Milli Romantikler

Milli Romantikler, Temsilcileri, Özellikleri, Eserleri

Milli Romantikler

Bu eğilimde olan şairler kaynak itibariyle kendilerinden önceki Halk edebiyatını, Milli edebiyatı ve Beş Hececileri örnek aldılar. Dünya görüşleri birbirinden farklı olan bu sanatkârlar, Anadolu halkının yaşamına yönelerek sanatlarına bu büyük kitlenin oluşturduğu duyuş ve yaşayış tarzını çıkış yolu yaptılar. Bunun için dil bakımından sade (hatta konuşma diline yaklaşan), hece ölçüsünü ve folkloru şiirlerine merkez edinen tasvirci bir tavır takındılar. Farklı eğilimlere sahip olmalarına rağmen Anadolu insanının hayatını, birçok yönüyle ele aldılar.

ÖMER BEDRETTİN UŞAKLI

Ömer Bedrettin Uşaklı
 • İlk şiirlerini Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati tarzında yazmıştır. Sonraki şiirlerinde Yahya Kemal ve Ahmet Haşim‘in etkisi vardır.
 • Anadolu insanına yönelerek yeni ve milli bir şiir sanatı oluşturmuş; Anadolu insanının ruhunu anlamaya ve edebiyat sanatı aracılığıyla bu ruhun sınırsız özelliklerini anlatmaya çalışmıştır.
 •  İyi bir gözlemcidir. Şiirlerinde idari görevler vasıtasıyla tanıdığı Anadolu coğrafyasının güzelliklerini dile getirmiştir.
 • Şiirleri: Deniz Sarhoşları, Yayla Dumanı, Sarı Kız Mermerleri …

ZEKİ ÖMER DEFNE

Zeki Ömer Defne
 • Uzun yıllar edebiyat öğretmenliği yapmıştır.
 • Şiirlerini, günlük hayatın yanı sıra Halk edebiyatı geleneğinden aldığı unsurlarla zenginleştirmiştir.
 • Şiir dili bakımından zengin bir şairdir.
 • Şiirleri: Denizden Çalınmış Ülke, Sessiz Nehir, Kardelenler

HALİDE NUSRET ZORLUTUNA

Halide Nusret Zorlutuna
 • İlk kitabı roman olmasına rağmen o, şiirleriyle tanındı.
 • Mütareke yıllarında yazdığı ilk şiirlerinde Milli Edebiyat akımının etkisindedir.
 • Şiirlerinde hece ölçüsünü, romanlarında da konuşulan Türkçeyi kullanmıştır.
 • Faruk Nafiz‘in etkisiyle yazdığı şiirlerinde Anadolu’yu yakından gören bir insanın duyarlığı vardır.
 • Şiir sanatına ait kullandığı malzeme daha çok Halk edebiyatı kaynaklıdır.
 • Eserleri:
  Şiir: Geceden Taşan Dertler, Yayla Türküsü, Yurdumun Dört Bucağı, Ellerim Bomboş
  Roman: Küller, Sisli Geceler, Gülün Babası Kim, Büyükanne…
  Öykü: Beyaz Selvi

AHMET KUTSİ TECER

Ahmet Kutsi Tecer
 • Faruk Nafiz Çamlıbel’in açtığı memleketçi şiir yolunda yürümüş, şiire yeni bir söyleyiş güzelliği getirmiştir.
 • Aşık Veysel gibi büyük bir ustayı Türk şiir dünyasına kazandırmıştır.
 • Şiirde milli kaynaklara yönelmiş, Halk şiiri formlarını kendisine örnek almıştır.
 • Anadoludaki milli ruhu yeniden canlandırma çalışmalarına, sanatı aracılığıyla büyük katkıda bulunmuştur.
 • “Halay” şiiri milli romantik dokunun sanat alanında imgeye dönüşmüş biçimidir.
 • Eserleri
  Şiir: Şiirler
  Oyun: Köşebaşı, Bir Pazar Günü, Koçyiğit Köroğlu, Satılık Ev
  İnceleme: Köy Temsilleri

ARİF NİHAT ASYA

Arif Nihat Asya
 • Yurdun çeşitli yerlerinde öğretmenlik yapan şair, heceyle, aruzla ve serbest nazımla şiirler yazmıştır.
 • Anadolu insanını yakından tanıması onun şiirlerindeki milli romantik duyuş tarzına kaynaklık etmiştir.
 • “Ferdi ihtiraslar, günlük hayat, tarih ve mazi, din ve tasavvuf, tabiat ve yurt güzellikleri, destanlar, kıssalar ve halk hikâyeleri” onun ilhamına kaynaklık eden unsurlardandır.
 • O, milli romantik açılımın ses bayrağı ve “Bayrak Şairi”dir.
 • Onun şiirlerinde milli romantik açılım, duygusal patlamalar halinde kendisini gösterir.
 • O, destanını okuduğu bayrağın, destanını yazacağına karar vermiştir. Asıl amacı şiir aracılığıyla yeni nesil arasında milli romantik bir dirilişi gerçekleştirmektir.
 • Eserleri- Şiirleri: Heykeltıraş, Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Kubbe-i Hadra, Rubâiyyat-ı Arif, Kökler ve Dallar, Emzikler, Dualar ve Aminler, Yürek, Köprü Kundaklar…

ORHAN SAİK GÖKYAY

Orhan Şaik Gökyay
 • Şair ve araştırmacı kimliğiyle tanınır.
 • Şiirlerinde destansı bir ifade vardır.
 • Sanat aracılığıyla milli bilinçte güçlü bir yangın çıkararak Türklüğün derin mazisiyle temasa geçer.
 • Türk kültürünü eksen edinen çalışmaları şiir alanındaki çalışmalarına da yansır.
 • Başta Dede Korkut incelemeleri olmak üzere klasik edebiyat ve Halk edebiyatı araştırmalarına ömrünü vakfetmiştir.
 • Eski yazarlarımızdan birçoğunu genç okuyucuların yararlanacağı biçimde yayımlamıştır.
 • Eski metinlerle uğraşanların yanlışlarını sert bir dille eleştirdiği yazılarını “Destursuz Bağa Girenler” adıyla kitaplaştırmıştır.
 • Eserleri
  Şiir: Birkaç Şiir, Bu Vatan Kimin
  İnceleme – Araştırma: Dede Korkut, Kâtip Çelebi, Kâbusname…

CAHİT KÜLEBİ

Cahit Külebi
 • Şiirlerinin özü itibariyle milli romantik bir şairdir. Karacaoğlan‘a benzer bir söyleyişi vardır.
 • Şiirlerinde merkez aldığı Anadolu insanının hayatını, bütün yönleriyle aktarmaya çalışır.
 • O, halk kültürünün aydınlık ve güzel yüzünü, dizelerine taşıyarak şiirini kendi anadil çalgısında söylenen bir türküye dönüştürür.
 • Külebi; Anadolu’ya, insanına, diline, sesine, türküsüne, kaderine, sevincine ve ıstırabına bir yaprağın ağaca bağlılığı gibi ince dallarla bağlıdır.
 • O, Türkçeyi en güzel ve sağlıklı kullanan şairlerimizden biridir.
 • Onun şiir dünyasında Anadolu coğrafyasındaki Türk insanının maddi ve manevi hayatının geçit resmi görülür.
 • Eserleri-Şiir: Adamın Biri, Rüzgâr, Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda, Yeşeren Otlar, Süt, Türk Mavisi, Yangın, Güz Türküleri…

BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU

Bedri Rahmi Eyüboğlu
 • Yeni şiir akımına bağlı kalan şair, Halk şiirinin biçim özelliğinden yararlanarak kendine özgü bir söyleyiş geliştirir.
 • Deneme ve gezi yazıları da yazan sanatçı ilk şiirlerinden başlayarak doğayla ilgili içli dışlı, yaşama sevgisiyle dolu şiir anlayışı ortaya koyar.
 • Dış dünyaya sadece bir şair olarak değil, bir ressam olarak da bakmıştır. Bu bakış onu ressam şair olarak tanıtır.
 • Şiirine aldığı doğal öğeler, devingen bir nitelik taşır.
 • Şiirinin en önemli özelliklerinden biri de sosyal içerikli olmasıdır.
 • O, şiirlerinde Anadolu insanının yoksul hayatını dile getirir.

Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)

Benzer İçerikler:

İlginizi Çekebilir:
Kapalı
Başa dön tuşu