Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir ve Şairler

Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir ve Şairler

Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışı
 • Bu anlayışı benimseyen şairler için önemli olan, Anadolu insanı ve Anadolu coğrafyasıdır. Bu iki temel unsur çevresinde cereyan edecek her şey onlar için son derece ilgi çekicidir.
 • Şiirlerde Anadolu insanını ve coğrafyasını milli duyarlıkla ifade etme amacı gütmüşlerdir.
 • Sade ve özentisiz olmayı ve süsten uzak olmayı tercih ettiler.
 • Memleket manzaraları ile ilgili söyleyişlere yer verilir.
 • Halk arasından seçilmiş sıradan insanların yaşamı işlenmiştir.
 • Mahalli ve milli unsurlar halk şiirinden farklı olarak temanın anlatılmasında bir araç olarak kullanılmıştır.
 • Kelimeler ilk anlamlarıyla kullanılır.
 • Milli hisler ön plandadır.
 • İmge, ses akışı ve ritim açısından modern Türk şiirinden faydalanılmıştır.
 • Şiirlerinde hece ölçüsünü kullandılar.
 • Bu gruptaki sanatçılar: Ahmet Kutsi Tecer, Orhan Saik Gökyay, Kemalettin Kamu, Arif Nihat Asya, Zeki Ömer Defne ve Beş Hececiler.

Beş Hececiler;

ayrıca,

tıpkı Beş Hececiler gibi bu beş isim de çoğunlukla hece ölçüsünü kullanarak Anadolu insanını ve coğrafyasını milli bir duyarlılıkla ele almışlardır.

KEMALETTİN KAMU (1901 – 1948)

 • Kemalettin Kamu, şiire 1919’da Büyük Mecmua’da şiirlerini yayımlatarak başlamıştı. Kurtuluş Savaşı yıllarında Dergah dergisinde yazdığı şiirlerle ün kazandı. Varlık ve Oluş dergilerinde de şiirlerini yayımladı.
 • Başlangıçta aruz ölçüsü ile yazan Kamu daha sonra hece ölçüsüyle ve sade bir dille Milli Edebiyat akımına bağlı yurt sevgisi, gurbet, aşk konularını işleyen şiirler yazmıştı.
 • Şiirleri ölümünden sonra Rifat Necdet Evrimer tarafından “Kemalettin Kamu, Hayatı, Şahsiyeti ve Şiirleri” (1949) adlı kitapta toplandı.
 • Kemalettin Kamu, İstanbul’un müttefikler tarafında fiilen işgal günü olan 16 Mart faciası karşısında “Gurbet” şiirini yazdı. O kara günlerde gurbet acısını en iyi duyan ve duyuran Kemalettin’e “Gurbet Şairi” denilmektedir. Gurbet şiirinde; “Ben gurbette değilim, gurbet benim içinde” der.
 • İzmir düşman tarafından işgal edilince şair “Türk’ün İlahisini” yazdı. Kemalettin Kamu “İstiklal Ordusu Şehitlerine” şiirini de yazdı. Bu şiirde temiz bir dil güzel bir ahenk ve içli bir şairin en samimi duyguları hakimdir.
 • Eserleri: Gurbet, Hicret, Kimsesizlik, Seneler, Türkün Duası, Zafer, Erzurum, Dadaş, Tuna, Dumlupınar Yolunda, Ağıt İstiklal Ordusu Şehitlerine adlı şiirlerİ yazmıştır.

ARİF NİHAT ASYA (1904 – 1957)

 • Öğretmenlik yaptığı yıllarda Anadolu’nun birçok yerini tanıyan, bir ara Adana milletvekillisi yapan Arif Nihat Asya, edebiyatımızda “Bayrak Şairi” olarak tanınmıştır.
 • Heceyle, aruzla ve serbest ölçüyle şiirler yazan Asya, milli konuları İnce bir duyarlılıkla İşlemiştir.
 • Din ve kahramanlık duygusu şiirlerinde çok belirgindir.
 • Son derece sade bir dille yazan şair, dil estetiğine çok önem vermiştir.
 • Sanatçının şiirlerinde epik, lirik ve didaktik özellikler görülür.
 • Düzyazı alanında da eserleri vardır.
 • Şair, Osmanlı tarihine son derece hayrandır. Onda, İslâm inancı ile Türklük şuuru bütünleşmiştir. Tarihimize ve kültürümüze dair her şeyi büyük bir heyecanla işlemiştir. Arif Nihat; sâde milliyetçi değil her şeyi ile millî bir şairdir.
 • Eserleri:
  Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor (şiir), Rubaiyyat-ı Arif (şiir)
  Kubbe-i Hadrâ (şiir), Kökler ve Dallar (şiir), Dualar ve Âminler (şiir)

AHMET KUTSİ TECER (1901 – 1967)

 • Duygulu ve memleket şiirleri ile tanınır.
 • Şiirlerinde Anadolu halk motiflerini işlemiştir.
 • Hece ölçüsüne yeni biçimler eklemiştir.
 • Avrupai şiir anlayışında, aşık tarzı söyleyişe yönelmiştir.
 • Şiirlerinde iç duygu ve bununla birlikte gelişen hafif sesli bir musiki havası vardır.
 • Halk edebiyatı üzerine araştırmaları önemlidir.
 • Edebiyatımıza Aşık Veysel’i kazandırmıştır.
 • Eserleri:
  2002 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Tecer’in Bütün Şiirleri yayınlanır. Ahmet Kutsi, şiirlerini hece ölçüsünde ve yalın bir dille yazmış. Aşk, doğa, ölüm, özlem gibi konuları işlemiştir.
 • En çok bilinen “Orada Bir Köy Var Uzakta” adlı şiirini babasının memleketi olan Apçağa Köyü (Erzincan/Kemaliye) için yazmıştır.
 • 1940 yılında yayınlanan Köylü Temsilleri adlı kitabı seyirlik oyunlarımız üzerine yazılmıştır.Bir kaç defa yayınlanan eser, büyük yankılar uyandırmıştır.
 • Tiyatro Eserleri : Tecer, tiyatro oyunları yazarak Türk Edebiyatı’ndaki büyük bir boşluğu doldurmuştur ve tiyatrocu kimliğini ispat etmiştir. Köşebaşı, Koçyiğit Köroğlu, Yazılan Bozulmaz, Bir Pazar Günü, Satılık Ev

ZEKİ ÖMER DEFNE (1903 – 1992)

 • Anadolu’yu şiirlerinin ana teması olarak aldı. Yurt güzellemeleriyle tanındı. Yazdığı yurt güzellemeleri şiirlerinde Erzurum, Eğin, Ilgaz, Isparta, Bursa, İstanbul, Konya illerini çeşitli özellikleriyle tanıttı.
 • Güçlü bir anlatıma ve duyarlığa sahip olan şiirleri ancak 1970’lerden itibaren kitaplaşmaya başlamıştır.
 • Zeki Ömer Defne, Aralık 1992’de yaşama gözlerini yumdu.
 • Eserleri
  . Denizden Çalınmış Ülke (1971)
  . Sessiz Nehir (1985)
  . Kardelenler (1988)
  . Dede Korkut Hikayeleri Üzerinde Edebi Sanatlar Bakımından Bir Araştırma (1994)

ORHAN ŞAİK GÖKYAY ( 1902 -1994)

 • Edebiyat tarihi ve dil araştırmacısı, şair.
 • Edebiyat Fakültesini bitirdikten sonra Kastamonu, Malatya, Edirne, Ankara, Eskişehir ve Bursa’da edebiyat öğretmenliği yaptı. “Bu Vatan Kimin” şiirini Bursa’da iken yazdı.
 • Milli duyarlılığı işleyen epik şiirleriyle tanınır.
 • Bazı Eserleri
  . Dede Korkut (İstanbul, 1938)
  . Dedem Korkut’un Kitabı(İstanbul, 1973)
  . Katip Çelebi’den Seçmeler (İstanbul, 1968)
  . Destursuz Bağa Girenler (Dergâh yayınları, İstanbul 1982)

Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)

 

Benzer İçerikler:

İlginizi Çekebilir:
Kapalı
Başa dön tuşu