Cumhuriyet Dönemi Edebiyat Sanat Akımları Anlayışları

Cumhuriyet Dönemi Edebiyat Sanat Anlayışları

Cumhuriyet Dönemi Edebiyat Sanat Anlayışları

Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan birbirinden farklı edebiyat anlayışları vardır. Bu edebiyat/sanat anlayışlarının genel özellikleri:

a. Öz Şiir (Saf Şiir) Akımı:
• İç ahenk çok önemlidir.
• Mecaz ve imgelerle yüklüdür.
• Kafiye, redif ve ses benzerliklerinden yararlanılır.
• Serbest nazım kullanılır.
• Şekil güzelliği önemlidir.
• Bireysel temalar işlenir.
• Ahmet Haşim, Yahya Kemal Beyatlı, Cahit Sıtkı Tarancı, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Muhip Dıranas önemli temsilcilerindendir.

b. Toplumcu-Gerçekçi şiir:
• Serbest nazım kullanılır.
• Toplumsal konular işlenir.
• Anlatım açıktır.
• İçerik önemlidir.
Nazım Hikmet, Sabahattin Ali … önemli temsilcilerindendir.

c. Garip (I. Yeni) Akımı:
• Ölçü, uyak, şekil unsurları önemsizdir.
• Süslü, sanatlı anlatımdan kaçınılır.
• Sıradan insanlar ve basit konular şiire girer.
• Serbest nazım kullanılır.
Orhan Veli Kanık önemli temsilcilerindendir.

d. II. Yeniciler:
• Yoruma açık olan kapalı şiirler yazılmıştır.
• Şiirde soyutlamalara gidilmiştir.
• Duyguya ve çağrışıma yaslanılmıştır.
• Serbest nazım kullanılır.
• İlhan Berk, Ülkü Tamer, Edip Cansever önemli temsilcilerindendir.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu