Muhyiddin Abdal Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Muhyiddin Abdal Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri 

Muhyiddin Abdal’ın, XV. yüzyılın sonları ile XVI. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı bilinmektedir.

Önceleri onun hayatı ve kişiliği hakkında fazla bir bilgi bulunmamasına rağmen, son zamanlarda Bayram Durbilmez tarafından 1998’de “Muhyiddin Abdal Divânı (İnceleme-tenkitli metin) adlı bir “Doktora Tezi” yapılmıştır. Bu sebeple Muhyiddin Abdal’ın da hayatı, eserleri ve kişiliği bu takdire şayan çalışma ile ilim âleminin istifadesine sunulmuştur.

Ayrıca Sadettin Nüzhet Ergun da, şairin Otman Baba (öl. 1477-78) veya onun müridi Akyazılı Sultan’a bağlı olabileceğini söylemektedir. Nitekim şairimizin bir şiirinde de Akyazılı Sultan ismi geçmektedir.

“Bize ser-leşker olmağa
Şah-ı Kerem Ali gerek
Mürşiddir rehber olmağa
Adem Akyazılı gerek”

Kendisinin küçük boyda yazma bir Divanı vardır ki, bunda; hece vezni ile Hurufilik yolunda yazdığı şiirleri yer almaktadır.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu