Cümlede Anlam Konu Testi-9

Cümlede Anlam Konu Testi-9

1. İnsan yaşamında yer aldığı halde romanlarda işlenmeyen tek bir olayın bile varlığından söz edilemez.

Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisine anlamca en yakındır?

A) Romanlarda yaşanmış ya da yaşanabilir olaylar işlenir.
B) Yaşanmış olayları anlatan romanlar ölümsüzleşir.
C) Romanlarda insan yaşamından alınan olaylar zenginleştirilerek anlatılır.
D) Yaşamda olup da romana girmeyen olay yoktur.
E) İnsan yaşamında yer alan olaylar romanda hiç değiştirilmeden anlatılır.

2. Gerçek sanat eseri, her çağın değer yargılarını taşıdığı için başarılıdır.

Bu cümleye göre, gerçek sanat eserinin başarısı neye bağlıdır?

A) Kendi çağının dışındaki değer yargılarını anlatmasına
B) Kendi çağının sorunlarına cevap aramasına
C) Önemli gördüğü değer yargılarından söz etmesine
D) Dil ve üslup yönünden gelişmiş olmasına
E) Kendi zamanını aşan değer yargılarına sahip olmasına

3. İnsan her şeyi ciddi olarak isterse, onun için hiçbir şey erişilemeyecek kadar yüksek olamaz.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlamca aynı doğrultudadır?

A) Kararlı insan, istediği her şeye ulaşmayı başarırız.
B) Başarıya ulaşmak için güçlükleri aşmak gerekir.
C) Bir şeyi yapmak isteyen insan, öncelikle ne istediğini bilmelidir.
D) Her insanın, kendine göre başarabileceği işler vardır.
E) Kendine güveni tam olan kişi, girdiği her işte başarılı olur.

4. Öldükten sonra yaşamak isterseniz, ölmez bir eser bırakınız.

Bu cümleyle aşağıdakilerden hangisi arasında anlamca yakınlık vardır?

A) İnsanlar yaşayışları ile değil, bıraktıkları eserlerle tanınır.
B) Ölümsüzlüğe ulaşabilmek, kalıcı nitelikte eser bırakmaya bağlıdır.
C) Ancak gerçek sanatçıların eserleri ölümsüzlüğe ulaşabilir.
D) İnsanlar ölümlüdür, kalıcı olan bıraktıkları eserlerdir.
E) Öldükten sonra da yaşamak, kişinin çevresi ile olan ilişkilerine bağlıdır.

5. Ünlü bir edebiyatçı diyor ki: “Klasikler üç kez okunmalı, biri gençlikte, biri orta yaşta, biri de yaşlılıkta. Çünkü….
Bu parçayı tamamlayacak en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) her dönemde klasiklerden alınacak tatlar farklıdır.
B) klasikleri hemen anlamak pek kolay değildir.
C) ancak edinilen deneyimlerle klasikler anlaşılabilir.
D) klasiklerin değeri zamanla ortaya çıkar.
E) hiçbir klasik, birbirine benzemez.

6. “Sevinç, çevreye yayıldıkça artar, elem ise azalır.”

Bu cümlenin anlamını karşılayabilecek olan yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanın mutlu veya kederli olması çevresine bağlıdır.
B) Çevresini hiçe sayan kişi mutluluğu bulamaz.
C) İnsanların mutluluk anlayışı, içinde bulundukları topluma göre değişir.
D) Paylaşmak mutluluğu artırır, üzüntüyü azaltır.
E) Acı verici olaylarda bile güzellik bulabilen insan mutlu olur.

7. “Manzarası çok güzel bir yer;…..”
Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez?
A) fakat çok ıssız B) fakat havası iyi C) fakat çok sıcak D) fakat bakımsız E) fakat denizden uzak

8. Hamlet’i okuyan kişi, yazarın anlatımı için sevmez onu yalnızca, Hamlet’in çağrışımıyla kendi içindeki Hamlet’i yarattığı için ilgi duyar ona.

Bu cümlede anlatılmak isteneni aşağıdaki cümlelerden hangisi en iyi karşılar?

A) Hamlet’in yazıldığı dönemi aşması, geleceğe ulaşması anlatımındaki güçte saklıdır.
B) Hamlet gibi klasik eserler, okuru daha ilk satırlarda sarmaya başlar.
C) Hamlet’in dilindeki söyleyiş özelliği, konusundaki sıradanlığı kapatıyor.
D) Hamlet, ancak okurun kendi içindeki oluşumuyla birleşince etki uyandırır.
E) Bir eseri okunur kılan, yazarın okurun düşüncelerini yakalama özelliğidir.

9. Sanatçının içinde yaşadığı dönem, geçmiş birikimlerinin bir sonucudur.

Bu cümleye en yakın anlamlı cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanlar geleceğini hazırlarken birçok hataya düşebilir.
B) Bir sanatçı sadece yaşadığı dönemi yansıtmamalıdır.
C) Sanatçı belli bir süreçten geçerek bulunduğu yere gelmiştir.
D) Bir sanatçı kendisinden önceki sanatçıları örnek almalıdır.
E) Bir eseri meydana getirmek için belli bir birikim gerekir.

10. Yazıyı öyle yazmalı ki yazılan özetlenmesin. Asıl biçim sorunu işte bu. Özetlenebilecek şey ölmüştür.

Yukarıdaki sözden, aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) Yazıda her söz ayrı bir anlam taşımalı.
B) Yazıda gereksiz uzatmalara yer verilmemeli.
C) Yazıdan bazı ifadelerin çıkartılmasıyla anlam daralmamalı.
D) Yazıda özlülük esas olmalı.
E) Yazıda özetlenebilme niteliği olmamalı.

11. Bizde okuma eğiliminin azlığı, kişilerin önce kendi düzeylerine uygun kitapları okuma zevklerini geliştirmemelerindendir.

Böyle diyen bir kişinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?

A) Kitap elden düşürülemeyecek kadar kişiye ilgi çekici geldiğinde yarar sağlar.
B) Önce sadece anlayabildiğini okuyacak, anlayamadığını da anlayabildiğin zaman okuyacaksın.
C) Okumuş görünmek için okumaya zorlanmak kadar kişiyi okumaktan soğutan bir yöntem olamaz.
D) Okunduğunda zevk vermeyen kitaplar bırakılıp daha hafif kitaplara geçilmelidir.
E) Dil ve anlatım yönüyle belli seviyeyi yakalamış eserleri zorlansak dahi okumalıyız.

12. Her oluşum, ilk çıktığı andan itibaren eskimeye başlar.

Bu cümleye en yakın anlamlı cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her eski, antika değerine ulaşarak yeninin değerini geçebilir.
B) Her yeni mutlaka eskiyecektir.
C) Değişmeyen tek şey değişimdir.
D) Her yeni, eskinin değişik bir görünümüdür.
E) Yeniliğe kapalı oluşumlar eskimeye başlar.

13. Okuyan insan kendi kendine bir dünya kurar, yaratılan güzellikleri kendi yarattıklarıyla birleştirir.

Bu cümleye en yakın anlamlı cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan okudukça hayal dünyasını ve okuma alanını genişletir.
B) Kitapların sunduğu güzelliklerle kendi oluşturduklarını birleştiren okur, kendi düşünce dünyasını oluşturur.
C) Okuyarak elde edilen birikim, kitaplar sayesinde insandan insana ulaşır.
D) Yazarla okur, arasındaki ilişki bir kültür alışverişidir.
E) Bir okur okuma işlevi esnasında kendi dünyasının dışına çıkmamalıdır.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu
Kapalı

Lütfen Sitemizde Reklamlara İzin Verin!

Reklam engelleyici kullandığınız anlaşılıyor. Sitemizi finanse etmek için reklamlardan faydalanıyoruz.