Türabi Kimdir? Hayatı, Eserleri

Türâbî Kimdir? Hayatı, Eserleri

Ası adı Ali olan Türâbî, XIX. yüzyılın en meşhur Bektaşî şairlerindendir. 1868’de öldüğü biliniyorsa da, doğum tarihi bilinmemektedir. Doğduğu yer ve hayatı hakkında fazla bilgimiz yoktur. Ancak kendisinin Kırşehir’de Bektâşî tekkesi Dedebabalığı’nda bulunduğu ve bazı yazarlar tarafından da Ankaralı olduğu kaydedilmektedir.

Şiirlerini hece ve daha çok aruz vezni ile yazmıştır. Mürettep Divânı’nı hicrî 1257 senesinde tamamlamıştır. Halk şiiri tarzında yazdığı şiirleri samimi ve sadedir. Aruz vezni ile yazılan şiirlerinde Fuzulî’nin etkisi vardır. Bazı şiirlerinde Hurufîlik’e de temâyülü görülür.

Ali Türâbî Dede, 1868 yılında Bektaşî tekkesi post-nişîni olarak, Nevşehir’in bugünkü Hacı Bektaş kasabasında vefat etmiştir (Kocatürk 1970: 480). Ancak sonraları, bu Ali Türâbî’nin eserleri, Afyon’da 1878’den evvel ölen İbrahim Türabî’nin eserleri ile birbirine karıştırılmıştır.

Benzer İçerikler:

İlginizi Çekebilir:
Kapalı
Başa dön tuşu