Mihrabi Kimdir? Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği

Mihrâbî Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri, Şiirleri, Özellikleri

Mihrabi

Mihrâbî’nin ataları III. Selim devrinde İstanbul’a gelen Kırım hanlarına mensup bir ailedendir. O, gençliğinde bahriyeye intisap edip kolağalığına kadar yükselmiştir.

Oldukça iyi bir tahsil de yapan Mihrâbî’nin hocası Tikveşli Yusuf Efendi’dir. Kendisi Bektaşî Münir Baba’ya intisap etmiştir. Uzun süre çeşitli Bektaşî tekkelerinde rehberlik etmiştir. Çelebi Cemaleddin Efendi’den de icazet almıştır.

Çelebi ile babaların arasında çıkan anlaşmazlıklar neticesinde, “babagan”lar tarafından Mihrâbî, arabulucu (murahhas) tâyin edilmiştir. Bir müddet Kırşehir’e gitmiş ve orada Çelebi’nin konağında kalmıştır. İstanbul’a dönüşünden sonra merhum Münir Baba’nın yerine postnişin yapılmak istendiyse de kabul etmedi.

O, nev’-i şahsına münhasır olan meczup bir şair olması sebebiyle, kendisini Bektaşîlerin “Vâsıl ibni Atâ”sı kabul etmiştir.

Mihrâbî, 65 yaşlarında iken H. 1338 (M.1920)’de İstanbul’da vefa etmiştir.

Mihrâbî; Halk Edebiyatı ve Âşık Edebiyatı alanlarında eserler verdiği gibi, Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı alanında da eserler vermiştir.

Benzer İçerikler:

İlginizi Çekebilir:
Kapalı
Başa dön tuşu