Milli Edebiyat Dönemi Öğretici Metinler

Millî Edebiyat Dönemi Öğretici Metinler (makale, fıkra, sohbet, deneme, eleştiri, tarih, hatıra)

Milli Edebiyat dönemindeki öğretici metinlerin genel özellikleri şunlardır:

a. Milli Edebiyat Dönemi Makale
b. Milli Edebiyat Dönemi Fıkra
c. Milli Edebiyat Dönemi Sohbet
d. Milli Edebiyat Dönemi Tarih-Tenkit
e. Milli Edebiyat Dönemi Hatıra
f. Milli Edebiyat Dönemi Deneme