Halk Ozanları (Yüzyıllara Göre)

Halk Ozanları (Yüzyıllara Göre Halk Ozanları/Şairleri)

Halk Ozanları

İslamiyetin kabulünden sonra, saray ve çevresinin edebiyatı olan Divan edebiyatı yüksek zümre içinde etkinliğini sürdürürken aynı dönemde halk ozanları, eskinin devamı niteliğinde ulusal öze ve biçime bağlı kalarak ürünler vermişlerdir. Bu ürünler, Halk edebiyatı dediğimiz edebiyatı oluşturmuştur.

Halk edebiyatı, İslamlıktan önceki Türk edebiyatı geleneklerini sürdürerek halk ozanlarının oluşturdukları sözlü bir edebiyattır.

HALK EDEBİYATININ BÖLÜMLERİ

1. Âşık Edebiyatı: Saz şairlerinin din dışı konularda söyledikleri şiirlerden oluşur.

2. Tekke Edebiyatı: Din ve Tasavvuf yolunda verilen ürünleri içeren Halk edebiyatı koludur.

3. Anonim Halk Edebiyatı: Yazarı ve ozanı belirsiz, halk arasında oluşan edebiyattır.

13.Yüzyıl Ozanları

14.Yüzyıl Ozanları

15.Yüzyıl Ozanları

16.Yüzyıl Ozanları

17.Yüzyıl Ozanları

18. Yüzyıl Ozanları

 • Dertli
 • Gevheri
 • Âşık İbrahim
 • Kul Himmet Üstadım
 • Derviş Mehmet
 • Âşık Halil
 • Mecnuni
 • Pir Mehmet
 • Kemter Baba

19.Yüzyıl Ozanları

20.Yüzyıl Ozanları

 • Âşık Veysel
 • Davut Sularî
 • Şeref Taşlıova
 • Murat Çobanoğlu
 • Âşık Mahzunî Şerif
 • Âşık Daimî
 • Muhlis Akarsu
 • Neşet Ertaş
 • Âşık Ali İzzet
 • Posoflu Zülâlî
 • Konyalı Âşık Mehmet
 • Cemal Hoca
 • Yusufelili Huzûrî
 • Zuhurî
 • Baba Salim
 • Âşık Süleyman
 • Kağızmanlı Hıfzı
 • Ahmet Çıtak
 • Âşık Derdiçok
 • Mevlüt Yıldırım
 • Ali Bâkî
 • Âşık Tâlibî
 • Âşık Burhanî
 • Âşık Efkârî
 • Âşık Cevlanî
 • Âşık Emsalî
 • Şemsî
 • İspirli Hicranî
 • Âşık Işık
 • Âşık Feryadî
 • Âşık Reyhanî
 • Âşık Hüdaî
 • Zülfikâr Divanî
 • Âşık Yener
 • Âşık Hasretî
 • Hüseyin Kaçıran
 • Mihnetî
 • Hüseyin Çırakman
 • Kul Semaî
 • Âşık Pervanî
 • Nesimî Çimen
 • Âşık Ruhanî
 • Kul Ahmet
 • Âşık İhsanî
 • Eyup Tekyurt
 • Âşık İlhamî
 • Mevlit İhsanî
 • Sefil Selimî
 • Kul Hasan
 • Tokatlı Selmanî
 • Âşık Ferrahî
 • Âşık İsmet
 • Poshoflu Müdamî
 • Âşık Ümmanî
 • Habip Karaaslan
 • Hamdi Gardaş
 • Gürünlü Gülhani
 • Âşık Kalender
 • Ali Gürbüz
 • Âşık Eminî
 • Âşık Temelî
 • Âşık Zamanî
 • Âşık Meçhulî
 • Şah Turna
 • Halil Karabulut
 • Şavşatlı Deryamî

Ayrıca bkz ⇒

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu