Cümlede Anlam Konu Testi

 • Cümlede Anlam Konu Testleri Cümlede Anlam Konu Testi-1 Cümlede Anlam Konu Testi-2 Cümlede Anlam Konu Testi-3 Cümlede Anlam Konu Testi-4 Cümlede Anlam Konu Testi-5 Cümlede Anlam Konu Testi-6 Cümlede Anlam Konu Testi-7 Cümlede Anlam Konu Testi-8 Cümlede Anlam Konu Testi-9 Cümlede Anlam Konu Testi-10 Cümlede Anlam Konu Testi-11 Cümlede Anlam…

 • Cümlede Anlam Konu Testi-12 1. Hikaye ve romanlarda kişileri yerel ağızlarıyla konuşturma hevesi yazarın bizi sürükleyen bir anlatıma ulaşmasını engelliyor. Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? A) Öykü ve romanlarda yazar kendi dil anlayışını roman kişilerinin ağzından yansıtır. B) Öykü ve romanda sürükleyici bir anlatıma ulaşmak için kişileri mutlaka…

 • Cümlede Anlam Konu Testi-11 1. Birçok yazar, yakası açılmamış sözcük bulma merakı yüzünden, düşüncesini söyleyeceği yerde, seçtiği sözcükleri kullanmak için düşünce aramak zorunda kalmıştır. Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Üslup kaygısı çoğu zaman bir yazarın düşüncesini olduğu gibi aktarmasını engeller. B) Biçimin içerikten daha önemli olduğuna inanan yazarların…

 • Cümlede Anlam Konu Testi-10 1. İnsan varoluşunun bilincine sanat yoluyla erer. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? A) İnsanoğlu varlığının sırlarını çeşitli araçlarla arar B) Sanatçı, sanatının varoluş gayesini unutmamalıdır. C) Sanatsever insanlar, diğer insanlara göre daha araştırmacıdır. D) Sanatla insan arasındaki ilişki en eski dönemlerden başlar. E)…

 • Cümlede Anlam Konu Testi-9 1. İnsan yaşamında yer aldığı halde romanlarda işlenmeyen tek bir olayın bile varlığından söz edilemez. Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisine anlamca en yakındır? A) Romanlarda yaşanmış ya da yaşanabilir olaylar işlenir. B) Yaşanmış olayları anlatan romanlar ölümsüzleşir. C) Romanlarda insan yaşamından alınan olaylar zenginleştirilerek anlatılır.…

 • Cümlede Anlam Konu Testi-8 1. (I) Köyde doğup büyümemiş köy yaşamından uzak yazarlar nitelikli köy romanları yazamaz. (II) Yazarın köy kökenli olup olmaması gerçek anlamda bir roman ortaya koymada aranan bir özellik değildir. (III) Köy kökenli olmayan romancılar da köy yaşamını anlatan başarılı romanlar ortaya koyabilir. (IV) Köy yaşamını yakından…

 • Cümlede Anlam Konu Testi-6 1. İnsan sürekli bir savaşın içindedir. (I) Sürekli bir “sevgi”nin de… (II) Bu ikisini birbirinden ayırmak olanaksızdır. (III) Ancak bir husus üzerinde durmak istiyorum. (IV) Sevgi’nin savaş sırasında daha önem kazandığı bir gerçektir. (V) Sözgelimi, Silahlara Veda’daki Christine’le Hanry’nin sevgisi savaş ortamında sevginin daha çok ihtiyaç…

 • Cümlede Anlam Konu Testi-5 1. (I) Bu yazıya anlatım biçimi açısından baktığımız zaman, bir takım tutarsızlıklarla karşılaşıyoruz. (II) Şöyle ki öğrenci kentte değil, köyde yaşamak istiyor. (III) Bunu neden istediğini yazısında açıklamaya çalışıyor. (IV) Amacı, köy yaşamının kent yaşamından daha rahat, daha güzel olduğunu belirtmektir. (V) Fakat kendisinin köy hakkında…

 • Cümlede Anlam Konu Testi-4 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “beğenme” ve “öneri” söz konusudur? A) Gerçek olaylara yer verirseniz romanlarınız daha da değer kazanır. B) Genç yaşına rağmen yazdığı ilk hikaye ile beğeni toplamıştı. C) Resimlerinizde sıcak renklere de gereken önemi vermelisiniz. D) Yazar, eseri hakkındaki değerlendirmeyi okuyucuya bırakmalıdır. E) Yazıda…

 • Cümlede Anlam Konu Testi-3 1. (I) “Sokak” adlı oyun geleneksel halk tiyatrosunu anımsatan bir dille yazılmış. (II) Oyun bir dönemin köy ve kent yaşamından kesintileri yansıtıyor. (III) Köyden kente gelen insanların dramı gözler önüne seriliyor. (IV) Onların zaman içinde kent yaşamına uyum sağlamaları ayrıntılı biçimde işlenmiş. (V) Kentsel yaşama uyum…

 • Cümlede Anlam Konu Testi-2 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, söyleyenin kişisel görüşünü yansıtmaktadır? A) Yazar, bu kitabında önceki eserlerinde olmayan tipleri anlatmış. B) Sait Faik ressam olsaydı usta bir portre çizeri olurdu. C) Sanatçımız tablolarında el ve göz figürünü işler. D) O, roman kahramanlarını kırsal kesim insanlarından seçmiştir. E) İstanbul, yazarın…

 • Cümlede Anlam Konu Testi-1 1. (I) Cevdet Kudret, denemelerini topladığı kitabına “Kalemin Ucu” adını vermiştir. (II) Kapak resmini çizen Ferruh Doğan, Cevdet Hoca’nın elindeki kalemi “ok” olarak yorumlamış. (III) Gerçekten Cevdet Kudret, kalemini, hedefi tam on ikiden vuran bir ok olarak kullanmıştır. (IV) O, bu eserinde sözü edilen okları, son…

Başa dön tuşu