İnsan, İletişim ve Dil Konu Testi

İnsan, İletişim ve Dil Konu Testi

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
Dil, “Arkaya doğru ilerleyelim.” cümlesinde ……………………..işlevinde kullanılmıştır.
Duygu, düşünce ve isteklerin akla gelebilecek her türlü araçla aktarılmasına ……………………..denir.

2. Aşağıda verilen cümleleri doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz.
Dil, insanın anlatma kabiliyetinin en gelişmiş aracıdır. Doğru ( ) Yanlış ( )
Dil, insanlar arasındaki iletişimi sağlayan en önemli araçtır. Doğru ( ) Yanlış ( )
Dil, şiirde dil ötesi işlevinde kullanılır. Doğru ( ) Yanlış ( )

3. I. Çekimli fiiller cümlede yüklem görevinde kullanılır.
II. Turizm, milletlerarası kültürel tanışmayı sağlar.
III. Öğretmenin söylediklerini tekrar et.
IV. Beni anladın mı?
Yukarıdaki cümlelerde dilin işlevlerinden hangisinin örneği yoktur?
A) Göndericilik işlevi B) Kanalı kontrol işlevi C) Dil ötesi işlevi
D) Alıcıyı harekete geçirme işlevi E) Şiirsel işlevi

4. Dilin insan hayatındaki önemini belirten bir paragraf yazınız. Yazdığınız paragrafları sınıfta okuyunuz.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu