Hesiodos

Hesiodos Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Hesiodos (M.Ö. 8. yüzyıl) Yunan didaktik şiirinin babası diye anılan ünlü ozan.

Hesiodos

HESIODOS (MÖ. 8. yüzyıl)

Didaktik şiirin kurucusudur. Yunan halkını şiir yoluyla eğitmeye çalışmıştır. Köy yaşamını ve insanların günlük işlerini anlatan ilk şairdir.

Hesiodos’un en önemli eseri İşler ve Günler‘dir.

Hesiodos’un Eserleri

İşler ve Günler: Otantik bir şiir olan İşler ve Günler, genel anlamda çiftçi yaşamını anlatmaktadır. Eserde insanın beş çağı anlatılmaktadır. Eserde bazı nasihatlar da bulunmaktadır.

Teogoni (Tanrıların Doğuşu): Genel kanı Teogoni’nin yazarının Hesiodos olduğu yönündedir, ancak bu kesin değildir. Üslup açısından İşler ve Günler’e yakındır. Konusu genel olarak evrenin, dünyanın ve Tanrıların kökeni, varoluşlarıdır.

Şiir Örnekleri:

İki saban yap kendine evinde
Biri parçasız olsun, biri parçalı
Biri kırılırsa ôteklne koşarsın ôküzlerl
Dingil için defne ve karaağaç iyidir,
En az onlar kurtlanır.
Güçlü biri çift ôküz bul dokuz yaşlarında
Bu yaş, ôküzlerin delikanlılık çağıdır
işe en elverişli oldukları çağ
Çift sürerken kavgaya tutuşmaz
Sabanı kırıp işi yarım bırakmazlar

***

(Hesiodos, “İşler ve Günler”den)

Dünya Edebiyatı

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu