2020-2021 Türk Dili Edebiyatı Sene Başı Zümre

2020-2021 Eğitim-Öğretim Dönemi Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Sene Başı Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağı

GÜNDEM MADDELERİ
1) Açılış ve yoklama

2) Yazman seçimi.

3) Bir önceki toplantıya ait zümre kararları, uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması.

4) Zümre öğretmenler kurulu toplantılarıyla ilgili;
a) Ortaöğretim Eğitim Kurumları ve Zümreleri yönergesinin okunması,
b) Orta öğretimin amaçları (Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin 7’inci maddesi) okunması

5) Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleri ile bunların uygulama şeklinin belirlenmesi,

6) Geçen öğretim yılında uygulanan ünitelendirilmiş yıllık planlar, ders planları ve etkinlik sonuçları incelenerek olumlu ve uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durularak, çözüm yollarının aranması, (yıl sonunda idareye verilen ders kesim raporlarında (varsa) aksaklık ve güçlüklerin dile getirilmesi, başarı-başarısızlık durumuna,öğrenci başarı düzeyine ilişkin değerlendirme, ve bu öğretim yılı için önlemlerin alınması,)

7) Ünite ve konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve gezi, gözlem, deney ve inceleme planları arasında birlik beraberliğin sağlanmasına yönelik kararların alınması, 2551 ve 2575 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan MEB Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı yürütülmesine ilişkin yönergenin okunması ve yıl içinde uygulanması,

8) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programı‘nda yer alan Değerler Eğitimi işleyiş esasları ve de öğretim programları doğrultusunda yıllık planlarda yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması, ders işleyiş esaslarının görüşülmesi (2488 Sayılı Tebliğler Dergisi)

9) Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin bireysel eğitim planlarına ilişkin görüşler,

10) Öğrencilerin
a) Başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması,
b) Öğrencilerin çalışma, eğitim-öğretim ve başarı durumları ile çevrenin özelliklerinin incelenmesi,
c) Başarısızlığın giderilmesi yönünde alınacak önlemlerin kararlaştırılması,
d) Başarıyı arttırıcı önerilerin planlanması,

11) Bilim ve teknolojideki gelişmelerin derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararların alınması, etkileşimli tahta kullanımında ortak kaynakçaların belirlenmesi,

12) Öğrencilere verilecek proje ve performans konu başlıklarının belirlenmesinde, okul ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması, proje ve performans konu dağıtımının planlamasının ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi,

13) Ders yılı içinde yapılacak sınavların niteliği ve şekli ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanması (cevap anahtarı v.b.) hazırlanması, değerlendirme ilkeleri, sınavlarla ilgili soru havuzu ve arşiv oluşturulmasına yönelik esasların belirlenmesi.

14) Diğer zümre öğretmenleriyle yapılacak iş birliği esaslarının belirlenmesi, Türkçenin doğru kullanımı ve doğru kullanımının öğretilmesi,

15) Okul, öğretmen, öğrenci,veli ilişkilerinin sağlıklı yürütülmesine ilişkin hususların görüşülmesi,

16) 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında ders bazında gerçekleştirilecek uzaktan öğretim etkinliklerinin planlanması,

17) Covid-19 salgını uzaktan eğitim süreçlerinin değerlendirilmesi,

18) Dilek ve temenniler

19) Kapanış

İndir ⇒ 2020-2021 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Sene Başı Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağı

Ayrıca bakınız⇒ 2020-2021 2. Dönem (Şubat) Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağı

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu