vurgulanmıştır?
A) Sosyal gösterge
B) Doğal gösterge
C) Dil göstergesi
D) Sanatsal gösterge
E) Yapay gösterge

9. Alıcının mesajı değerlendirmesi ve yorumlayarak göndericiye cevap vermesi aşağıdaki kavramlardan hangisini oluşturur?
A) Kanal
B) Bağlam
C) Gönderge
D) Dönüt
E) Gösterge

Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi en etkili iletişim türüdür?
A) Yüz yüze sağlanan iletişim
B) Mektupla iletişim
C) İnternetle iletişim
D) Telefonla iletişim
E) Telgrafla iletişim

2. Kardır yağan üstümüze geceden Yağmurlu, karanlık bir düşünceden Ormanın uğultusuyla birlikte
Ve dörtnala, dümdüz bir mavilikte Kar yağıyor üstümüze, inceden
Dil, yukarıdaki parçada hangi işlevinde kullanılmıştır?
A) Heyecan bildirme
B) Kanalı kontrol
C) Alıcıyı harekete geçirme
D) Şiirsellik
E) Göndericilik

3. Öğretmenin verdiği ödev yapıldı mı? A, bunları sen mi yaptın!
Biraz sessiz olunuz.
Şiir, darası alınmış sözdür.
A, kız öyle kapı çaldığın yoktu!
Yukarıdaki cümlelerde dilin işlevlerinden hangisinin örneği yoktur?
A) Kanalı kontrol işlevinin
B) Dil ötesi işlevinin
C) Alıcıyı harekete geçirme işlevinin
D) Heyecan bildirme işlevinin
E) Göndericilik işlevinin

4. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?
A) Millî olması
B) Özgün olması
C) Milletin ortak malı olması
D) Canlı ve tabii bir varlık olması
E) Kültürün özünün değişebilir olması

5.
I. Sosyal hayata yön vermek
II. Toplumları diğer toplumlardan ayırmak
III. Küreselleşmeyi sağlamak
IV. Milletleri aynı değer yargıları etrafında birleştirmek
Yukarıda verilen bilgilerden hangi ikisi kültürün özelliklerindendir?
A) I – II B) I – III C) I – IV D) II – III E) III – IV

6.
I. Canlılık
II. Millîlik
III. Kuralcılık
IV. Değişmezlik
V. Temelinin bilinmezliği
Yukarıdakilerden hangisi dilin özelliklerinden biri değildir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

7. Aşağıdakilerden hangisi yazı dilinin özelliklerinden biri değildir?
A) Kültür dili olması
B) Bir ülkenin ortak dili olması
C) Yer yer kelime farklılıklarının olması
D) Ağızların farklılaşmasını önlemesi
E) Ülkede birleştirici bir rol oynaması

8. Kültür, milletin fertleri arasında sosyal akrabalık bağını oluşturan maddi ve manevi değerlerin tümüdür ve bu değerler kültürün başlıca unsurlarını oluşturur. Bunlar o milletin fertlerini birbirine bağlarken diğer milletlerden ayırır, içeride birleştirici dışarıya karşı ayırıcı rol üstlenir.
Paragrafta kültürün hangi işlevine değinilmemiştir?
A) Dışarıya karşı ayırıcı rolüne
B) Milletin fertlerini birbirine bağlamasına
C) Canlı ve tabii bir varlık olduğuna
D) Milletin fertleri arasında sosyal akrabalık bağı oluşturduğuna
E) Maddi ve manevi bütün değerleri kapsadığına

Benzer İçerikler:

İlginizi Çekebilir:
Kapalı
Başa dön tuşu