Cumhuriyet Dönemi Şiir Akımları

  • Türk Dili ve Edebiyatı

    Cumhuriyet Dönemi Edebiyat Sanat Akımları Anlayışları

    Cumhuriyet Dönemi Edebiyat Sanat Anlayışları Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan birbirinden farklı edebiyat anlayışları vardır. Bu edebiyat/sanat anlayışlarının genel özellikleri: a. Öz Şiir (Saf Şiir) Akımı: • İç ahenk çok önemlidir. • Mecaz ve imgelerle yüklüdür. • Kafiye, redif ve ses benzerlliklerinden yararlanılır. • Serbest nazım kullanılır. • Şekil güzelliği önemlidir.…

Başa dön tuşu