Ali Mümtaz Arolat

Ali Mümtaz Arolat Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Ali Mümtaz Arolat (D: 23 Temmuz 1897, İstanbul – Ö: 4 Eylül 1967, İstanbul) Şair.

Ali Mümtaz Arolat

Ali Mümtaz Arolat, 1897’de, İstanbul’da doğdu. Babası Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa’dır. Galatasaray Sultanîsi’nde okurken, gönüllü olarak Birinci Dünya Savaşı’na katıldı. Üç yıl sonra öğrenimine Ticaret Lisesi’nde devam ederek, oradan mezun oldu. Önce bazı yabancı bankalarda ve sonra da İş Bankası’nda çalıştı. 1967’de İstanbul’da öldü.

Küçük yaşta edebiyata merak saran şâirin, daha okul sıralarında iken, Dergâh dergisinde birçok şiirleri çıkmış (1921) ve birkaç yıl sonra da bunları Bir Gemi Yelken Açtı (1926) adlı bir kitapta toplamıştır. Uzun zamandan beri imzası dergi sahifelerinde görülmemekle beraber şiiri terk etmemiş olan sanatkâr, birinci kitabından sonra yazılmış şiirlerini “Hayâl İkliminden Dönen Diyor Ki” (1960) ismi ile bir araya getirmiştir.

Millî Edebiyat Cereyânı‘na katılıp, hecenin ve konuşma Türkçesinin güzel örneklerini veren şahsiyetler arasında gördüğümüz şâirin şiirlerinde, ince bir melalin yanı başında, mûsikîyi değerlendirmek için sarf edilen sürekli bir gayretin varlığı da göze çarpar.

Aşk ve tabiat temalarını işleyen şâir, başlangıçta ritme ve hayâl güzelliğine yer veren şiirler yazdı. Önceleri hece vezniyle yazarken sonra serbest nazma yöneldi. İlk şiirlerini Seza imzasıyla; Şâir, Nedim, Yeni Mecmua ve Dergah dergilerinde yayımladı.

Ali Mümtaz Arolat’ın Eserleri

Şiir :

  • Bir Gemi Yelken Açtı (1926),
  • Hayâl İkliminden Dönen Diyor ki (1960).

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu